گزارشهای دوره کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت…

توضیح مختصر:

دانلود گزارشهای دوره کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی درقالبwordودر495صفحه،قابل ویرایش: مفدمه 1 فصل اول: دفتر دادگاه 4 الف) مدیر دفتر 5 فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی 5 مبحث اول: وظایف

عنوان کامل: گزارشهای دوره کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

  • فرمت فایل دانلودی: rar
  • فرمت فایل اصلی: doc
  • تعداد صفحه: 495
  • حجم: 190 کیلوبایت

عبارات و جملات کلیدی

گزارشهای, دوره, کارآموزی, مشاوره, حقوقی, وکالت, موضوع, ماده, 187, قانون, برنامه, سوم, توسعه, اقتصادی, واجتماعی

دانلود گزارشهای دوره کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی

درقالبwordودر495صفحه،قابل ویرایش:

مفدمه 1

فصل اول: دفتر دادگاه 4

الف) مدیر دفتر 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می شود 21

فصل دوم: دادگاه کیفری 30

انتقال منافع مال به غیر 31

فروش بلیط دست برگشت 34

ایراد صدمه عمدی 37

صدور چک بلامحل 40

صدور چک بلامحل 44

خیانت در امانت و جعل امضاء 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی احتیاطی در رانندگی 51

تصرف عدوانی 54

افترا 59

جیب بری 65

ترک انفاق 68

کلاهبرداری 72

افترا و فحاشی و توهین 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری 79

شرب خمر و تهدید 87

ضرب و جرح و فحاشی 90

سرقت 92

ضرب و جرح 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی 96

تأمین خواسته 97

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی 102

تغییر نام 108

تخلیه 112

تأمین خواسته 119

تخلیه 121

تأمین دلیل 125

تأمین خواسته 127

تخلیه و اجور معوقه 129

اعسار از هزینه دادرسی 135

دستور موقت 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته 141

تعدیل مال الاجاره 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری 155

جعل و استفاده از سند معجول 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام 170

اغفال 176

مزاحمت تلفنی 181

فریب در ازدواج 185

ضرب و جرح و تحریق 189

رابطه نامشروع 193

پرداخت رشوه 196

کلاهبرداری 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر 203

تقلب در انجام پروژه 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین 212

بی احتیاطی در رانندگی 217

رابطه نامشروع 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره 225

فک پملپ 230

سرقت مقرون به آزار 236

ایراد ضرب و جرح عمدی 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع 248

مساعدت در فرار متهم 256

سهل انگاری در نگهداری متهم 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی 280

اختلاس 284

ایراد ضرب و جرح 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی 294

تصرف عدوانی 300

رابطه نامشروع 305

خیانت در امانت 309

ربودن مال غیر 316

جعل و استفاده از سند معجول 321

توهین و ایراد ضرب و جرح 328

ایراد ضرب و جرح عمدی 333

صدور چک بلامحل 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار 341

جعل و کلاهبرداری 345

جعل عنوان 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در رانندگی 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان 363

ضرب جرح 367

فصل ششم: دادگاه خانواده 371

تمکین 372

وصول مهریه و تأمین آن 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند 386

اثبات زوجیت 390

تعدیل و افزایش نفقه 397

مطالبه مهریه 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی 403

تمکین 407

طلاق توافقی 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی 415

مطالبه نفقه معوقه 419

طلاق 422

طلاق 428

مطالبه مهریه 432

طلاق 436

طلاق 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی 446

سرقت 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 454

مزاحمت تلفنی 460

بی احتیاطی در رانندگی بدون پروانه 465

سرقت 470

نگهداری چهار گرم تریاک 475

مشارکت در خرید مواد مخدر 480

چکیده:

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه ها دارای سه رکن می باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین تر می باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می شود که تمام دادخواست های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می رسانند و وی دادخواست ها را به شعب ارجاع می کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه ها و یا کنسود گری های ایران گواهی شده باشد…»

ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه ها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می گیرد و تمام مراجعه کنندگان می بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه ها به دلیل کثرت ورودی پرونده ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می کنند و عملاً اجرای زمان بندی در ماده فوق ممکن نمی باشد.