: نقاشی در اکسپرسیونیسم

دسته: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 189

نقاشی در اکسپرسیونیسم

پیشگفتار:

در باور من اصل مهم، پذیرش اشتباه است که تعریف دیگر زندگی است. پذیرش دلتنگی هاست که تعریف دیگر عشق است، گر چه آنچه مهم است به چشم دیده نمی شود و آنچه گفتنی است در قلب می ماند تا در سکوت ابراز شود.

من به حضور همین لحظه ای که اکنون جاری است باور دارم. من آموخته ام که از واقعیت آنچه هستم نگریزم و حضور خود را در عرصه زندگی با وجود ضعف ها و تکرار اشتباهات بپذیرم.

من در بی چراغی شب ریزش آبشارهای نور را دیده ام و کسانی را که در باغچه ها، سنگ دلشان را می کارند می شناسم، با این همه، باغبان هایی را دیده ام که سبزه را در ست هایشان می کارند و گل ها را در قلب هایشان.

با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای قاسم خانی قدردانی از زحمات بیدریغ شان.

با تشکر از ریاست محترم عالی سما جناب آقای هاشمی.

با تشکر از مدیر گروه محترم رشته گرافیک سرکار خانم عنایتی.

و با تشکر از همه کسانی که من را در اتمام این واحد درسی کمک و یاری نمودند.

پیشگفتار:

در باور من اصل مهم، پذیرش اشتباه است که تعریف دیگر زندگی است. پذیرش دلتنگی هاست که تعریف دیگر عشق است، گر چه آنچه مهم است به چشم دیده نمی شود و آنچه گفتنی است در قلب می ماند تا در سکوت ابراز شود.

من به حضور همین لحظه ای که اکنون جاری است باور دارم. من آموخته ام که از واقعیت آنچه هستم نگریزم و حضور خود را در عرصه زندگی با وجود ضعف ها و تکرار اشتباهات بپذیرم.

من در بی چراغی شب ریزش آبشارهای نور را دیده ام و کسانی را که در باغچه ها، سنگ دلشان را می کارند می شناسم، با این همه، باغبان هایی را دیده ام که سبزه را در ست هایشان می کارند و گل ها را در قلب هایشان.

با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای قاسم خانی قدردانی از زحمات بیدریغ شان.

با تشکر از ریاست محترم عالی سما جناب آقای هاشمی.

با تشکر از مدیر گروه محترم رشته گرافیک سرکار خانم عنایتی.

و با تشکر از همه کسانی که من را در اتمام این واحد درسی کمک و یاری نمودند.

چاپ گران این فرایند را برای تهیه چاپ های سیاه و سفید از نقشه های برگه های نت و تصویر سازی های جذاب یافتند. این چاپ ها سپس به شکل منفرد یا به صورت کتابهای صحافی شده ای فروخته شدند که متن آنها به روش برجسته چاپ شده بود.

هر چند چاپ برجسته فرایند انتخابی برای چاپ متن و گراوور سازی های چوبی سیاه و سفید بود اما گرایش شدید به آن زمانی حاصل شد که این فرایند در چاپهای بیش از یک رنگ نیز وارد گردید. از سوی دیگر، لیتوگرافی به دلیل انطباق و تفکیک های رنگ خود، که با سهولت نسبی و هزینه اندک انجام می شد، مطلوب واقع گردید.

در میانه سده نوزدهم، لیتوگرافی رنگی یا کرومولیتوگرافی با چاپ های لوکس و مجلل که در تهیه آنها تا سی و دو سنگ با رنگ ها و انگیزه های مختلف به کار رفته بود، بی نهایت رواج یافت. شاید چشمگیرترین نمونه های کرومولیتوگرافی پوسترهای تبلیغاتی یک و دو ورقی باشد که در نیمه دوم سده نوزدهم از روی سنگ های بزرگ لیتوگراف چاپ شدند.

از جمله معروفترین طراحان پوستر ژول شره، اوژن گراسه، تئوفیل استینلن، آلفونس موشا و هانری دو تولوزلوترک هنرمندان فرانسوی و پیشگامان عصر طلایی پوستر بودند.

بررسی شباهت ها و ویژگی های مشترک رشته های هنری:

هنرها از گذشته بسیار دور اصلی ترین وسیله ارتباط بین افراد و جوامع مختلف بوده اند. زبان هنر زبانی است که حد و مرز نمی شناسد و با بیانی جذاب افکار اندیشه ها و ارزش های فرهنگی و هنری یک ملت را ثبت و پایدار می سازد.

با بررسی آثار هنری نیاکان خود می توانیم با افکار اندیشه ها باورها اعتقادات و توانایی های فنی و خلاقیت های هنری آنان آشنا شویم و می توان دریافت که کلیه هنرها اعم از تجسمی، نمایش، موسیقی و ….رابطه ای تنگاتنگ با هم داشته و دارند و به عبارتی لازمه یکدیگرند و هدف مشترک آنها کشف و درک زیبایی ها و چگونگی نمایش و انتقال مفاهیم ارزشمند آنها به دیگران به منظور توجه به عظمت خلقت است -هدف دیگری که بین همه هنرها مشترک است خود باوری است که با بکارگیری توانایی ها و استعدادها و تسلط بر خویشتن مشاهده خواهیم کرد که چگونه از عهده انجام امور بر می آییم و باور خواهیم کرد که می توانیم به خود متکی باشیم و نیازهای خود و جامعه خویش را بر طرف سازیم.

گرافیک سنتی و نوین

واژه گرافیک به معنای ترسیم و نگارش است. بر این مبنا هنر گرافیک هنری است که ترسیم کردن و نگاشتن، ارکان اصلی آن را تشکیل می دهد. از این نظر در رده بندی هنرها هنر گرافیک را شاخه ای از هنرها تجسمی به شمار می آوریم. در قرن های گذشته پیش از آن که چاپ و چاپگری بوجود آید هنر گرافیک از یک سو با نقاشی و از سوی دیگر با خوشنویسی مرزهای مشترکی داشت و به طور عمده در هنر کتاب آرایی متجلی می گردید اما با پیدایش و رواج چاپ هنر گرافیک بی آنکه پیوندهای خود را با نقش و خط از دست دهد مفهوم تازه ای کسب کرد بدین معنا که بعد جدیدی به آن افزوده شد که همان چاپ و تکثیر بود از آن پس گراورسازی و چاپ در تولید اثر گرافیکی آنقدر اهمیت داشت که می توان هنر گرافیک را هنر چاپی نیز نامید.

در مرز گرافیک سنتی و نوین پدیده چاپ قرار دارد که در اینجا منظور از آن هم چاپ های دستی به وسیله قالب های چوبی؛ صفحات فلزی و نیز چاپ سنگی دستی و هم چاپ نیمه ماشینی؛ لایتوگرافی جدید و هم چاپ ماشینی و چاپ حروفی می باشد.

هنر گرافیک شامل نمودهای مختلف؛ تصویرسازی خوشنویسی می باشد. بنابراین بیان احساسات نقاش از طریق قلمو و رنگ است و در نتیجه امکان دارد که پیام روشن و واضحی برای همه افراد نداشته باشد یعنی یک نقاش عواطفش را بیان می کند و کاری به آن ندارد که مخاطبش منظورش را درک می کند یا خیر. به همین دلیل در یک نمایشگاه نقاشی یا یک تابلوی مشخص؛ افراد مختلف برداشت های متفاوتی دارند اما یک گرافیست موظف است پیام خود را به گونه ای بیان کند حتماً مخاطبش منظورش را دریافت کند.

هنر گرافیک چون تکثیر می شود و با فنونی چون چاپ همدست شده و متعلق به همه می شود مثل نقاشی شخصی و تک نیست و هیچگاه به عنوان تابلو در یک قاب تنها نمی ماند.

نقاش ایتالیایی می گوید: گرافیک کار مشکلی است چون با یک نقطه و یا یک خط باید به اندازه یک کتاب سخن گفت و البته همه ی راز زیبایی گرافیک نیز در همین نکته نهفته است.

عبارات کلیدی

  • : نقاشی در اکسپرسیونیسم
  • نقاشی در اکسپرسیونیسم