گزارش کارآموزی تصفیه خانه رشته مهندسی عمران

قیمت: 148000 ریال

موضوع:

گزارش کارآموزی تصفیه خانه رشته مهندسی عمران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه:

آب ژاوال در سال 1950 اولین بار در کشور سوئد با آغاز تکنولوژی کلرزن های جهان برای گند زدایی آب شرب بکار گرفته شد. سپس آب ژاوال در کشورهای اروپای شرقی، ژاپن و سنگاپور برای آب لوله کشی مورد استفاده قرار گرفت. در ایران اولین بار آب ژاول را با نام محصول وایتکس توسط دکتر خطیبی به بازار عرضه شد. آب ژاول رایج ترین ماده ای است که از آن به عنوان سفید کننده استفاده می شود. عامل اصلی و شور در آب ژاول عیپوکلریت سدیم (nacl) می باشد، هیپوکریت سدیم ترکیبی فوق العاده قوی است که در حد خیلی کمی از آن (5درصد را در آب حل می کنند و با نام های مختلف به عنوان سفید کننده به بازار عرضه می شود، آب ژاول خاصیت ضد عفونی کنندگی د اشته زیرا یک سفید کننده کلر دار می باشد. محلول هیپوکلریت سدیم ناپایدار است و در مجاورت نوروگرمایون تا oc تجزیه شد، اکسیژن آزاد می کند و نتیجتا از شدت عمل آن کاسته می شود و به همین دلیل باید در ظرف مات و دور از نور نگهداری شود و لذا بهتر است از محلولهای تازه آن استفاده شوند زیرا در اثر ماندگی بسیار تجزیه می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

تشکر و قدردانی

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

مزایای بهره برداری از آب ژاول

معایب بهره برداری از آب ژاول

روشهای تزریق آب ژاول

تصفیه آب

دریچه های بازدید

نتیجه گیری

تصاویر همراه با توضیحات

فایل دارای عکس میباشد.