نمونه مستندات و فرم های مدیریت

توضیح مختصر:

این فایل شامل نمونه قالب ها و فرم های مخصوص مستندات مدیریت پروژه می باشد که می تواند به کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت پروژه کمک بسزایی نماید. در واقع می توان گفت این مستندات و فرم ها، جزو فرم ها و مستندات مدیریت پروژه به حساب می آید که از منابع مختلف مدیریت پروژه به دست آمده است.

عنوان کامل: نمونه مستندات و فرم های مدیریت

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: zip
  • فرمت فایل اصلی: doc
  • تعداد صفحه: 130
  • حجم: 934 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

نمونه قالب مدیریت پروژه, نمونه فرم مدیریت پروژه, نمونه مستندات مدیریت پروژه, نمونه فرم های قبل از شروع پروژه, نمونه فرم ها اجرای پروژه, نمونه مستندات اتمام پروژه, نمونه قالب های کنترل پروژه, نمونه فرم های مراحل انجام پروژه, نمونه مستندات تحوی

توضیحات:

این فایل شامل نمونه قالب ها و فرم های مخصوص مستندات مدیریت پروژه می باشد که می تواند به کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت پروژه کمک بسزایی نماید. در واقع می توان گفت این مستندات و فرم ها، جزو فرم ها و مستندات مدیریت پروژه به حساب می آید که از منابع مختلف مدیریت پروژه به دست آمده است.

فهرست مستندات:

مستند معرفی استاندارد سازی انجام پروژه ها

مستند راهنمای استفاده از استاندارد

مرحله قبل از شروع پروژه

مستند راهنمای مرحله قبل از شروع پروژه

مستند ضرورت انجام پروژه

مستند درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

مستند درخواست برای ارائه اطلاعات (RFI)

مستند اسناد حقوقی پیمانکار

مستند پیشنهاد انجام پروژه 1

مستند پیشنهاد انجام پروژه 2

مستند ارزیابی پیشنهاد انجام پروژه

مستند ارزیابی نهایی پیشنهاد انجام پروژه

مرحله حین اجرای پروژه

مستند راهنمای مرحله حین اجرای پروژه

مستند محدوده پروژه

مستند ساختار شکست کار و فرهنگ آن

مستند گانت چارت پروژه

مستند شناسایی ریسک ها

مستند مدیریت منابع انسانی پروژه

مستند برنامه کنترل پروژه

مستند برنامه مدیریت پیکربندی و تغییرات

مستند درخواست اصلاح نقص

مستند درخواست تغییر

مرحله پس از تحویل پروژه

مستند راهنمای مرحله پس از تحویل پروژه

جاری در کل پروژه

مستند راهنمای اصطلاحات

مستند پیشنهاد بهبود استاندارد