پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

توضیح مختصر:

پروژه دوره کارشناسی در رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

عنوان کامل: پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: doc
  • فرمت فایل اصلی: doc
  • تعداد صفحه: 83
  • حجم: 1,346 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

پروژه سیستم عاملهای بلادرنگ

فهرست مطالب:

فصل اول : زمانبندی بلادرنگ

مقدمه 2

مشخصات سیستم های بلادرنگ 3

زمانبندی بلادرنگ 8

رویکردهای ایستای مبتنی بر جدول 10

رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن 10

رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی 10

رویکردهای پویا با بهترین کوشش 11

زمانبندی ایستا مبتنی بر جدول 11

زمانبندی ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن 11

زمانبند مهلت زمانی 12

زمانبندی Linux 19

زمانبندی Unix SVR4 21

فصل دوم : الگوریتم های برنامه ریزی و حمایت سیستم های اجرایی برای سیستم های بلادرنگ

خلاصه 26

برنامه ریزی بلادرنگ 29

متریک های اجرا در سیستم های بلادرنگ 30

الگوهای برنامه ریزی 32

الگوریتمهای برنامه ریزی برای این الگوها 32

برنامه ریزی ثابت Table –Driven 36

برنامه ریزی priority driven preemptive 37

برنامه ریزی دینامیک 39

برنامه ریزی Best –Effort دینامیک 40

موضوعات برنامه ریزی مهم 41

برنامه ریزی با محدودیتهای توان خطا 41

برنامه ریزی با احیای منابع 43

سیستم اجرایی بلادرنگ 43

هسته های کوچک ، سریع و اختصاصی 44

توسعه های زمان واقعی برای سیستم های اجرای بازرگانی 46

سیستم های اجرای تحقیق 48

هسته MARS 50

هسته SPRING 50

هستهMARUTI 51

هسته ARTS 51

فصل سوم : بررسی ارتباط میان اجزای یک سیستم جامع بلادرنگ

خلاصه 54

شرح عملگرهای بهبودیافته 60

تشریح مطالعات تجربی 67

فصل چهارم : منابع 70

مقدمه:

مهمترین کاربرد سیستمهای بلادرنگ در رابطه با عملیات کنترل پردازش است . خاصیت مهم سیستم عاملهای بلادرنگ این است که هر فعل و انفعال با کامپیوتر بایستی یک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعیین شده است دریافت دارد . سیستم بایستی بتواند این زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سیستمی که یک هواپیما و یا یک کارخانه شیمیایی را کنترل میکند را میتوان براحتی تصور کرد ) . مسئله زمان پاسخ در عمل به این معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص یافته است . دستگاههای جنبی چنین سیستمهایی نیز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند . مثلاً ممکن است که از وسایل حس کننده که با سیگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمینالهای عادی استفاده شوند

مشخصات سیستمهای عامل بلادرنگ:

سیستمهای عامل بلادرنگ را میتوان با داشتن ملزومات یگانه در پنج حوزه عمومی زیر مشخص نمود:

قطعی بودن

پاسخ دهی

کنترل کاربر

قابلیت اطمینان

نرمش با خطا

سیستم عاملی قطعی است که عملیات خود را در زمانهای ثابت یا فواصل زمانی از پیش تعیین شده ، انجام دهد. وقتی چند فرایند در رقابت برای منابع و زمان پردازنده هستند ، هیچ سیستمی نمی تواند قطعی باشد. در یک سیستم عامل بلادرنگ ، درخواستهای فرایند برای خدمت توسط رخدادها و زمانبندی های خارجی اعمال می شود. میزان پاسخگویی سیستم عامل به درخواستها ، اولاً به سرعتی که می تواند به وقفه ها پاسخ دهد و ثانیاً به اینکه آیا سیستم ظرفیت کافی برای اداره تمام درخواستها ، در زمان معلوم دارد یا خیر، وابسته است .

یک معیار مفید برای قابلیت عملکرد قطعی سیستم عامل، حداکثر تأخیر از زمان ورود یک وقفه دستگاه با اولویت بالا ، تا زمان شروع خدمت است . در سیستم های عامل غیر بلا درنگ ، این تأخیر ممکن است در محدوده دهها تا صدها میلی ثانیه باشد ، در حالیکه در یک سیستم عامل بلادرنگ ممکن است این تأخیر حد بالایی از محدوده چند میکرو ثانیه تا یک میلی ثانیه داشته باشد .

یک مشخصه مربوط ولی مجزا ، پاسخ دهی است. قطعی بودن درباره این است که سیستم عامل پس از تصدیق ، چه مدت صرف خدمت دادن به وقفه می نماید . موارد پاسخ دهی عبارتند از :

1. مقدار زمان لازم برای اداره اولیه وقفه و شروع به اجرای روال خدماتی وقفه . اگر برای اجرای روال خدماتی وقفه نیاز به تغییر متن باشد ، تأخیر بیش از حالتی است که می توانست روال خدماتی وقفه در متن فرایند جاری اجرا گردد .

2. مقدار زمان لازم برای اجرای روال خدماتی وقفه. معمولاً این زمان بستگی به سخت افزار دارد.

3. تأثیر تو در تو بودن وقفه ها . اگر یک روال خدماتی وقفه با ورود وقفه دیگری دچار وقفه شود، خدمت مربوط به آن دچار تأخیر میگردد.

قطعی بودن و پاسخ دهی به همراه هم ، زمان پاسخ به رخدادهای خارجی را تعیین می کنند. ویژگی زمان پاسخ در سیستم های بلادرنگ بسیار حساس است ، زیرا چنین سیستم هایی باید نیازهای زمانی اعمال شده توسط افراد ، دستگاهها و جریان داده ها در خارج از سیستم را رعایت کنند.

عموماً کنترل کاربر در یک سیستم بلادرنگ بسیار وسیع تر از کنترل کاربر در سیستم عامل عادی است .

در سیستم عامل عادی، کاربر یا هیچ گونه کنترلی بر عمل زمانبندی ندارد یا فقط می تواند رهنمونهای کلی ارائه کند. مثلاً کاربران را از نظر اولویت طبقه بندی نماید . ولی در یک سیستم بلادرنگ لازم است به کاربر اجازه کنترل دقیق اولویت وظیفه داده شود. کاربر باید بتواند میان وظیفه های سخت و نرم تفاوت قائل شود و اولویتهای نسبی در هر طبقه را تعیین نماید . همچنین یک سیستم بلادرنگ به کاربر اجازه می دهد تا مشخصاتی مثل استفاده از صفحه بندی یا مبادله فرا یند ، کدام فرایندها باید در حافظه اصلی مقیم باشند ، کدام الگوریتم های انتقال از دیسک به کار گرفته شوند و اینکه فرایندهای در اولویتهای متفاوت چه حقوقی داشته باشند را تعیین نماید .