دانلود گزارش کاراموزی در ادراه برق

قیمت: 25000 ریال

دانلود گزارش کاراموزی در ادراه برق

پیشگفتار:

با توجه به نیاز کشوردرعصرحاضردرزمینه امور مربوط به کامپیوتر و سایر زمینه های دیگرآموزش نیروی متخصص برای پیشرفت و بهبود جامعه یکی از نیازهای ضروری در جامعه بشمار می رود و به همین علت واحد کارآموزی در تمام مقطع تحصیلی لازم است و کلیه دانشجویان موظف به گذراندن 2 واحد با توجه به مقطع تحصیلی هستند.

هدف اصلی و عمده وزارت علوم، تحقیقات، فناوریاز گذاشتن واحد کاراموزی برای دانشجویان این است که بتوانند با بازار کارآشنا بشوند و بتوانند با توجه به رشته ای که در آن تحصیل نموده اند نیاز جامعه را بشناسند و مقدمات اولیه برای کار کردن را فرا بگیرند و از آموخته های علمی استفاده بکنند و اشکالات خود را رفع نمایند.

فهرست مطالب: صفحه

تاریخچه احداث شرکت اداره برق … 5

اهداف بنیادین بخش توزیع در صنعت برق … 5

آدرس محل کاراموزی … 5

کروکی محل کارآموزی … 5

معرفی مکان کارآموزی و زمان شروع و پایان کارآموزی … 6

آشنایی با کاربردها و زمینه های نرم افزار اتوکد … 6

آشنایی با محیط اتوکد … 7

ناحیه ترسیم (Drafting area) … 7

ایجاد ترسیم جدید بر اساس الگو … 7

انتخاب واحد اندازه گیری … 7

تنظیم واحد های ترسیم … 8

ایجاد بلوک عنوان … 8

ایجاد هاشورها … 8

دیجیتالی کردن ترسیمات با فرمان Tablet … 8

ایجاد متن … 9

ایجاد جدول … 9

کار با لایه ها … 9

کاربردهای لایه ها در اتوکد … 9

ایجاد لایه جدید … 9

اطلاعات ترسیم … 9

کنترل زمان کار روی پروژه … 10

ماشین حساب مهندسی اتوکد … 10

آشنایی با شبکه … 11

انواع سرویس های شبکه … 11

روشهای دسترسی به خط انتقال در شبکه های کامپیوتری … 12

نام و نوع کابل های بکار رفته در شرکت … 12

کامپیوترها و نحوه ارتباط سیستمها با یکدیگر … 13

علل استفاده از توپولوژی star در این شرکت … 13

امنیت شبکه … 13

نصب fire wall برای جلوگیری از ورود غیر مجاز به سیستم های کاربران … 14

استفاده از ویژگی Map network drive … 14

آشنایی با مفهومDomain در شبکه و کاربرد آن … 15

نتیجه گیری نهایی … 16

خلاصه مطالب … 16

فواید کارآموزی … 17

مشکلات و موارد قایل دیده شده … 17