بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی…

توضیح مختصر:

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر، دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر، دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر،تحقیق بررسی رابط

عنوان کامل: بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: rar
  • فرمت فایل اصلی: doc
  • تعداد صفحه: 196
  • حجم: 1,957 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر, دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران مدارس شهرستان بابلسر

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 2

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت تحقیق 5

هدف تحقیق 7

فرضیه های تحقیق 7

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 8

قلمرو تحقیق 9

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه 11

بخش اول : مبانی نظری تحقیق 11

الف- اخلاق سازمانی 11

معانی اخلاق 11

در زبان فارسی 11

در زبان انگلیسی 12

معانی اصطلاحی اخلاق 12

موضوع اخلاق 13

قلمرو علم اخلاق 15

نقش اخلاق 16

ترویج اخلاق 17

فواید اخلاق 17

تاثیر اخلاق بر کسب و کار 18

اخلاق در بین ملل جهان 18

روش اخلاقی در هند باستان 19

اخلاق دوران باستانی مصر 20

روش اخلاقی در چین باستان 20

روش اخلاقی در ایران باستان 21

روش های اخلاقی در یونان باستان 22

جایگاه اخلاق در اسلام 23

ارتباط اخلاق با اسلام 24

مفاهیم مشابه 26

اخلاق حرفه ای 27

اخلاق بازرگانی 27

اخلاق کار 27

علوم مربوط به اخلاق 28

علم اخلاق 28

فلسفه علم اخلاق 28

تعلیم و تربیت 28

مدیریت اخلاق 29

فرا اخلاق 29

اخلاق هنجاری 29

اخلاق توصیفی 30

دیدگاه ها و نظریات مطرح شده درباره اخلاق 30

استیل ول 30

رویکرد رفتار گرایی 31

نظام اخلاقی پیاژه 33

رویکرد پردازش اطلاعات 38

نظام اخلاقی کلبرگ 39

اخلاق ، قرارداد ، احتیاط ( رویکرد زمینه ویژه ) 48

اخلاق سازمانی 50

مشکل اخلاق سازمانی 51

ماهیت اخلاق سازمانی 51

سازمان 52

نظریه های مطرح شده در اخلاق سازمانی 54

نظریه فرجام گرایی 54

نظریه آغاز گرایی 56

نظریه عدالت توزیعی 56

نظریه آزادی فردی 57

نظریه زیبایی و خیر مطلق 58

هدف از بررسی نظام های اخلاقی 58

اهداف اخلاق سازمانی 59

آثار مسئولیت پذیری اخلاقی سازمان ها 61

ب- اثربخشی سازمانی 62

اثربخشی 62

تعاریف اثربخشی 62

تاریخچه اثربخشی سازمانی 64

معیارها و مقیاس های اثربخشی 67

رویکرد های سنتی برای سنجش اثربخشی سازمانی 71

رویکرد های نوین برای سنجش اثربخشی سازمانی 72

مقایسه رویکرد های اثربخشی سازمانی 76

معیار های هفت گانه برای ارزیابی اثربخشی سازمانی 77

بخش دوم : مطالعه تحقیقات تجربی گذشته 82

تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه اخلاق سازمانی 82

تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه اخلاق سازمانی 86

تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه اثربخشی سازمانی 92

تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه اثربخشی سازمانی 94

جمع بندی مطالب 97

بخش سوم : چارچوب نظری تحقیق 98

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه 101

تعریف جامعه 102

نمونه 102

ابزار تحقیق 103

بررسی متغیر ها و مقیاس مورد استفاده 104

روایی و پایایی تحقیق 104

فنون و روش های آماری 105

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 108

آمار توصیفی و متغیر های جمعیت شناختی 108

ویژگی های جمعیت شناختی مدیران مورد مطالعه 109

جنسیت 109

تحصیلات 110

سابقه خدمت 111

سن 112

ویژگی های جمعیت شناختی معلمان مورد مطالعه 113

جنسیت 113

تحصیلات 114

سابقه خدمت 115

سن 116

تحلیل توصیفی از یافته های تحقیق 117

تحلیل توصیفی سوالات اخلاق سازمانی 118

سوال اول : اهمیت پیشبرد و افزایش منافع برای مدرسه 118

سوال دوم : توجه به کارکنان 118

سوال سوم : اطاعت پذیری از مقررات مدرسه 119

سوال چهارم : انتظار از کارکنان که نگران منافع و مصالح مدرسه نباشند 119

سوال پنجم : تاکید بر رفاه کارکنان از سوی مدرسه 120

سوال ششم : انتظار از کارکنانی که در قید خط مشی های مدرسه باشند 120

سوال هفتم : تصمیم گیری ها و اقدامات در مدرسه در جهت منافع و مصالح مدرسه است 121

سوال هشتم : تصمیم گیری ها و اقدامات در مدرسه در جهت منافع و مصالح همگان است 121

سوال نهم : اهمیت مقررات ، رویه ها و خط مشی ها در مدرسه 122

سوال دهم : کاری که به منافع مدرسه آسیب می رساند ممکن است مجاز باشد 122

سوال یازدهم : عدم توجه به رفاه کارکنان از سوی مدرسه 123

سوال دوازدهم : مواخذه در صورت رفتار غیر اخلاقی حتی اگر به نفع سازمان باشد 123

سوال سیزدهم : مواخذه در صورت رفتار غیر اخلاقی به نفع شخصی نه به نفع سازمان 124

سوال چهاردهم : فدا کردن اخلاقیات شخصی 124

سوال پانزدهم : روشن بودن این مساله که در برابر رفتار غیر اخلاقی مدرسه صبور نیست 125

سوال شانزدهم : سپر قرار دادن دیگران در مواقع شکست 125

سوال هفدهم : بالا بردن استاندارد های اخلاقی 126

سوال هجدهم : نظر نا مساعد مدرسه به افرادی که به مقررات بی اعتنا هستند 126

تحلیل توصیفی سوالات اثربخشی سازمانی 127

سوال اول : مدرسه ما اهداف آموزشی روشنی دارد 127

سوال دوم : مشارکت معلمان در اهداف آموزشی 127

سوال سوم : منابع کافی به منظور اثربخشی معلمان برای تدریس وجود دارد 128

سوال چهارم : موفقیت دانش آموزان در راهیابی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی128

سوال پنجم : توجه به رشد حرفه ای کارکنان 129

سوال ششم : انضباط در مدرسه حکمفرماست 129

سوال هفتم : مشارکت اولیا در فعالیت های آموزشی 130

سوال هشتم : مشارکت معلملن در تصمیم گیری های مدرسه 130

سوال نهم : مدرسه دارای معلمین با انگیزه است 131

سوال دهم : آمار ترک تحصیل یا انتقال در مدرسه زیاد است 131

سوال یازدهم : مدیر ، پاسخگو و حمایت کننده نیاز معلمین است 132

سوال دوازدهم : روحیه بالای دانش آموزان در مدرسه 132

سوال سیزدهم : فرصت یادگیری مهارت های لازم از سوی دانش آموزان 133

سوال چهاردهم : مشارکت اولیای دانش آموزان در تصمیم گیری های مدرسه 133

سوال پانزدهم : نمرات دانش آموزان منعکس کننده موفقیت تحصیلی آنهاست 134

سوال شانزدهم : سبک مدیریتی انعطاف پذیر 134

سوال هفدهم :محیط مدرسه 135

سوال هجدهم : داشتن برنامه متعادل و سازمان دهی شده برای رفع نیاز های دانش آموزان 135

سوال نوزدهم : ریسک پذیری 136

سوال بیستم : ارزش های مهم در مدرسه 136

سوال بیست ویکم : برنامه های آموزشی ضمن خدمت 137

سوال بیست و دوم : غیبت معلمین 137

سوال بیست و سوم : رابطه مدیریت با ناحیه آموزشی ، معلمین و اولیای دانش آموزان 138

سوال بیست و چهارم : احساس تعهد به اهداف و ارزش های مدرسه 138

سوال بیست و پنجم : غیبت دانش آموزان 139

سوال بیست و ششم : تعهد به یادگیری دانش آموزان 139

تحلیل آماری فرضیه ها 140

آزمون کالمو گراف – اسمیرنف تک نمونه ای 141

آزمون فرضیه اصلی 141

آزمون فرضیه فرعی اول 143

آزمون فرضیه فرعی دوم 144

آزمون فرضیه فرعی سوم 145

یافته های جانبی تحقیق 146

یافته های جانبی اول146

یافته های جانبی دوم 147

یافته های جانبی سوم 148

یافته های جانبی چهارم 149

فصل پنجم : بحث تفسیر و نتیجه گیری

مقدمه 152

خلاصه یافته های پژوهش 152

خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 153

توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی 153

فرضیه اصلی 154

خلاصه یافته های حاصل از فرضیه اصلی 154

پیوند یافته های تحقیق با مبانی نظری و تجربی تحقیق 155

فرضیه فرعی اول 155

خلاصه یافته های حاصل از فرضیه فرعی اول 155

پیوند یافته های تحقیق با مبانی نظری و تجربی تحقیق155

فرضیه فرعی دوم 156

خلاصه یافته های حاصل از فرضیه فرعی دوم 156

پیوند یافته های تحقیق با مبانی نظری و تجربی تحقیق 156

فرضیه فرعی سوم 157

خلاصه یافته های حاصل از فرضیه فرعی سوم 157

پیوند یافته های تحقیق با مبانی نظری و تجربی تحقیق159

خلاصه نتایج حاصل از یافته های جانبی اول 158

خلاصه یافته های تحقیق 158

پیوند یافته های تحقیق با مبانی نظری و تجربی تحقیق 159

خلاصه نتایج حاصل از یافته های جانبی دوم159

پیوند یافته های تحقیق با مبانی نظری و تجربی تحقیق 159

خلاصه نتایج حاصل از یافته های جانبی سوم 159

خلاصه نتایج حاصل از یافته های تحقیق 159

پیوند یافته های تحقیق با مبانی نظری و تجربی تحقیق 159

خلاصه نتایج حاصل از یافته های جانبی چهارم 160

خلاصه یافته های تحقیق 160

پیوند یافته های تحقیق با مبانی نظری و تجربی تحقیق 160

محدودیت های تحقیق

محدودیت های علمی 160

محدودیت های عملی 161

پیشنهادات

پیشنهاداتی کاربردی بر پایه یافته های تحقیق 161

پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی 162

فهرست منابع

منابع فارسی 163

منابع لاتین 170

پیوست ها

پیوست اول : منشور اخلاقی سازمان آموزش و پرورش175

پیوست دوم : پرسشنامه 177

فهرست جداول

جدول ( 2-1 ) : سیر تاریخی اثربخشی سازمانی 64

جدول ( 2-2 ) : معیارها و مقیاس های اثربخشی کمپ بل 67

جدول ( 2-3 ) : مقایسه رویکردهای مختلف اثربخشی سازمانی 76

جدول ( 3-1 ) : شماره گویه های پرسشنامه اثربخشی سازمانی 100

جدول ( 4-1 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 109

جدول ( 4-2 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات 110

جدول ( 4-3 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت 111

جدول ( 4-4 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن 112

جدول ( 4-5 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 113

جدول ( 4-6 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات 114

جدول ( 4-7 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت 115

جدول ( 4-8 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن 116

جدول ( 4-9 ) : یافته های توصیفی خرده مقیاس های متغیرهای تحقیق 117

جدول ( 4-10 ) : اهمیت پیشبرد و افزایش منافع و مصالح برای مدرسه 118

جدول ( 4-11 ) : توجه به کارکنان 118

جدول ( 4- 12 ) : اطاعت پذیری از مقررات مدرسه 119

جدول ( 4- 13 ) : انتظار از کارکنان که نگران منافع و مصالح مدرسه باشند 119

جدول ( 4-14 ) : تاکید بر رفاه کارکنان از سوی مدرسه 120

جدول ( 4-15 ) : انتظار از کارکنان که در قید خط مشی های مدرسه باشند 120

جدول ( 4-16 ) : تصمیم گیری ها و اقدامات در مدرسه در جهت منافع و مصالح مدرسه121

جدول ( 4-17 ) : تصمیم گیری ها و اقدامات در مدرسه در جهت منافع و مصالح همگان121

جدول ( 4-18 ) : اهمیت مقررات ، خط مشی ها و رویه ها در مدرسه 122

جدول ( 4-19 ) : کاری که به منافع مدرسه آسیب می رساند ممکن است مجاز باشد 122

جدول ( 4-20 ) : عدم توجه به رفاه حال کارکنان 123

جدول ( 4-21 ) : مواخذه در صورت رفتار غیر اخلاقی حتی اگر به نفع سازمان باشد 123

جدول ( 4-22 ) : مواخذه در صورت رفتار غیر اخلاقی به نفع شخص نه به نفع سازمان 124

جدول ( 4-23 ) : فدا کردن اخلاقیات شخصی 124

جدول ( 4-24 ) : روشن بودن در برابر رفتار اخلاقی 125

جدول ( 4-25 ) : سپر قرار دادن دیگران در مواقع شکست 125

جدول ( 4-26 ) : بالابردن استاندارد های اخلاقی 126

جدول ( 4-27 ) : نظر نامساعد مدرسه به افرادی که به مقررات بی اعتنا هستند 126

جدول ( 4-28 ) : مدرسه ما اهداف آموزشی روشنی دارد 127

جدول ( 4-29 ) : مشارکت معلمان در اهداف آموزشی 127

جدول ( 4-30 ) : منابع کافی به منظور اثربخشی معلمان برای تدریس وجود دارد 128

جدول ( 4-31 ) : موفقیت دانش آموزان در راهیابی به دانشگاه ها و موسسات…128

جدول ( 4-32 ) : توجه به رشد حرفه ای کارکنان 129

جدول ( 4-33 ) : انضباط در مدرسه حکمفرماست 129

جدول ( 4- 34 ) : مشارکت اولیا در فعالیت های آموزشی 130

جدول ( 4-35 ) : مشارکت معلمان در تصمیم گیری های مدرسه 130

جدول ( 4- 36 ) : مدرسه دارای معلمین با انگیزه است 131

جدول ( 4-37 ) : آمار ترک تحصیل یا انتقال در مدرسه زیاد است 127

جدول ( 4- 38 ) : مدیر پاسخگو و حمایت کننده نیاز معلمین است 128

جدول ( 4-39 ) : روحیه بالای دانش آموزان در مدرسه 131

جدول ( 4- 40 ) : فرصت یادگیری مهارت های لازم از سوی دانش آموزان 131

جدول ( 4-41 ) : مشارکت اولیای دانش آموزان در تصمیم گیری های مدرسه 132

جدول ( 4-42) : نمرات دانش آموزان منعکس کننده موفقیت تحصیلی آنها132

جدول ( 4-43 ) : سبک مدیریتی انعطاف پذیر 133

جدول ( 4-44 ) : محیط مدرسه 133

جدول ( 4-45 ) : داشتن برنامه متعادل و سازماندهی شده برای رفع نیاز های 134

جدول ( 4-46 ) : ریسک پذیری 134

جدول ( 4-47 ) : ارزش های مهم در مدرسه 135

جدول ( 4-48 ) : برنامه های آموزشی ضمن خدمت 135

جدول ( 4-49 ) : غیبت معلمین 136

جدول ( 4-50) : رابطه مدیریت با ناحیه آموزشی ، معلمین و اولیای دانش آموزان 136

جدول ( 4-51 ) : احساس توجه به اهداف و ارزش های مدرسه 137

جدول ( 4-52 ) : غیبت دانش آموزان 137

جدول ( 4-53 ) : تعهد به یادگیری دانش آموزان 138

جدول ( 4- 54 ) : آزمون کالمو گراف – اسمیرنف 138

جدول ( 4-55) : آزمون تحلیل همبستگی اسپرمن برای فرضیه اصلی 142

جدول ( 4-56 ) : آزمون تحلیل همبستگی اسپرمن برای فرضیه اول 143

جدول ( 4-57 ) : آزمون تحلیل همبستگی اسپرمن برای فرضیه دوم 144

جدول ( 4-58 ) : آزمون تحلیل همبستگی اسپرمن برای فرضیه سوم 146

جدول ( 4-59 ) : تجزیه و تحلیل آزمون u من ویتنی برای یافته جانبی اول 147

جدول ( 4-60 ) : تجزیه و تحلیل آزمون کروسکال والیس 147

جدول ( 4-61 ) : میانگین حاصل از آزمون کروسکال والیس در زمینه میزان149

جدول ( 4-62 ) : تجزیه و تحلیل آزمون کروسکال والیس 149

جدول ( 4-63 ) : میانگین حاصل از آزمون کروسکال والیس در زمینه میزان149

جدول ( 4-64 ) : تجزیه و تحلیل آزمون کروسکال والیس 150

جدول ( 4-65 ) : میانگین حاصل از آزمون کروسکال والیس در زمینه میزان سن150

فهرست نمودارها

نمودار (2-1 ) : چهار الگوی ارزش های رقابتی 74

نمودار ( 2-2 ) : مدل نظری تحقیق 99

نمودار ( 4-1) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 109

نمودار ( 4-2 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات 110

نمودار ( 4-3 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان سابقه خدمت 111

نمودار ( 4-4 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن 112

نمودار ( 4-5) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 113

نمودار ( 4-6 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات 114

نمودار ( 4-7 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان سابقه خدمت 115

نمودار ( 4-8 ) : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن 116

نمودار ( 4-9) : نمودار پراکنش فرضیه اصلی 132

نمودار ( 4-10 ) : نمودار پراکنش فرضیه اول 144

نمودار ( 4-11 ) : نمودار پراکنش فرضیه دوم 145

نمودار ( 4-12 ) : نمودار پراکنش فرضیه سوم 146

نمودار (5-1 ) : مدل نظری تحقیق158