بررسی رابطه بین نوع دوستی و وظیفه…

توضیح مختصر:

مقاله مدیریت، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نوع دوستی و وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هایپیام نور استان کرمانشاه می باشد. نتایج نشان داد که مولفه های نوع دوستی و وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در وضعیت خوبی قرار دارد.

عنوان کامل: بررسی رابطه بین نوع دوستی و وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با ابعاد کیفیت خدمات

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: zip
  • فرمت فایل اصلی: PDF
  • تعداد صفحه: 9
  • حجم: 1,808 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

نوع دوستی, وظیفه شناسی, رفتار شهروندی سازمانی کارکنان, کیفیت خدمات, دانلود مقاله, مقاله مدیریت, دانلود تحقیق, تحقیق رشته مدیریت, رفتار شهروندی سازمانی, رفتار سازمانی, رفتار شهروندی, رفتار سازمانی کارکنان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نوع دوستی و وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هایپیام نور استان کرمانشاه می باشد. نتایج نشان داد که مولفه های نوع دوستی و وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در وضعیت خوبی قرار دارد. وضعیت کیفیت خدمات از دید دانشجویان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. بین مولفه های نوع دوستی و وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.

این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی 1392) ارائه شده و حاوی 9 صفحه می باشد.