گزارش کارآموزی بافندگی ( شرکت زردیس یزد )

قیمت: 68000 ریال

موضوع:

گزارش کارآموزی بافندگی (شرکت زردیس یزد)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تاریخچه بافندگی

عمر بافندگی احتمالاً به قدمت تمدن بشری است زیرا یکی از نیازهای ضروری انسان پوشاندن بدن برای محافظت از اثرات بیرونی (سرما و گرما) بوده است و البته با این کار « متمدن تر » نیز به چشم می آمده است سایر دلایل پیشرفت صنعت پوشاک در طول تاریخ عبارت اند از: وضعیت اجتماعی، نیازهای مذهبی و.. البته مدل لباس ها و مکان استفاده آنها نیز بستگی داشت. یافته های تاریخی حاکی از این است که مصریان در حدود 6000 سال پیش پارچه های تاری پودی بافته اند و چینیها نیز در حدود 4000 سال پیش پارچه های بسیار ظریفی از جنس ابریشم می بافتند. گمان می رود که دستگاه بافندگی دستی به دفعات زیاد در تمدن های مختلف ابداع شده است و این صنعت تا پیدایش ماکو به عنوان یک صنعت خانگی باقی ماند. کی در سال 1733 عبور ماکو از دهنه را اختراع کرد این ماکو با دست پرتاب می شد. دو کانسون در 1745 دستگاهی بافندگی ساخت که بعداً ژاکارد آن را کامل تر کرد در این دستگاه هر نخ تار به صورت جداگانه کنترل می شد. در سال 1785، کارترایت ماشین بافندگی موتوری را اختراع کرد. در سال های اولیه قرن نوزدهم، ماشین های بافندگی از چدن درست می شدند و با نیروی بخار کار می کردند ماشین بافندگی موتوری به نخ های تار قوی نیاز داشت این نیاز به ساخته شدن اولین ماشین آهار در سال 1803 منجر شد در دهه 1830، بیش از 100 هزار ماشین ماکویی در انگلستان کار می کردند اساس کار این ماشین ها بسیار شبیه ماشین های ماکویی امروزی بود

فهرست مطالب:

2-2- اجزاء یک دستگاه بافندگی

2-3-کنارگیر پارچه

2-4- ورد ماشین بافندگی

2-5- میل میلک

2-6- لامل و دنده شانه ای

2-7- غلتک نخ تار

2-8- پل نخ تار

2-9- میله های تقسیم کننده نخهای تار

2-10- پل پارچه

2-11- غلتک پیچیدن پارچه

2-12- دفتین زدن در ماشین های بافندگی سولرز

2-13- تنظیم ماشین سولرز

2-14- طرز تشکیل پارچه در ماشین بافندگی سولرز

2-15- مکانیزم کنترل کننده نخ تار

2-16- مکانیزم رزرو نخ پود

2-16-1 مکانیزم کنترل نخ پود

2-17- کنترل کننده زمان کار

2-18- حس کننده C

2-19- حس کننده D

2-20- حس کننده E

2-21- سیستم حرکت راپیرها

2-22- تنظیم درجه ماشین

2-23- کلاچ

2-24- تغییر سرعت ماشین

2-25- سوار کردن راپیرها

2-26- محفظه نوار راپیر

2-27- راپیر سمت راست

2-28- راپیر سمت چپ

2-29- دفتین و شانه

2-30- رگولاتور منفی غلتک نخ تار

2-31- رگلاتور غلتک پارچه

2-32- مکانیزم انتخاب رنگ پود در ماشین های بافندگی سولرز

2-33- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن

2-34- لحظه تشکیل دهنه

2-35- عیوب بافت پارچه

2-36- چله پیچی مستقیم

2-37- تعمیر و نگهداری ماشین چله پیچی

2-38- اهداف بوبین پیچی

2-39- نخ کشی

2-40- ماشین گره زنی

فصل سوم معرفی و توضیحات دستگاه ژاکارد

3-1- یادآوری

3-2- تکرار طرح بافت

3-3- ترسیم طرح ژاکارد

3-4- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد

3-5- اصول کار ژاکارد

3-5-1 مکانیزم ژاکارد (ونسانزی)

3-5-2- مکانیزیم ژاکارد (وردل)

3-6- مزایا و معایب ژاکارد و نسانزی و وردل نسبت به هم

3-7- ژاکارد الکترونیکی گروسه

3-8- مراحل مختلف آماده کردن ماشین ژاکارد

3-8-1- راپورت نقش (راپورت شکل یا راپورت تصویر)

3-8-2- راپورت تار

3-8-3- راپورت ماشین

3-9- ریسمان کشی

3-9-1- ریسمان کشی باز

3-9-2- ریسمان کشی مورب

3-10- انواع ریسمان کشی نسبت به نقش پارچه

3-10-1- ریسمان کشی متوالی

3-10-2- ریسمان کشی جناغی

3-11- ریسمان­کشی برای پارچه­های راه­راه طولی با استفاده از ورد برای بافت زمینه

3-12- اتصال ریسمان ها به قلاب ها

3-13- اتصال ریسمان ها به میل میلک

3-14- تقسیم بندی میل میلک ها