تحقیق کیفیت حسابداری

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

دانلود تحقیق در مورد کیفیت حسابداری، در قالب doc و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام، چکیده، مقدمه، پیشینه نظری و ارائه فرضیه تحقیق، روش تحقیق، 1. جامعه و نمونه آماری، 2. متغیر مستقل تحقیق

فرمت فایل دانلودی:. zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل: 314 کیلوبایت

  • سطح بلوغ وب سایت های دانشگاهی
  • سطح بلوغ وب سایت های دانشگاهی ایران
  • بررسی سطح بلوغ وب سایت های دانشگاهی ایران
  • تحقیق سطح بلوغ وب سایت های دانشگاهی ایران
  • مقاله سطح بلوغ وب سایت های دانشگاهی ایران
  • ارزیابی سطح بلوغ وب سایت های دانشگاهی ایران

دانلود تحقیق در مورد کیفیت حسابداری،

در قالب doc و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

چکیده

مقدمه

پیشینه نظری و ارائه فرضیه تحقیق

روش تحقیق

1. جامعه و نمونه آماری

2. متغیر مستقل تحقیق

3. متغیر کیفیت حسابداری

4. سایر متغیرهای کنترلی

جدول 1: آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

5. مدل تحقیق

یافته های تجربی تحقیق

جدول 2: برازش رگرسیون وجوه نقد به کیفیت حسابداری و سایر متغیرهای کنترلی

فصل دوم:

کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

مروری بر پیشینه

فرضیه پژوهش

روش پژوهش

1- آماری نمونه و جامعه

متغیرها

متغیرهای مستقل

یافته ها

نگاره (1): آمار توصیفی داده ها

بررسی فرضهای رگرسیون خطی کلاسیک پیش از آزمون فرضیه

نگاره (2) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

نتایج آزمون انتخاب مدل برای آزمون فرضیه

نگاره (3): نتایج آزمون چاو

نگاره (4) خلاصه نتایج آزمون

فصل سوم:

نتیجه گیری و پشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات

ارایه پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

محدودیت های تحقیق

منابع

چکیده تحقیق:

این نوشتار بر اساس روش تحقیق تروال و سولانو (2009) و با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به تحلیل تأثیر کیفیت حسابداری بر نگهداری و انباشت وجوه نقد می پردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که سطح انباشت وجوه نقد در شرکت هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخوردارند، نسبت به آن هایی که دارای کیفیت پایین تر حسابداری اند، کمتر می باشد. این یافته حاکی از آن است که کیفیت حسابداری، با کاهش اثرات نامساعد عدم تقارن اطلاعاتی، باعث کاهش سطح سرمایه گذاری در دارایی های غیرمولدی همچون موجودی نقد می گردد. به علاوه، بر اساس یافته های این مقاله از یک سو هنگامی که واحدهای تجاری، از فرصت های رشد بیشتری برخوردارند، سطح انباشت وجوه نقد افزایش می یابد و از سوی دیگر با افزایش قابلیت نقد شوندگی دارایی ها، نسبت اهرمی و توزیع سود، سطح انباشت وجوه نقد کاهش می یابد.