تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 38 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 50

دانلود مقاله رشته کامپیوتر

آنالیز الگوریتم برنچ اند باند موازی ناهمگام

چکیده:

در این مقاله توضیحی درباره کامپیوترهای موازی می دهیم و بعد الگوریتمهای موازی را بررسی می کنیم. ویژگیهای الگوریتم branch & bound را بیان می کنیم و الگوریتمهای b&b موازی را ارائه می دهیم و دسته ای از الگوریتمهای b&b آسنکرون برای اجرا روی سیستم MIMD را توسعه می دهیم. سپس این الگوریتم را که توسط عناصر پردازشی ناهمگن اجرا شده است بررسی می کنیم.

نمادهای perfect parallel و achieved effiency را که بطور تجربی معیار مناسبی برای موازی سازی است معرفی می کنیم زیرا نمادهای قبلی speed up (تسریع) و efficiency (کارایی) توانایی کامل را برای اجرای واقعی الگوریتم موازی آسنکرون نداشتند. و نیز شرایی را فراهم کردیم که از آنومالیهایی که به جهت موازی سازی و آسنکرون بودن و یا عدم قطعیت باعث کاهش کارایی الگوریتم شده بود، جلوگیری کند.

کلمات کلیدی:

الگوریتمهای موازی

کامپیوترهای موازی

الگوریتم شاخه و قید

تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

فهرست مطالب

1- خلاصه: 1

2- معرفی: 2

3- کامپیوترهای موازی (Parallel computers): 6

4- الگوریتمهای موازی (Parallel Algorithm): 10

5- شاخه و قید (Branch and Bound): 14

قانون Branching: 14

قانون Bounding: 14

قانون Selection: 15

قانون Elimination: 15

قانون حذف شامل سر تست برای حذف زیر مسئله ها است: 17

feasibility test (بررسی امکان پذیری): 17

lower bound test (بررسی حد پایین): 17

dominance test (بررسی تسلط): 18

Active subproblem: 18

Active set: 19

تعریف Knowledge: 20

6- الگوریتم شاخه و قید موازی: (Parallel B&B Algorithms): 21

موازی سازی در سطح high: 23

الگوریتم موازی شاخه و قید سنکرون : 25

lower bound calculation (محاسبه حد پایین): 25

7- پارامترهای الگوریتمهای شاخه و قید موازی آسنکرون: 29

Knowledgebase: 30

Sharing the Knowledge: 30

Using the Knowledge: 30

Knowledge hand ling: 30

1-7- Knowledge sharing: 33

2-7- Knowledge use: 36

3-7- Dividing the work: 37

4-7- Synchronicity : 39

8- پیچیدگی و تسریع (Complexity & Speedup): 42

1-9- پیاده سازی الگوریتم: 51

قیمت فایل فقط 21,000 تومان برچسب ها :

  • تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون
  • الگوریتمهای موازی
  • کامپیوترهای موازی
  • الگوریتم شاخه و قید
  • تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون
  • الگوریتمهای bb آسنکرون
  • آنالیز الگوریتم برنچ اند باند موازی ناهمگام
  • دانلود مقالات کامپیوتر
  • دانلود مقالات رشته کامپیوتر
  • آنالیز الگوریتمهای bb موازی ناهمگام