گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

توضیح مختصر:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 …

عنوان کامل: گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: rar
  • فرمت فایل اصلی: doc
  • تعداد صفحه: 70
  • حجم: 58 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

فصل اول:کلیات

موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد

منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از 22هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود 48% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد. شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی 800-250 میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریای مازندران و شهرستان بهشر واز شرق به استان خراسان (کوههای بینالود و آلاداغ) محدود می شود. واقع شدن منطقه گرگان و گنبد در محدوده 3 حوزه مهم آبخیز رودخانه های گرگان رود – و قره سو اترک و سایر رودخانه هایی که به خلیج گرگان می ریزند این منقطه را به عنوان یکی از مناطق پر آب می سازد.

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب

1- سالمسازی اب مورد استفاده مردم درشهرهها .

2- تسویه کردن اب مورد استفاده مردم

امورمالی سازمان آب وفاضلاب استان گلستان

بخش اول آن بخش حسابداری جاری وبخش دوم رابخش حسابداری طرح تشکیل می دهد که براساس وظایف هریک ازآن به دوبخش به این دوقسمت تقسیم بندی شده است .

الف ـ بخش حسابداری جاری :

دراین بخش ازحسابداری آن قسمت ازکارها وهزینه ها حسابداری می شوندکه منافع آنی ندارند واین هزینه ها معمولاً به طورمتداول وهمیشگی وجوددارند . مثل هزینه های حقوق ، ایاب وذهاب . درهزینه های تشکیلاتی هم دربخش جاری حسابداری می شوندکه این بخش به دوقسمت زیرتقسیم می شوندکه عبارتند از :

1 ـ بخش حسابداری قراردادها .

2 ـ بخش حسابداری امورات جاری .

1 ـ بخش حسابداری قراردادها :

دراین بخش حسابداری مربوط به قراردادهایی است که سازمان آب وفاضلاب استان باطرف قرارداد خودقراردادمی بندد . که به صورت زیرقرارداد می بندد . اول هرسال درطی مناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب برای انجام بعضی ازکارهای خودبرگزارمی کند . هرشخص یاشرکتی که دراین مناقصات کمترین قیمت راپیشنهادکند درمناقصه برنده می شود. مثلاً یکی ازمناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب استان هرساله برگزارمی کندمناقصه برای حفر چاه است .که طبق شرایط اعلام شده هرشخصی که کمترین منابع را پیشنهادکند بااوقرارداد بسته می شود .

نمونه ای ازقراداد حفر چاه که بین دوطرف بسته می شودبه صورت زیرمی باشد :

بسمه تعالی

وزارت نیرو تاریخ :

سازمان آب وفاضلاب پیوست :

شماره : 12

این قرارداد بین سازمان آب وفاضلاب استان گلستان به نمایندگی آقای دکترهاشمی مدیرکل به عنوان کارفرما وآقای …. فرزند … اهل وساکن …. به عنوان پیمانکارمنعقدمی گردد .

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

حفریک حلقه چاه عمیق اب برای مصرف به عمق 300متردرمنطقه… به آقای …

ماده 2 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد 000/000/210ریال تعیین واعلام گردیده که به صورت اقساط پایان هرماه پس ازارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار وتأیید کارفرما قابل پرداخت می باشد . بدیهی است مبلغ قرارداد پس ازکسرکسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 3 ) نحوه پرداخت :

پرداخت براساس کارکرد باتنظیم صورت وضعیت کارکرد وپس ازتأیید انجام کاروخدمات ارائه شده ازطرف کارفرما به صورت ماهیانه وپس ازکسرکسورات قانونی دروجه پیمانکار کارسازی خواهدشد .