طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتی به صورت اتوماتیک

دانلود طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتی به صورت اتوماتیک
مقدمه:

همانطور که پیشرفت مرغداری در کشور ما نقشی اساسی در تولیدات دامپروری جهت تامین نیازمندیهای گوشت سفید مرغ داشته، بدون شک صنعت در حال پیشرفت و سودآورپرورش بوقلمون نیز می تواند بسیاری از احتیاجات و نیازمندیهای پروتئینی کشور را تامین نماید.
از طرف دیگر با توجه به رشد و افزایش جمعیت کره زمین، نیازمندیهای خوراکی نیز از لحاظ مواد غذایی پروئینی از نوع سفید افزایش می یابد و بدیهی است که تامین نیازهای غذائی این جمعیت رو به رشد تنها با الگو گرفتن از روشها و سنتهای قدیمی جوابگو نخواهد بود.
بنابراین پیشرفت علم و صنعت، خصوصاً در بخش دامپروری به کمک ما آمده تا بتوانیم با استفاده از حداکثر پتانسیل ژنتیکی بر عوامل محدودکننده فشار آورده و بر آن غلبه نماییم که از جمله فواید آن تولید و بوجود آوردن نژادهای مطمئن و پر بازده در بخش طیور و سایر ماکیان می باشد، که طرح پرورش بوقلمون صنعتی نیز از چنین طرحها است…

عبارات کلیدی

  • طرح کارآفرینی پرورش بوقلمون به صورت اتوماتیک
  • طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتی
  • طرح کسب و کار
  • پرورش بوقلمون گوشتی
  • طرح کارآفرینی

اطلاعات فایل

  • نویسنده: Sakineh Babaei
  • دسته بندی: طرح توجیهی
  • قیمت: 6000 تومان