بررسی تاثیر متغیرهای کنترل راهبردی بر افزایش اثربخشی

دسته: سایر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 311 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 154

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر متغیرهای کنترل راهبردی بر افزایش اثربخشی

چکیده:

عملکرد بالا در دراز مدت به جهت گیری راهبردی، اثربخشی راهبردی و یکپارچگی راهبردی درست، وابسته است. تدوین و حفظ سه مورد مذکور از وظایف کنترل راهبردی است. دستیابی به جهت گیری و اثربخشی راهبردی مستلزم توجه به متغیرهای عمده ای است. در رابطه با متغیرهای سطح صنعت و سطح شرکت، اولین آرایه مربوط به تجزیه و تحلیل شرکت، آرایه بی سی جی است که دو متغیر رشد و سهم نسبی از بازار را در دو بعد به عنوان معیارهای تحلیل در نظر می گیرد. بعد از آن آرایه جی ای است که متغیرهای بیشتری را در دو بعد جذابیت صنعت و جو رقابتی لحاظ کرده است.

کنترل راهبری شرکت براساس متغیرهای متعدد از جمله: نرخ بازگشت سرمایه، سهم بازار، سودآوری، مأموریت ، هدف ها ، راهبردها و خط مشی های فعلی شرکت، اطلاعات در مورد هیأت مدیره و مدیریت ارشد شرکت ، محیط دور (اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فناوری)، محیط نزدیک (رقبا، مشتریان، سهامداران، عرضه کنندگان)، نقاط قوت و ضعف رقابتی شرکت در رابطه با ساختار، فرهنگ و منابع شرکت (بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه ، مدیریت منابع انسانی ، سیستم های اطلاعی) از کارهایی است که شرکتهای امریکایی برای ممیزی راهبردی شرکت خود اجرا می کنند (هانگر و ویلن – 307: 1381).

کلمات کلیدی:

اثربخشی

کنترل راهبردی

متغیرهای کنترل راهبردی

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

مقدمه:

رقابت در اقتصاد جهانی سده 21 پیچیده، چالشگر و همراه با فرصتها و تهدیدات رقابتی خواهد بود. پیش بینی های رهبری راهبردی مؤثر، در حالیکه در محیطهای متلاطم و غیر قابل پیش بینی رقابت می شود، می تواند به ارتقای عملکرد شرکتها کمک کند (ایرلند و هیت- 1999) .شرکتها باید متغیرهای عمده ای که در عملکرد آنها تأثیر گسترده دارند به طور پیوسته در نظر داشته و حتی احتمال تغییرات در آنها را پیش بینی کنند.

هدف اصلی این تحقیق تأکید بر وابسته بودن اثر بخشی شرکتهای بازرگانی با ملاحظه متغیرهای کنترل راهبردی است. یعنی یکی از هدفهای این پژوهش، آن است که نشان داده شود که توجه و به کارگیری متغیرهای کنترل راهبردی، باعث افزایش اثربخشی خواهد شد. شاید افراد مرتبط زیادی باشند که از اهمیت موضوع مطلع نیستند و یا موضوع را جدی نمی گیرند . هدفهای دیگر عبارتند از: پیشنهاد به شرکتهای مورد آزمون در مورد ضرورت به کارگیری متغیرهای کنترل راهبردی با توجه به جهانی شدن رقابت، پیشنهاد به دولت به منظور آماده کردن بستر رشد و مشارکت در گسترش مفاهیم مدیریت راهبردی درایران و ایجاد زمینه برای تحقیقات گسترده بعدی.

فهرست مطالب

فصل اول :آشنایی و مقدمه

— مقدمه

— مسأله

— هدف

— ضرورت و اهمیت پژوهش

— واژههای کلیدی پژوهش

فصل دوم : رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی

— مقدمه

— سامانه های کنترل راهبردی

— ناپیوستگی محیطی

… نیروی های اجتماعی

… نیروهای اقتصادی

… نیروهای فناوری

… نیروهای سیاسی

… آثار ناپیوستگی های محیطی

— تعریف کنترل راهبردی

… کنترلهای مثبت و منفی

… کنترلهای نتایج و اقدام

… ضرورت کنترل

… تعریف راهبرد

… معیارهای راهبرد اثر بخش

— تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت

… کنترل اجرای راهبرد

… روایی فرضیات راهبرد

… مدیریت مقوله راهبردی

… کنترل تعاملی

… بررسی های دوره ای راهبرد

… اهمیت کنترل راهبردی

… بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی

… رویکرد سنتی

… رویکرد های جایگزین

… رویکرد انتقادی

… پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه

… پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی

… کنترل آماده باش ویژه

… رویکرد تنظیم متمرکز

— کنترل حرکت راهبردی

— کنترل جهش راهبردی

— روشهای تدوین راهبرد

— تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد

— یادگیری و کنترلهای راهبردی

— انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی

… تعیین متغیرهای کلیدی

… ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی

… یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح

— گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی

— گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی

— سلسله مراتب کنترل راهبردی

— کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها

— عملیاتی کردن کنترل راهبردی

… تیمهای کنترل راهبردی

… نقش مدیریت ارشد

… نقش کنترل کننده مدرن

— اثربخشی سازمانی

… مقدمه

… اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی

… محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی

… سنجش عملکرد سازمان

… تعریف اثربخشی

… مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی

… معیارهای اثربخشی

… مدل ارزشهای رقابتی

… چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی

… چارچوب نظری پژوهش

… جمع بندی فصل دوم

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری

— مقدمه

— مروری بر چارچوب نظری پژوهش

— یافته های مهم پژوهش

— نتایج و پیشنهادهای پژوهش

منابع

پیوست

قیمت فایل فقط 57,000 تومان برچسب ها :

  • بررسی تاثیر متغیرهای کنترل راهبردی بر افزایش اثربخشی
  • اثربخشی
  • کنترل راهبردی
  • متغیرهای کنترل راهبردی
  • رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی
  • بررسی تاثیر متغیرهای کنترل راهبردی بر افزایش اثربخشی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی
  • دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
  • دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی