پایان نامه بررسی ساختمان و تعمیر دستگاه تست کشش

مقدمه

با توجه به آشنایی انسان از گذشته های دور با مواد ودستیابی تدریجی به نحوه استفاده از آن و نحوه اعمال تغییرات به نحو مطلوب برای استفاده بیشتر از آن، همیشه یافتن راهی برای پیش بینی رفتارمواد وقطعات در مقابل اعمال نیروها وقرار گرفتن در موقعیت های مختلف برای انسان ها مهم والبته مفید بوده است.در همین راستا آشنایی با استحکام مواد وآلیاژها وفلزات مختلف در موقعیت های مختلف اعمال نیروها وتغییرات در ابعاد آنها انسان ها را بر آن داشت تا به انجام آزمایش های مختلف و تعریف کمیت های مربوط به این آزمایش ها مواد را دسته بندی کنند.یکی از این آزمایش ها تست کشش مواد مختلف می باشد که از گذشته تا کنون به انواع وشکل های مختلفی انجام گرفته است.دستگاه ها و وسایل مربوط به این تست و سایر تست ها از قبیل تست فشار، خمش، خستگی و غیره…نیز روز به روز پیشرفته تر شده و دقت وسرعت آنها نیزافزایش یافته است.در این تحقیق سعی شده است خواننده با انواع ومکانیزم و کاربرد های این دستگاه(tensile test machine)آشنا شود.

  • فرمت: zip
  • حجم: 1.34 مگابایت
  • شماره ثبت: 505