گزارش کارآموزی در بانک صادرات – کار با سیستم عامل Unix

قیمت: 49000 ریال

گزارش کارآموزی در بانک صادرات – کار با سیستم عامل Unix -رشته کامپیوتر

فهرست مطالب

بخش اول: آشنایی با سیستم عامل unix

تاریخچه 8

آشنایی با سیستم عامل 11

ویژگی های سیستم عامل unix 12

ساختار سیستم عامل unix 13

1- kernel 13

تخصیص حافظه های اصلی و فرعی 14

کنترل دستیابی به دستگاههای جانبی 15

2- فایل سیستم 16

a- boot block 16

b- super block 16

c- ilist 17

d- data 18

3- shell ١9

4- command ١9

دریافت دستورها در unix 20

شروع و پایان کاربرد 20

حساس به بزرگی و کوچکی حروف 21

آرگومان ها و سوییچ های دستورات 21

قواعد نامگذاری فایل ها 22

فرایند پیش زمینه 22

سطوح دسترسی و علائم آن 22

شناخت گروهها و کاربران 23

تغییر گروه فایل 24

تغییر صاحب فایل 24

تغییر علائم دسترسی فایل24

1- شیوه کاراکتری 24

2- شیوه عددی 25

چند علامت در تعیین محل فایل و دایرکتوری26

صفحات راهنمای unix 26

تغییر رمز عبور 27

دستور cd 27

دستور ls 27

دستور cp 28

دستور mv 28

دستور rm 29

دستورات more,less 29

دستور cat 30

دستور grep 30

دستور pwd 31

دستورات finger,chfn 31

دستورات who,rwho 31

دستور clear 31

دستور du 32

دستور find 32

دستور ln 32

دستور date 33

دستور df 33

دستورات lpr,lpq,lprm 33

دستور ps 34

دستور rlogin 34

دستور alias 34

دستور tar 35

دستورات compress,uncompress 36

بخش دوم: کاربرد unix در دایره کامپیوتر بانک صادرات

وظایف سازمانی دایره کامپیوتر 37

بررسی مشکلات دستگاههای خودپرداز (ATM) 40

جمع کردن اطلاعات روزانه، کلی، هفتگی، ماهانه، فوی والانت ها و 2/67 شعب 42

ارسال برنامه های جدید به شعب با استفاده از cd 43

کار با فلاپی 45

تست فایل مفقودی 46

عملیات call center 47

ایران چک 48

کلید رمز48

اصلاح اشتباهات 49

بخش اول: آشنایی با سیستم عامل UNIX

تاریخچه:

UNIX نام سیستم عاملی است که اولین بار توسط یک گروه تحقیقاتی در آزمایشگاههای Bell متعلق به شرکت AT&T طراحی و ایجاد گردیداین سیستم عامل ابتدا بر روی چندین مینی کامپیوتر ساخت شرکت DEC نصب شده و بتدریج با توسعه آن بر روی دیگر کامپیوترها عرضه و ارائه گردید

چگونگی تولد و رشد سیستم عامل unix با دیگر سیستم های عامل متفاوت استورود این سیستم عامل به دنیای تکنولوژی از سمت دنیای تجارت نبوده و این خود دلیلی است برای همه گیر شدنش این سیستم عامل که توسط کن تامپسون در سال ١٩69طراحی شد، گروههای برنامه نویسان را در توسعه برنامه ها حمایت می کرد و در جهت ساده تر کردن نحوه ارتباط (dialogue) بین انسان و ماشین می کوشید البته این سیسنم عامل یکباره نوشته نشد، بلکه در پاسخ به نیازهای برنامه نویسی در پروژه های خاص بتدریج تکامل یافت و تا به امروز نیز به این سیر تکاملی ادامه داده است در این بخش خلاصه ای از این سیر تکاملی را می بینیم

1969در آزمایشگاه AT&T کن تامپسون بخاطر مسائل کامپیوتر ها و منابعی که در دست داشت پروژه Multics را متوقف کرد و کار روی ماشین PDP-7 را شروع کرد و برای این ماشین یک فایل سیستم، یک مفسر فرمان و چند برنامه مفید دیگر طراحی نمود