پایان نامه بررسی سبک زندگی اسلامی و…

توضیح مختصر:

پایان نامه بررسی سبک زندگی اسلامی و تاثیر آن بر پرورش در خانواده

عنوان کامل: پایان نامه بررسی سبک زندگی اسلامی و تاثیر آن بر پرورش در خانواده

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: rar
  • فرمت فایل اصلی: doc
  • تعداد صفحه: 100
  • حجم: 284 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

پایان, نامه, بررسی, سبک, زندگی, اسلامی, تاثیر, پرورش, خانواده

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-تعریف و تبیین موضوع…3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق…5

1-3- پیشینه تحقیق… 7

1-4- سوالات تحقیق .9

1-4-1- سوال اصلی تحقیق…9

1-5-اهداف تحقیق…10

1-5-1- اهداف کلی تحقیق…10

1-5-2- اهداف فرعی10

1-6- فرضیه های تحقیق…10

1-7- روش تحقیق… 11

1-8- ساختار تحقیق..11

1- 9- واژگان کلیدی .11

فصل دوم : ادبیات تحقیق

الف – بخش اول : تعاریفی از زندگی و سبک های زندگی…14

2-1- کیفیت زندگی .14

2-2- تاملی در معنا و مفهوم سبک زندگی…15

2-3- سبک زندگی و هویت…17

2-4- معنا و مفهوم سبک زندگی غربی…20

2-5- مبادی و مفاهیم شبکه ای سبک زندگی…21

ب – بخش دوم: ویژگی اساسی انسان22

2-2- ویزگی های انسان …23

2-2-1- کرامت انسانی…23

2-2-2- اختیار مند بودن …24

2-2-3- نیاز به شریعت الهی …25

2-2-4- نیاز های انسان…25

بخش سوم : تشکیل خانواده و نقش خانواده در تربیت افراد…27

2-3- پیامد های تشکیل خانواده…27

2-3- 1- اهداف فرزند پروری .29

2-3-2- شکو فایی ظرفیت ها و استعدادها…29

2-3-3- تحول از حیات طبیعی به حیات معقول30

2-3-4- تدارک قابیلیت اجتماعی …30

2 -3-5- عوامل اثر گذار در تربیت.32

2-3-6- همکار والدین در تربیت فرزند …36

2-3- 7- خانواده با الگوی مدیریتی متعارض…36

2-3-8- شیو ه های رسیدن به الگوی تعامل در خانواده.37

فصل سوم :تربیت وآداب زندگی

الف : سبک زندگی و تربیت از نظر قرآن …40

3-1-1- تعلیم و تربیت قبل از اسلام..40

3-1-2- تعلیم و تربیت پس از اسلام.42

3-1-3- اهمیت تربیت دینی و اخلاقی از نظر قرآن …44

3-1-4- زمان و شرایط مناسب نظام تربیتی اسلام …46

3-1-5 – جایگاه نظام تربیتی اسلام…46

3-1-6- کلیات نظام تربیتی اسلام …47

ب: بخش دوم : سبک زندگی وتربیت از نظر سنت و بزرگان…57

3-2-1- نقش امامان معصوم در تعلیم و ترییت پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم…57

3-2-2- پروراندن خانواده ،با دانش و تربیت نیکو …59

فصل چهارم: اهداف تربیت اسلامی

الف: بخش اول : اهداف معنوی و دنیوی تربیت اسلامی ..62

4-1-1- قرآن آموزی و آموختن سواد و کتابت…65

4-1-2- آموزش روایات معصومین (ع) …65

4-1-3- راهکارهای علم محوری در خانه و خانواده…….66

4-1-4- شجاعت و دلاوری…68

4-1-5- خردورزی و تربیت عقلانی…68

4-1-6- آرمان گرایی69

4-1-7- ویژگیهای یک خانواده ی آرمانی…71

4-1-8- بسط و نشر کلمه ی توحید..74

4-1-9- ملاک مومن بودن انسان ایمان قلبی اوست …79

بخش دوم : نمونه هایی از زندگی موفق اسلامی ، ایرانی- غربی ..81

4-2-1- سبک زندگی نبوی در مقابل سبک زندگی آمریکایی…81

4-2-2- سبک زندگی امام خمینی (ره)…82

4-2-3- سبک زندگی از منظر امام رضا (ع)…83

4-2-4- سبک زندگی عاشورایی …87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- پیشنهادات…90

5-2- محدودیت های پژوهش …91

5-3- نتایج پژوهش..92

منابع و ماخذ…95

چکیده

به مجموعه عوامل(طرز تلقی ها،عادتها،نگرشها،معیارها اخلاقی،سطح اقتصادی)و عناصری که باهم در ارتباط باشند ویک مجموعه فرهنگی و اجتماعی را پدید بیاورد سبک زندگی می گوییم.هدف پژوهش ، بررسی تاثیر سبک های مختلف زندگی برخانواده و ارائه راهکارها یی در این زمینه است. تاریخچه مطالعاتی در حوزه های رفتارهای دینی و سبک زندگی مطالعات اندکی صورت گرفته است. دین از جمله عواملی است که بر عرصه های مختلف زندگی اجتماعی مؤثر است، شیوه نگرش مذهبی جامعه در حال تغییر و تحول می باشد.

در فصل اول : به کلیات تحقیق پرداخته ایم در فصل دوم ادبیات مو ضوعی که شامل سه بخش می باشد اشاره شده است در فصل سوم به بررسی تربیت و آداب زندگی اسلامی ، که خود نیز شامل دو بخش است ، و در فصل چهارم به اهداف تربیتی اسلامی که به دو بخش ، بخش اول: اهداف معنوی تربیت اسلامی و بخش دوم :اهداف دنیوی تربیت اسلامی اسلامی پرداخته ایم و در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع پرداخته ایم. ارائه روش هایی در مورد سبک زندگی که با شوق کشف و فرصت خلق کردن و درونی سازی مفاهیم همراه است در واقع کنار زدن روش های آموزش قالبی ، کلیشه ای و یکنواخت است. که باعث می شود خلاقیت و ابتکار و درونی سازی دینی از نظام تعلیم و تربیت رخت بر بندد. آداب اسلامی، سبک زندگی و انضباط رفتاری ای است که تحت آرمان عالی عبودیت قرار دارد، کسی که عبودیت و بندگی را مقصد حیات خود می بیند، نمی تواند نسبت به چگونگی زندگی خود بی تفاوت باشد.بلکه همه شؤون زندگی خود را در مسیر بندگی قرار می دهد. نتیجه قطعی انتخاب سبک زندگی بر مبنای اسلام،اینکه انسان تمام انگیزه ها را در مسیر کسب رضای الهی قرار می دهد.انسان از ظلمات وتاریکی های وهن واندیشه غوغا سالاری ها، دغل بازی ها و زشتی هاو… نجات پیدا می کند وبه وادی نور هدایت می شود.با انتخاب این سبک زندگی به پیشرفت های زیادی در همه زمینه ها اقتصادی ،سیاسی،فرهنگی و … خواهیم رسید

واژگان کلیدی

سبک زندگی، خانواده ، باورهای دینی

مقدمه

شخصیت فردی واجتماعی هر کس وشقاوت او و بهشت و دوزخ وی ،در گرو انتخابی است که در سبک زندگی دارد.انسان در مسیر یک آزمون الهی است،تا از راههای گوناگون کدام را برگزیند و از دعوت وندای عقل ونفس وجاذبه دنیا وآخرت وکشش های خدایی یا نفسانی به کدام یک،پاسخ مثبت دهد.برای تحقق تمدن نوین اسلامی وحفظ پیشرفت های حاصله از آن نیاز به سبک زندگی(سلوک عملی) منطبق بر جهان بینی اسلامی داریم.در این پژوهش به بررسی سبک زندگی و تاثیر آن در زندگی خانوادگی پرداخته شده است و اینکه چه برنامه هایی را اجرا کنیم تا جامعه به ارزش های والای اسلامی انسانی بیشتر روی آورند وسبک زندگی خود را مطابق آنها انتخاب نمایند.خصوصیات ویژه سبک زندگی اسلامی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

1-1-تعریف و تبیین موضوع:

واژه « LifestyLe»به معنی سبک زندگی،روش های متفاوت زندگی را نشان می دهد .مفهوم«سبک زندگی»از جمله مفاهیم علوم اجتماعی وعلم جامعه شناسی ومردم شناسی است که در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان اجتماعی ومدیران فرهنگی قرار گرفته است.مفهوم سبک زندگی به نسبت رویکردهایی که بدان پرداخته می شود،تعاریف متفاوتی دارد؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است.

تعریف ها در محتوا یکدیگر را نفی نمی کنند، بلکه مکمل یکدیگرند. اگر در روان شناسی از زاویۀ تجویزی به سبک زندگی نگاه کنیم، تعریف آن چنین می شود: «سبک زندگی شیوۀ ثابتی است که انسان با کمک آن اهداف زندگی را بیان می کند و مشکلات آن را از میان می برد». باید در گسترۀ روشن تر و به اصطلاح رفتاری تری به سبک زندگی افراد نگریست. هنگامی که به روان شناسی چون آلفرد آدلر در این باره می گوید: ما هستیم که سبک زندگی را می سنجیم و دربارۀ آن بحث می کنیم تا سر منشأ آن را شناسایی کنیم. دیگر اینکه، شیوۀ شکل گیریِ سبکِ زندگی را شناسایی می کنیم و آن را فارق از نگرش های کلی انسان نمی دانیم.

مؤلفه های شناخته شده آن در دنیای علمی امروز، عبارت اند از: فعالیت های فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و…؛1 که هر کدام به منزله بزرگ راهی از راه های زندگی افراد شمرده می شوند. سبک زندگی، شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را به وسیله آن پی می گیرد. این شیوه ها، حاصل زندگی دوران کودکی فرد است. مطالعات در باب سبک زندگی، بیشتر از نوع توصیفی و هنجاری است

در این میان، برخی بُعدِ عبادیِ سنگین تری برای خویش در نظر دارند و دیگری شاید بُعد اجتماعی آن غنی تر باشد و در بُعد عبادی ضعیف. چنانکه می دانیم، گروه ها و صنف ها و اقوام گونا گون سبک های زندگی متفاوتی دارند. با این همه، در مقامِ تجویزِ سبکِ زندگی مسیر تمامی آنها یکسان می شود و باید راه واحدی را بپیمایند، زیرا سبک زندگی از دیدگاه آیات و روایات و با تمامی دانش های فقهی و کلامی و عرفانی و سیاسی و حتی اجتماعی به آنها عرضه می شود. البته، ناگفته نگذریم که اینها، همه و همه، مرحله ای از آن سبک زندگی است و نمی توان ظرفیت ها و خواسته های مختلف افراد را نادیده گرفت وباید بنگریم که انتخاب سبک زندگی بر اساس چه معیاری و چگونه شکل می گیرد و البته مورد آن متفاوت است. هنگامی که سبک زندگی فعلی را وصف می کنیم به عامل ها و شاخص ها نیز نظر داریم.

سبک زندگی نظام واره وسیستم خاص زندگی است که به یک فرد ،خانواده یا جامعه یا هویت خاص اختصاص دارد.این نظام واره هندسه کلی رفتار بیرونی وجوارحی است وافراد ،خانواده ها وجوامع را از هم متمایز می سازد. اگر بخواهیم رابطه سبک زندگی را با آداب بیان کنیم باید بگوییم که هیئت ترکیبی آداب ،یعنی رفتارهای ساده وجلوه های ظاهری ما وقتی به صورت یک پارچه در نظر گرفته می شود،سبک زندگی ما را رقم می زند.

به مجموعه عوامل(طرز تلقی ها،عادتها،نگرشها،معیارها اخلاقی،سطح اقتصادی)و عناصری که باهم در ارتباط باشند ویک مجموعه فرهنگی و اجتماعی را پدید بیاورد سبک زندگی می گوییم. برای هرنوع سبک زندگی در حالت کلی شاخص هایی داریم که باید هرکدام به طور جداگانه کارشناسی شوند وآن ها عبارتند از:

1.نظام تعلیم وتربیت2.ساختار اجتماعی3.نهاد خانواده 4.هنر و ادبیات 5.معماری 6. ارزشها و نظام ارزشها 7.هویت 8.نظام اقتصادی9.الگوی مصرف10.اوقات فراغت11.مدل های دینداری12.فرهنگ عمومی و…

یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن-رفتار اجتماعی -شیوه ی زیستن،رسیدن به راضیه مرضیه باید باشد.(رستگاری وفلاح ونجاح).باید به سبک زندگی اهمییت دهیم،اگر به معنویت ورستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم،برای زندگی راحت،زندگی برخوردار از امنیت روانی واخلاقی ،باز پرداختن به سبک زندگی مهم است.انتخاب سبک زندگی گام نهادن در راهی است که صراط مستقیم است که به دارالسلام الهی منتهی می شود.راه اطمینان بخش که انسان را از هر گونه تزلزل می رهاند .شاخصه اصلی این سبل السلام کسب رضایت الهی است.

نتیجه قطعی انتخاب سبک زندگی بر مبنای اسلام،اینکه انسان تمام انگیزه ها را در مسیر کسب رضای الهی قرار می دهد.و از ظلمات وتاریکی های واندیشه غوغا سالاری ها، دغل بازی ها و زشتی هاو… نجات پیدا می کند وبه وادی نور هدایت می شود.با انتخاب این سبک زندگی به پیشرفت های زیادی در همه زمینه ها اقتصادی ،سیاسی،فرهنگی و … خواهیم رسید.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ر ه) وسقوط نظام شاهنشاهی ملت ایران باید سبک زندگی را انتخاب نمایند که مطابق تعالیم گهر بار اسلام ،قرآن و احکام دین باشد،چرا که بیش از نود وهشت در صد این مردم به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند؛به قانون اساسی که مطابق دستورات اسلام تدوین شده،رای داده وبه اصول آن معتقد هستند؛ مکتب توحیدی اسلام را مبنای کار خودشان قرار داده اند؛ایدئولوژی مااسلام است.در این پژوهش به مسئله سبک زندگی با توجه به مولفه ی تعلیم و تربیت در زندگی خانوادگی بخصوص تربیت فرزندان با تعالیم دینی و احکام اسلامی پرداخته ایم .

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر بپذیریم که داشتن شیوه ی زندگی اسلامی، بسترساز تمدن نوین اسلامی و پیشرفت همه جانبه است، رسیدن به این شیوه ی زندگی و عمل به آن اهمیت خود را بهتر می نمایاند. یکی از عوامل بسیار مؤثر بر شیوه و زندگی، تربیت فردی و اجتماعی است. این تربیت چگونه باید باشد تا شیوه ی زندگی ما اسلامی باشد؟

وقتی از تربیت و نقش و تأثیر آن صحبت می کنیم، باید تأکید داشته باشیم که نقطه ی عطف تربیت یک انسان در دوران کودکی او شکل می گیرد. بنابراین باید فکر کنیم که چگونه می توانیم یک کودک را بالنده پرورش دهیم.

قرآن کریم: ‘یَا أَیُّهَا النّاسُ إنَّ وَعْدَ اللّه ِحَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاهُ الدُّنیا وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللّه ِ الْغَرُور ‘

ای مردم! وعده ی خدا حق است. مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و آن شیطان فریبنده به خدا مغرورتان بگرداند .

برای داشتن یک سبک زندگی مطلوب، دو نوع جهت گیری لازم است! 1. باید ها و نباید های مورد قبول در زندگی؛ 2. شیوه های اجرا و به عینیت رساندن آن. جهت گیری اول، به طور غالب ارزشی و اخلاقی است. جهت گیری دوم، مبتنی بر ارزش های عملی است. اخلاق، جهت گیری های کلی زندگی و علوم انسانی، به ویژه روان شناسی، شیوه های رسیدن به آن را فرا راه انسان قرار می دهد. سبک زندگی از موضوعات بین رشته ای است. اخلاق و روان شناسی، به هر دو بُعد روانی و جسمانی سبک زندگی توجه دارد.

در سبک زندگی اسلامی عمق عواطف، نگرش های فرد و اعتقادات وی سنجیده نمی شوند، بلکه رفتار های فرد مورد سنجش قرار می گیرند. اما هر رفتاری که بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد، باید حداقل هایی از شناخت و عواطف اسلامی را پشتوانه خود قرار دهد. یکی از عوامل مؤثر در سبک زندگی اسلامی آن است که اسلام و سبک زندگی اسلامی، به صورت همه یا هیچ نمی باشد، بلکه یک پیوستار بزرگ است که مراتب پایین، متوسط و بالا دارد. بعضی از درجات ایمان و ویژگی های مؤمنان آن قدر شناخته شده است که حتی اگر در روایات هم نیامده بود، باز هم مطلوب بودن آن روشن بود. پیوستاری بودن اسلام و سبک زندگی اسلامی از آیات و روایات متعددی بر می آید. خداوند به ایمان آورده ها دوباره امر به ایمان آوردن می کند. قرآن در وصف منافقان، که از رفتن به جبهه به بهانه های واهی اجتناب می کردند، می فرماید: «آنها امروز به کفر نزدیک ترند یا به ایمان»؟ که نگاه پیوستاری را نشان می دهد. در روایات آمده است: امام صادق(ع) به ایمان بسان نردبانی نگاه می کنند که باید پله ها یکی پس از دیگری پیموده شوند. .اما باید توجه داشته باشیم که سبک زندگی غربی، ظاهر و پوسته جهان متجدد و مدرن و اروپایی است. آیا می خواهیم در سبک زندگی اسلامی ظاهر و پوسته را بی توجه به باطن و هسته آن تغییر دهیم؟ یا آن را به جای باطن بگذاریم؟ و می پنداریم که با تغییر ظاهر، آن هم سطحی ترین تغییرها، می توان به جنگ باطن رفت و بر آن غلبه پیدا کرد؟ رفتارهای فرهنگی، برخواسته از باورها و عقاید و ذهنیت هائی است که منشأ و مصدر آن رفتارها و نمادها هستند.

سبک زندگی ما ایرانیان کمتر با نحوه زندگانی که مد نظر اسلام است،هماهنگ وهمراه است.مساله جنگ طولانی وتحمیلی از یک طرف،شبیخون فرهنگی دشمن از سوی دیگر ،تقلید کورکورانه از غرب ،گسترش وسایل ارتباط جمعی وماهواره ها ،کم کاری وکوتاهی بعضی از مسولین در حوزه های مسولیت خویش و…از جمله عوامل دوری از بهرمندی یک روش وسیرت اسلامی در زندگی شده است.

1-3- پیشینه تحقیق

1-. در پایان نامه خانم اعظم خاتم به نام «سبک زندگی و جایگاه آن در فرهنگ مصرف جامعه شهری تهران» با استفاده از چارچوب نظری چانی به طریق پیمایشی انجام شده است. هدف اصلی تحقیق بررسی همبستگی زندگی متجدد یا اقشار جدید در جامعه شهری است .

2- پایان نامه ای دیگر «بررسی مردم شناختی آیین و باورهای مذهبی استان لرستان» از آقای رضا هاشمی تدوین گردیده است. در این تحقیق محقق به بررسی آیین ها و مناسکی که در این استان مرسوم است پرداخته و ضمن بررسی به این نتیجه رسیده است که وجود باورها و اعتقادات دینی در حفظ کل جامعه نقش مهمی بر عهده دارد و بر اثر هماهنگی بین این نقش، عادات و باورها و … هماهنگی وجود دارد و این هماهنگی موجب بقای جامعه و افراد شده است.

3-«بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر سبک زندگی» عنوان رساله دکتری خانم لیلا عظیمی در سال 1386 می باشد. چانی به دو گزارش تحقیقی که کوکس و همکارانش درباره نحوه پیوستگی سنجه های سلامت و عوامل سبک زندگی تهیه کرده اند ، اشاره می کند

بحث از سبک های مختلف زندگی از جمله سبک زندگی اسلامی و شاخص های مختلف سبک زندگی به شیوه اسلامی و همچنین سبک های زندگی غربی و تاثیر آن در سبک زندگی مسلمانان مورد توجه علما و دانشمندان قرار گرفته است و هر یک با یک نگاه خاص به آن پرداخته اند و بسیاری از علما و دانشمندان دین و اخلاق و جامعه شناسان به طور مستقیم و غیر مستقیم در این باره کتا بهایی را نگاشته اند که در زیر به معرفی برخی از آنها می پردازیم :

4- بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی و سبک زندگی بر اساس نظریه و روش گافمن با تأکید بر شهر کرمانشاه: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی-شمسی خرمی،

محقق درصدد بوده تا رابطه باورهای دینی با سبک زندگی افراد را در جلوی صحنه و پشت صحنه زندگی آنان مورد بررسی قرار داده و این ر ابطه را در این موقعیت ها مورد کنکاش و تبیین قرار دهد . برای رسیدن به این اهداف از روش میدانی با تکنیک مشاهده مشارکتی و مصاحبه غیر رسمی بهره جسته تا بتواند افراد را از نزدیک مورد مشاهده قرار داده و از افراد شاخص در گروه نیز مصاحبه غیر رسمی به عمل آورده است . این پژوهش با چارچوبی نظری مبنی بر استفاده از نظریه و روش « اروینگ گافمن » از نظریه پردازان مکتب کنش متقابل گرایی نمادی انجام گرفته است .

5- منبع دیگر در مورد ، گزارشی از همایش تخصصی الگوهای سبک زندگی ایرانیان در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده.دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و مدرس دانشگاه تهران در مورد الگوی سبک زندگی در ایران، قدرت و ثروت و سبک های زندگی در ایران، سبک زندگی و شالوده هویت اجتماعی در مدرنیته متاخر، تمایززدایی در سبک زندگی، تحول سبک زندگی روستایی در ایران و… از جمله مباحث مورد نظر دراین همایش بوده است.

6- پژوهشی تحت عنوان ‘ضرورت پرداختن به مسئله ی سبک زندگی اسلامی’ نویسنده زینب مرادی ، ایشان به کشف عوامل مهم در شکل دهی رفتار انسان از دیدگاه اسلامی و جهت دهی برنامه ی زندگی افراد در جامعه بر اساس اهداف و اغراض نظام اسلامی، یکی از مراحل تدوین اقتصاد اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر، تقدیر معیشت به عنوان یکی از مفاهیم اساسی مد نظر اسلام بود ه است پرداخته است.

7- پژوهشی تحت عنوان ‘ضرورت واهمیت آشنایی ویادگیری سبک زندگی اسلامی وایرانی در خانواده ‘ نویسنده :جواد دهقان زاده حوزه شهید صدوقی زواره بسیج انجام شده است به این مسئله پرداخته است که شخصیت فردی واجتماعی هر کس وشقاوت او و بهشت و دوزخ وی ،در گرو انتخابی است که در سبک زندگی دارد.انسان در مسیر یک آزمون الهی است،تا از راههای گوناگون کدام را برگزیند و از دعوت وندای عقل ونفس وجاذبه دنیا وآخرت وکشش های خدایی یا نفسانی به کدام یک،پاسخ مثبت دهد.برای تحقق تمدن نوین اسلامی وحفظ پیشرفت های حاصله از آن نیاز به سبک زندگی(سلوک عملی) منطبق بر جهان بینی اسلامی داریم.در این مقاله به بررسی سبک زندگی وتمدن ایرانی (قبل ازاسلام) وتمدن ایرانی بعد از اسلام پرداخته شده است و اینکه چه برنامه هایی را اجرا کنیم تا جامعه به ارزش های والای اسلامی انسانی بیشتر روی آورند وسبک زندگی خود را مطابق آنها انتخاب نمایند.خصوصیات ویژه سبک زندگی اسلامی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

1-4- سوالات تحقیق

1-4-1- سوال اصلی تحقیق

سبک زندگی افراد و گروه ها، چقدر با آموزه های اسلامی منطبق است؟

1-4-2- سوال های فرعی تحقیق :

1- تکلیف و وظیفه حوزه و دانشگاه در خصوص تحقق بخشیدن سبک زندگی اسلامی چیست ؟

2- گر بخواهید الگویی برای تحقق یافتن سبک زندگی اسلامی در جامعه بیان کنید، آن الگو چیست؟

3- آیا می توان با یک سبک از زندگی، منظومه ای هستی شناختی را در ذهن آدمیان متولد کرد؟

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- اهداف کلی تحقیق:

بررسی تاثیر سبک های مختلف زندگی برخانواده و ارائه راهکارها

1-5-2- اهداف فرعی:

الف- تبین عوامل موثر بر سبک های زندگی خانوادگی

ب- ارائه راهکار در جهت تقویت سبک های زندگی اسلامی.

1-6- فرضیه های تحقیق

1- پرورش افراد موحد و باتقوا و دین دار از اهداف تربیت اسلامی است.

2- از اهداف دنیوی تربیت اسلامی تقویت روحیه، شکوفایی استعداد ، حفظ از انحراف می باشد.

1-7- روش تحقیق

تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی است با استفاده از تحلیل محتوا به پردازش اطلاعات می پردازد و همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای و با توجه به اسناد و مدارک علمی موجود و همچنین با مراجعه به سایت های مختلف بوده است.