دانلود گزارش کارآموزی تاسیس و اداره کارخانجات ریسندگی و بافندگی

قیمت: 100000 ریال

موضوع:

دانلود گزارش کارآموزی تاسیس و اداره کارخانجات ریسندگی و بافندگی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تاریخچه:

شرکت ایران پولین (سهامی عام) با سرمایه اولیه دویست میلیون ریال در تاریخ 23/7/1353 تحت شماره 19833 در اداره ثبت شرکتهای مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موسسین شرکت بانک صنعت و معدن گروه صنعتی ملی – پشتیبانی ایران برک شرکتهای سهامی خاص فرش گیلان و آقای مهدی هرندی بوده و آقای مهندس علی محمد شریفی به عنوان اولین مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده بودند. سرمایه شرکت در سال 1356 به مبلغ 700 میلیون ریال و در همان سال مجدّداً به مبلغ1300 میلیون ریال افزایش یافت. در سال1369 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سرمایه شرکت به مبلغ 3900 میلیون ریال افزایش یافت و درسال1370 سرمایه شرکت به مبلغ 5850 میلیون افزایش و در 27/1/74 مجمع فوق العاده به مبلغ 2350 میلیون ریال از محل سود تقسیم نشده و مبلغ 3500 میلیون ریال از حمل اندوخته های طرح توسعه کارخانه (جمعاً 5850 میلیون ریال به سرمایه شرکت اضافه که در نتیجه سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ 17550 میلیون ریال می باشد 0فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 15 اساسنامه عبارت است از: تاسیس و اداره کارخانجات ریسندگی و بافندگی به منظورتولید انواع پارچه های نخی و الیاف مصنوعی تاسیس و اداره هر نوع موسسه با کارخانه به منظورتبدیل تولیدات کارخانه ریسندگی و بافندگی به لباس، پیراهن، ملحفه و … و تاسیس شرکتهای تولیدی و مشارکت در شرکتهای تولیدی موجود و فروش تولیدات و عنداللزوم صدور آن به خارج و تاسیس هر نوع نمایندگی و اداره فروشگاه در کشورهای خارج به منظور فروش تولیدات و با انجام اموری که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه اقدامات و فعالیت های لازم برای راه اندازی ماشین آلات بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته و در سال 1359 بخش ریسندگی در سالهای 1360، 1361 بخش بافندگی و در سال 1362 بخش رنگرزی راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

تاریخچه شرکت ایران پوپلین 1

کنترل پارچه های خام 4

مشخصات پارچه های تولید شده درکارخانه 5

مقدمات تکمیل

پرزسوزی 6

سفیدگری بزرگ 11

سفیدگری کوچک 16

شستشو 17

اهارگیری 20

پخت 27

سفیدگری 29

سفیدبرفی 31

مرسریزاسیون 36

ماشین مرسریزه 40

کریشه یا اثر موضعی (شیر شکری) در سطح پارچه 42

چاپ

شابلون سازی 45

ماشینهای چاپ

ماشین چاپ روتاری اشتورک 60

ماشین چاپ روتاری زیمر 66

ماشین فیکسه 71

رنگسازی 75

ماشینهای رنگرزی موجود درسالن

ماشین رنگرزی ترموزول 82

پد- استیم 87

دستگاه شستشوی نهایی 95

تکمیل نهایی

کندانس 98

کالندر 99

ماشین خارزنی 101

ماشین سانفوریزه 106

استنتر 109

نرم کن 119

پرکن 120

ازمایشگاه چاپ

چاپ پیگمنت 122

چاپ راکتیو 126

چاپ دیسپرس- راکتیو 126

چاپ برداشت 127

ازمایشگاه رنگرزی

رنگرزی راکتیو 128

رنگرزی دیسپرس – راکتیو 131

رنگرزی دیسپرس- خمی 133

رنگرزی دیسپرس-گوگردی 134

اسکلت گیری 136

رنگرزی پیگمنت 137

رنگ همانندی (رنگ پیگمنت) 138

ازمایشگاه تکمیل

نرم کن کاتیونی 140

نرم کن سیلیکونی 140

سفیدبرفی 141

ضداب 141

تست ها 143

ضمائم