دانلود گزارش کارآموزی پشتیبانی شبکه و سخت افزار ونرم افزار

قیمت: 60000 ریال

موضوع:

دانلود گزارش کارآموزی پشتیبانی شبکه و سخت افزار ونرم افزار

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه:

در ابتدا مختصری در مورد محل کارآموزی توضیح می دهم: شرکت مهندسی بانی ساز درزمینه پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه بندی مشغول به کار استعملکرد این واحد به صورت پیمانکاری هر ساله بر عهده پیمانکارانی است که با دانشگاه قرارداد تنظیم می نمایند و کلیه مسئولیت های مربوطه را بر عهده می گیرندساعات کاری این مرکز از ساعت 8 صبح تا 17 بعد از ظهر و در روزهای شنبه الی پنج شنبه می باشد لازم به ذکر می باشد که این شرکت زیر نظر واحد انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران استساختمانی که واحد انفورماتیک این دانشگاه در آن قرار می گیرد ساختمان معاونت دانشجویی نام دارد که در 4 طبقه شامل قسمت های اداری مختلف برای بررسی کارهای گوناگون دانشجویان می باشد به عنوان مثال واحدهای این ساختمان به قسمت های زیر تقسیم می شوند که در ادامه به وظایف هر یک از آنها اشاره ای خواهیم داشت: اداره خوابگاه ها: در این قسمت به دانشجویان رشته پزشکی امکانات خوابگاهی ارائه میشود خوابگاه های این دانشگاه 14 ساختمان میباشد که بطور پراکنده در سطح شهر قرار می گیرند و دانشجویان در شروع هر ترم تحصیلی نسبت به تهیه خوابگاه اقدام می نمایند و اداره خوابگاه ها نیز بررسی های لازم را انجام داده ئ نسبت به دادن امتیاز خوابگاه به دانشجویان اقدامات لازم را انجام می دهد

فهرست مطالب

مقدمه4

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

محل کاراموزی6

فصل دوم: آشنایی با بخشهای مرتبط با کارآموزی

بخشهای مرتبط9

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج

مشکلات بررسی شده12

اسمبل کردن و ملزومات آن15

نرم افزار سیستم شما برروی Mother Board16

POST16

Error ها17

CMOS RAM18

Motherboard ATX22

فرایند بوت22

جریان داده ها23

شبکه بندی سازمان24

بحث Domain و Workgroup26

بحث IP27

شبکه کردن چند کامپیوتر29

پیوست31

فهرست منابع 62