طراحی معماری کتابخانه

دسته: سایر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 47627 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 190

پروژه رشته معماری با عنوان طراحی معماری کتابخانه

(بصورت جامع و کامل)

چکیده:

کتابخانه ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری، که در طول زمان بوجود آمده اند، محافظت کنند. به مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا میکنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی میشود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده داردند، که با گذشت زمان با توجه به رشد تکنولو ژی و سایه انداختن رسانه های غیر خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر میشود. کتابخانه ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری محافظت کنند.

با مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا می کنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی می شود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده دارند. با گذشت زمان و با توجه به رشد تکنولو ژی و سایه افکنی رسانه های غیر خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر می شود.

امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه ها و تأثیر آن بر روی بهینه شدن خدمات کتابخانه ای بر هیچ کس پوشیده نیست. در این مقاله تلاش شده با مطالعه تعدادی از کتابخانه های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات و رابطه ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه ها مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار گرفته است.

در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. معماری عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها، طراحی فضا، رنگ، تکنولوژی های جدید، دسترسی معلولین، انتخاب مبلمان و میزها، نورپردازی، امنیت، مراکز چند رسانه ای کتابخانه، اندازه مجموعه، تعداد کاربران بالقوه، تعداد کاربران بالفعل، مقدار و نوع خدماتی که کتابخانه ارائه می کند.

هدف اصلی از این بررسی مقایسه طرحهای مختلف اجرا شده در کتابخانه های مختلف (از جمله کتابخانه کنگره ی آمریکا، کتابخانه ی سیاتل آمریکا، کتابخانه ی دانشگاه برلین) برای معرفی و آماده سازی اذهان برای پذیرش ایده های جدید می باشد. بررسی امکانات فرآهم شده در برخی کتابخانه های جهان برای کسب اطلاعات کاربردی تر و دریافت رویکردی آینده نگر در احداث ساختمان های کتابخانه ها می تواند در سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم گیری کتابدار و آرشیتکت کمک کند، که این یکسونگری کارکنان کتابخانه ها و مهندسین معمار باعث بوجود آمدن کتابخانه هایی خواهد شد که بهترین خدمات را با کیفیت مناسب به کاربر ارائه خواهند داد.

کلمات کلیدی:

اسکیسهای کتابخانه

طراحی سایت کتابخانه

پلانهای طبقات کتابخانه

نماهای طراحی کتابخانه

طراحی معماری کتابخانه

طرح کلی پلان کتابخانه درنرم افزار های طراحی

بیان مسئله تحقیق:

همانطور که می دانیم کتاب و کتابخانه نقش مهمی در حفظ و نگهداری فرهنگ و تاریخ یک مملکت دارد ، و کمک شایانی به افراد جامعه در جهت افزایش اطلاعات و کسب علم می کند . پس مناسب دیدم طراحی کتابخانه ای جامع در یکی از شهرهای اطراف تهران را به عنوان موضوع طرح نهایی انتخاب کنم.

هدف تحقیق:

امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه ها و تأثیر آن بر روی بهینه شدن خدمات کتابخانه ای بر هیچ کس پوشیده نیست. در این پروژه تلاش میشود با مطالعه تعدادی از کتابخانه های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات ورابطه ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه ها مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. معماری عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها،

طراحی فضا، رنگ، تکنولوژی های جدید، دسترسی معلولین، انتخاب مبلمان و میزها، نورپردازی، امنیت، مراکز چند رسانه ای کتابخانه، اندازه مجموعه، تعداد کاربران بالقوه، تعداد کاربران بالفعل، مقدار و نوع خدماتی که کتابخانه ارائه می کند.هدف اصلی از این بررسی مقایسه طرحهای مختلف اجرا شده در کتابخانه های مختلف (از جمله کتابخانه کنگره ی آمریکا، کتابخانه ی سیاتل آمریکا، کتابخانه ی دانشگاه برلین) برای معرفی و آماده سازی اذهان برای پذیرش ایده های جدید می باشد. بررسی امکانات فرآهم شده در برخی کتابخانه های جهان برای کسب اطلاعات کاربردی تر و دریافت رویکردی آینده نگر در احداث ساختمان های کتابخانه ها می تواند در سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم گیری کتابدار و آرشیتکت کمک کند، که این یکسونگری کارکنان کتابخانه ها و مهندسین معمار باعث بوجود آمدن کتابخانه هایی خواهد شد که بهترین خدمات را با کیفیت مناسب به کاربر ارائه خواهند داد.

3.اهمیت موضوع :

کتابخانه ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری، که در طول زمان بوجود آمده اند، محافظت کنند. به مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا میکنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی میشود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده داردند، که با گذشت زمان با توجه به رشد تکنولو ژی و سایه انداختن رسانه های غیر خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر میشود. کتابخانه ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری محافظت کنند. با مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا می کنند.

4. سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه :

تا کنون پایان نامه هایی تحت عنوان کتابخانه و بوستان مطالعه و… توسط دانشجویان رشته معماری در دانشگاه های مختلف نظیر تهران مرکز، رودهن،اصفهان ،نورو … صورت گرفته است. اما کتابخانه ای جامع و مرکزی مورد بررسی قرار نگرفته است.

5. روش تحقیق و چگونگی انجام آن :

مطالعه سایت های اینترنتی مربوطه _ مطالعه کتاب های مرجع _ _ بازدید از کتلبخانه ها و فضاهای مشابه …

6. محل سایت و اهمیت انتخاب آن :

اسلامشهر – خیابان جلالیه – بن بست پور سینا – بن بست زارع

نزدیکی به دانشگاه و موسسه باستان شناسی و تالار ابن سینا یکی از دلایل پراهمیت انتخاب این سایت است . می توان از دیگر دلایل انتخاب ، به قرارگیری این سایت خارج از شهر تهران و … اشاره کرد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:سایت و معرفی آن 5

بیان مسئله تحقیق: 7

هدف تحقیق: 7

3.اهمیت موضوع : 8

4. سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه : 8

5. روش تحقیق و چگونگی انجام آن : 8

6. محل سایت و اهمیت انتخاب آن : 8

محل سایت 9

عکس هایی از منطقه سایت پلان 10

موقعیت جغرافیایی شهر تهران 16

ارتفاع از سطح دریا 16

شرایط اقلیمی 16

شیب زمین 17

طول و عرض جغرافیایی 17

موقعیت استقرار 17

نمودار سا لانه بارش و حرارت شهر تهران 18

تهران 19

جغرافیای منطقه تهران 19

تاریخچه تهران 20

نام تهران 21

دیدنی ها 21

موزه های تهران 21

شرایط اقلیمی تهران 28

موقعیت خورشید در آسمان 40

تابش آفتاب بر سطوح مختلف و گرمای حاصل از آن 41

بررسی وزش باد غالب 43

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی حوزه نفوذ 62

فصل دوم:مبانی نظری معماری 70

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی 71

مقدمه 72

فرهنگ 72

عناصر اساسی فرهنگ 72

ویژگی های فرهنگ 73

توسعه پایدار 76

ویژگی های توسعه پایدار 77

نقش اطلاعات،اطلاع رسانی و کتابخانه ها در توسعه پایدار 78

اصول توسعه فرهنگی 81

تعریف کتابخانه 82

کتابخانه و نقش آن در توسعه 83

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی 83

مشارکت فناوری های اطلاع رسانی نوین در نقش کتابخانه ها در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی 84

آسیب شناسی فرهنگی و نقش کتابخانه 86

فصل سوم:بررسی نمونه ها 90

بررسی نمونه های داخلی وخارجی 92

کتابخانه مرکزی دانشگاه لین 92

دانشگاه نوادا ، لاس وگاس 95

کتابخانه های زیبا و معروف جهان 1 102

Bibliothèque nationale de France 104

El Escorial Library, San Lorenzo, Spain 105

George Peabody Library 106

Library of Congress, Washington, DC, USA 107

Real Gabinete Portugues De Leitura Rio De Janeiro 108

Suzzallo Library 109

فصل چهارم:برنامه فیزیکی طرح 121

مشخصات انواع کتابخانه های شهری برحسب مقیاس 123

وظایف این کتابخانه ها به شرح زیر است : 126

کتابخانه : 135

استانداردها و سرانه ها 136

فضاهای مورد نیاز 149

1-فضایی برای کتابها: 150

2-فضا برای خوانندگان: 152

3-فضا برای کارکنان: 156

4-اتاق جلسات: 157

سرویس دهی و فضاهای در ارتباط با آن 158

عملکرد تهویه و نیاز به آن در ساختمان 159

مکانیسم تهویه طبیعی 160

تاثیر اندازه پنجره 161

تاثیر محل عمودی پنجره در شرایط تهویه طبیعی 162

تاثیر جهت و نوع بازشو پنجره 162

موقعیت پنجره و تاثیر ان در وضعیت تهویه طبیعی 163

تهویه با سیستم های مکانیکی 164

فصل پنجم:روند طراحی،نقشه ها و مدارک معماری 167

دیاگرام حبابی زیرزمین(1-) 169

دیاگرام حبابی طبقه همکف(0) 170

دیاگرام حبابی طبقه اول(1) 171

اسکیسهای اولیه 172

طرح کلی پلان درنرم افزار های طراحی 174

پلانهای طبقات به صورت زیر میباشد: 175

طرح نهایی درسایت 178

نمای شرقی 179

نمای غربی 179

نمای جنوبی 180

نمای شمالی 180

قرارگیری درسایت 181

سالن های مطالعه در قسمت بالایی درسمت شمال سایت 181

دید پرنده از کتابخانه مرکزی(از سمت شمال شرقی) 182

نما- دید ازسمت شمال به جنوب 182

قسمت غربی مجموعه- قرارگیری بخش اداری و نمایشگاه ها به ترتیب در بالا و پایین 183

نما از قسمت ورودی اصلی مجموعه-جنوب شرقی به شمال غربی 184

ورودی اصلی مجموعه ونور گیری آن 184

منابع و مآخذ 190

قیمت فایل فقط 75,000 تومان برچسب ها :

 • پروژه رشته معماری با عنوان طراحی معماری کتابخانه
 • اسکیسهای کتابخانه
 • طراحی سایت کتابخانه
 • پلانهای طبقات کتابخانه
 • نماهای طراحی کتابخانه
 • طراحی معماری کتابخانه
 • طرح کلی پلان کتابخانه درنرم افزار های طراحی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • خرید پروژه رشته معماری
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل