دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا

قیمت: 25000 ریال

موضوع:

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تاریخچه سایپا

کلیات : با اختراع موتورهای چهار زمانه درون سوز در نیمه دوم قرن 19 و تکمیل آن متناسب باپیشرفت های دانش بشری و سرانجام تولید انبوه انواع خودروها در اوایل قرن بیستم، موارداستفاده اتومبیل به عنوان وسیله ای لوکس و تجملی جهت گشت و گذار آخر هفته و نشان دادن برتری و منزلت اجتماعی مالک آن تغییر یافت و به صورت وسیله ای ضروری برای رتق و فتق مشکلات روزمره زندگی بخصوص در شهرهای رو به گسترش درآمد و گسترش زندگیشهرنشینی نیز بر ضرورت تولید بیشتر و متنوع تر انواع خودرو تأثیر نهاد.

در ایران نیز متناسب با افزایش ارتباط خارجی و توسعه زندگی شهرنشینی، موارد استفاده اتومبیل به عنوان یک کالای لوکس و سپس با تأخیر نسبتاً طولانی به عنوان یک کالای ضروریمشهود است . براساس اطلاعات موجود، مظفرالدین شاه اولین پادشاهی بود که اقدام به خریداتومبیل کرد. او در نخستین سفرش به فرنگ، دستور خرید اتومبیل مورد علاقه اش را صادرمینماید و سعدالدوله وزیر مختار ایران در بلژیک را مسؤول این امر میگرداند. به هر حال اتومبیلی با سلیقه شاه ایران خریداری و به همراه راننده بلژیکی که به همین منظور استخدام شده بود، از راه دریا ارسال میگردد تا قبل از مراجعت شاه به پایتخت، او سوار بر این اتومبیل واردتهران شود. هرچند که این اتومبیل اولین خودرو وارد شده به خاک ایران نبود اما تمایل و رغبت شاه به اتومبیل، موجب ترغیب سایرین به خصوص متمولان و دربار ایران به خرید اتومبیل جهت ابراز برتری اجتماعی گردید. عدم وجود راههای مناسب برای تردد خودروها در ایران وحتی در تهران، قیمت نسبتاً بالای اتومبیل و آشفتگیهای مالی و اقتصادی ایران آن روز، از جمله موانع عمده ورود خودرو به میزان زیاد در عهد قاجاریه بود. واردات خودرو به ایران پس از سال 1300 با توجه به افزایش ارتباط بین المللی و بهبود راههای مواصلاتی تا حدودی رشد یافت امّا رشد بیشتر روند واردات خودرو مربوط به سالیان پس از جنگ جهانی دوم بود، به طوری که براساس آمار و ارقام موجود واردات خودرو به ایران طی سال 1334 بالغ بر ده هزار دستگاه خودرو با ارزش دو میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال بوده است .