گزارش کاراموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

توضیح مختصر:

فهرست مطالبردیف صفحهمقدمه… 1فصل اول:تاریخچه…

عنوان کامل: گزارش کاراموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: zip
  • فرمت فایل اصلی: pdf
  • تعداد صفحه: 60
  • حجم: 868 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

گزارش کاراموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

فهرست مطالب

ردیف صفحه

مقدمه… 1

فصل اول:تاریخچه… 2

خلاصه تاریخچه… 3

سالنامه… 4

آرشیو … 6

توان تولید … 10

شرکتهای تجاری… 11

انتقال تکنولوژی… 11

فصل دوم:آشنایی با قیدوبندها … 25

مقدمه… 26

تعریف جیگ و فیکسچرها… 27

دسته بندی جیگ و فیکسچر… 28

تقسیم جیگ و فیکسچرها … 28

فصل سوم:انواع روبندها… 30

بوستر … 31

گوه های مخروطی … 31

روبندهای زانویی… 31

روبندهای مکانیزه (هیدرولیکی و پنوماتیکی) … 32

گیره ها و سه نظام ها… 32

روبندهای غیر مکانیکی … 32

روبند مکشی… 32

روبندچرخشی … 33

روبند ناخنی… 33

روبند بادامکی… 33

روبند دیسکی دایره ای لنگ… 33

روبند بادامکی اسپیرال… 33

روبند گوه ای… 34

گوه ای تخت… 34

فصل چهارم:طراحی جیگ و فیکسچرهای پنوماتیکی(در واحد نمونه سازی)… 35

مشاهدات… 36

38…shop demerit

تسترگان ها… 39

روبات ها … 39

مدارات پنوماتیکی… 40

طراحی فیکسچرهای جوشکاری پنوماتیکی… 41

فصل پنجم :فیکسچرهای کن… 42

فیکسچرهای جوشکاری و فیکسچرهای کنترلی… 43

فیکسچرهای کنترل… 43

فیکسچرهای مدولار پین دار … 45

گیره های ماشینی بر روی صفحات مغناطیسی … 45

ششم :بررسی جوانب طراحی… 47

طراحی ابزار … 48

بررسی اقتصادی… 48

اصول اقتصادی بودن طرح … 48

درجات آزادی… 48

49… قاعده 2،3;1

دستگاه مختصات مرجع… 49

50…body بدنه جیگ و فیکسچر

قطعات پیش ساخته … 50

منابع… 51

جیگ… modeling نقشه های

مقدمه:

بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است.

این جمله زیبا پیام اراده، عزم و سازندگی دارد . انسان مصمم، عازم و سازنده، مقهور

دست سرنوشت نیست بلکه سرنوشتش را خود رقم می زند . این عزم، انسان را از در

افتادن در گرداب انفعال خارج نموده و در مقابل تن دادن به روز مرگی رویین تن

می گرداند . پس بجاست با گذراندن این دوره ی کارآموزی خود را از لحاظ ارتقای عملی

بالا برده تا بتوان میان علوم دانشگاهی گ ذرانده و نیاز صنعت اشتراکی یافته و به

پروراندن آن اشتراکات بپردازیم. این جانب در این دوره ی 240 ساعت با بهره گیری از

دانش و تجربه ی صاحبان فن توانست م به آشنایی با اصول اولیه طراحی جیک و

دست یابم و پس از آن CATIYA فیکسچرها و مدل سا زی یک ج ی گ توسط نرم افزار

به فایلهای ایجاد شده ی ابر نقاط موجود در ATOS با اندازه برداری توسط دوربین

سیستم های کامپیوتری دست یافتم و بدین ترتیب با نحو هی مدل کردن فایلهای ابر

نقاط آشنا شدم.