گزارش کار آموزی تعمیرات موتور پراید (نمایندگی سایپا)

قیمت: 50000 ریال

موضوع:

گزارش کار آموزی تعمیرات موتور پراید (نمایندگی سایپا)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه:

به لطف خدا و با استفاده از تجربیات بدست آمده در دوره کارآموزی در شرکت سایپا اطلاعات مفیدی بدست آورده ایم که با استفاده از برخی کتابها این اطلاعات را تکمیل کرده و بصورت مکتوب در آورده ام شرکت سایپا که در آن مشغول به کار آموزیخلاصه: یکی از وسایل بسیار مهم درکارهای امروزی ما ماشین یا همان خودرو میباشد که باعث شده بسیاری ازمشکلات حمل و نقلی را راحت کند. و این وسیله تقلیه که باعث بحرکت درآمدن آن موتور میباشد مورد بحث ما میباشد.

فهرست مطالب:

مقدمه 1

موتور 2

قطعات ثابت و متحرک 2

سرسیلندر 3

سیلندر 3

سوپاپ 4

علائم چسبندگی سوپاپ 7

طریقه آب بندی کردن سوپاپ 8

سیت 10

تراشیدن سیت 10

گیت سوپاپ 11

اسبکها و نگهداری و کنترل آن 12

تایپیتهای خودکار هیدرولیکی 12

طریقه باز کردن و بستن سرسیلندر و رفع معایب آن 14

طریقه بستن سرسیلندر 15

دلایل سوختن واشر سرسیلندر 17

دلایل دوپهنی سیلندر 18

شاتون 20

سرشاتون 20

اندازه گیری گژن پین 21

میلنگ و یاتاقانها 22

میلنگ 22

تعمیرات میلنگ 23

دلایل بریدن میلنگ 24

کاسه نمد میلنگ 24

یاتاقانها 25

فلایویل 27

بوش انتهای میلنگ 28

رینگ پیستون و گژن پین 29

نکاتی که باید در تعمیرات مورد توجه قرار گیرد 30

رینگهای پیستون 31

معایب رینگها، تشخیص و برطرف کردن آن 31

کانالهای روغن 32

اویل پمپ 32