آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

دسته: مکانیک

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 7117 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 59

آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

دانلود مقاله آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز

در 106 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه :

ایران کشور ما دارای منابع سرشار نفت و گاز می باشد و چنانکه بر همه روشن است مقادیر عظیم گازهای طبیعی حاصل از استخراج نفت تا همین چند سال بیش بدون هیچگونه استفاده سوزانده شده و از بین میرفت. بنابراین با وجود گاز طبیعی فراوان در ایران و در نتیجه در دسترس بودن و ارزانی آن و سوختن تمیز با ارزش حرارتی قابل ملاحظه آن همه اینها و خیلی خواص دیگر میتواند انسان را بر آن دارد که از گاز نیز مثل سایر مواد سوختنی حاصل از نفت درسوخت ماشین ها و دستگاه های سوختی استفاده کنند بطورکلی در دنیا امروزه مهمترین سوخت مورد استفاده در انواع موتورهای درون سوز شامل : بنزین ، گازوئیل، گاز و گاز مایع می باشند که همه از ترکیبات هیدرکربورها می باشند.که میزان استفاده از هر کدام از مواد سوختنی فوق در هر منطقه در درجه اول به فراوانی و ارزانی بستگی دارد.

چکیده :

هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز می باشد. و چنانکه خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است. ولی نظر به سوخت ویژه ای که در این موتورها بکار می رود ، نیاز به برخی و سایل و ابزاری مخصوص بخو د دارد . مطالب مورد بحث در این مجموعه صرفا یک بررسی مقدماتی جهت شناسایی ساختمان سیستم سوخت رسانی موتورهای گاز مایع سوز و نحوه کارآنها می باشد .

که در ادامه این بحث به بررسی کامل انواع سوخت های گازی مورد استفاده در موتورهای بنزینی و همچنین به نحوه کار موتورهای بنزینی و گازی می پردازیم که همچنین به بررسی انواع آلاینده های موجود در موتورهای بنزینی و گازی و همچنین مقایسه بین آنها از نظر میزان آلاینده ها و همچنین به بررسی تاثیر گاز سوز کردن موتورهای بنزینی از نظر عملکرد موتور و مقایسه بین موتورهای بنزینی و گازی از نظر عملکرد می پردازیم که به صورت یک سری نمودار ها و داده های آماری به دست آمده از یک سری منابع ، آورده شده و در کل به نتیجه گاز سوز کردن موتور می پردازیم و در پایان یادآور می شویم که در صورت گاز سوز شدن صحیح اتومیبل ها کارکرد آنها تفاوت چشم گیری نکرده و قدرت و کشش ماشین حدود 5 درصد نسبت به بهترین حالت کار با بنزین ( که معمولا ماشین ها هیچ وقت در این حالت نمی باشد) پائین می آید که به هیچ وجه محسوس نمی باشد.

فهرست اختصارات بکاربرده شده و علائم :

وسایل نقلیه سوخت جایگزین… Vehcile Fuelled Alternativel AFV

فشار موثر متوسط ترمز… Pressure EFFective Mean Break BMEP

هیات نظارت بر منابع هوای کالیفرنیا Board Resources Air California CARB

گاز طبیعی فشرده شده… Gas Natural Compressed CNG

سیستم کاهش غلظت اکسیژن نیتروژن در موتورهای کم مصرف De_No x

عامل خرابی… DF

تزریق مستقیم… Enjection Direct DI

خودروهای سازگار با محیط زیست Vehicle friendly Environmentally Ennaced EEV

چرخه مجدد گازهای خروجی… Recirculation Gas Exhaust EGR

اتحادیه و سایل نقلیه گازی اروپا Associution Vehicle Gas Natural European ENGVA

خود روهایی که آلایندگی آنها معادل صفر است Vehicle Emmission Zero Equivalent EZEV

تزریق مستقیم بنزین… Enjection Direct Gasoline GDI

هیدروکربنها… Carbons Hydro HC

موتور احتراق داخلی… Engine Combustion Internal ICE

وسایل نقلیه سبک… Vehicle Duty Light LDV

گاز مایع طبیعی… Gas Natural Liquified LNG

صافی Nox رقیق… LNT

گازمایع نفت طبیعی… Gas Petroleum Liquified LPG

اتحادیه گاز مایع نفت طبیعی Association Gas Petroleum Liquified LPGA

وسایل نقلیه گاز طبیعی… Vehicle Gas Natural NGV

اتحادیه وسایل نقلیه گاز طبیعی Association Vehicle Gas Natural NGVA

هیدرو کربن های غیر متان… gases organic methane Non- NMHC

اکسیدهای نیتروژن… oxides Nitrogen NOx

تولید کنندگان قطعات اولیه.. Manufacture Equipment original OEM

مواد خاص… Matter Particular PM

قسمت در میلیون… million Per Part PPM

اتسوگیو متری… Stoichiometric SM

وسایل نقلیه با آلودگی بسیار کم Vehicle Emission Low Super SULEV

کل هیدروکربن ها… Carbons Hydro Total THC

وسایل نقلیه با آلودگی فوق العاده کم Vehicle Emission Low ultra ULEV

وسایل نقلیه با آلودگی صفر… Vehicle Emission Zero ZEV

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه … 1

چکیده … 2

فهرست اختصارات بکاربرده شده و علائم … 3

فصل اول : سوخت و انواع آن

1-1- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت … 5

1-2- احتراق سوخت هیدروکربنه… 5

1-3- انواع سوخت موتورهای درون سوز … 6

1-4- انتخاب صحیح مخلوط سوخت… 6

1-5 – سوخت گاز مایع و استفاده از آن در موتور… 8

1-6- معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی 10

1-6-1- تعریف ( LNG )… 10

1-6-2- ترکیبات … 10

1-6-3- چگونگی ذخیره آن… 11

1-6-4- چگونگی سرد نگه داشتن آن… 11

1-6-5- علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین ها و وسایل نقلیه 11

1-7- تعریف ( CNG )… 12

1-8- تعریف LPG … 12

1-9- مزیت استفاده از LNG بجای CNG به عنوان سوخت… 13

1-10- عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها… 15

فصل دوم : موتورهای گاز مایع سوز

2-1- چگونگی کار … 17

2-1-1- سیستم های نسل اول… 18

2-1-2- سیستم تبدیل نسل دوم… 18

2-1-3- سیستم های تبدیل نسل سوم… 19

2-2- موتورهای مخصوص سوخت گازی… 22

2-2-1- موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه به سه دسته تقسیم می شوند… 21

2-2-2- امتیازات سیستم استوگیومتری… 21

2-2-3- معایب سیستم استوگیومتری… 22

2-2-4- محاسن سیستم کم مصرف… 22

2-2-5- معایب سیستم کم مصرف… 22

2-3- سیستم سوخت رسانی… 23

2-3-1- سیستم سوخت رسان نسل اول… 24

2-3-2- سیستم رسان نسل دوم… 25

2-3-3- سیستم سوخت رسانی نسل سوم… 26

فصل سوم : موتورهای مورد استفاده درسوخت های گازی و ویژگی آنها و عوامل موثر در کارکرد این موتورها

مقدمه… 29

3-1- صنعت تبدیل… 30

3-2- سیکل موتورهای دیزلی و otto … 30

3-2-1- سیکل otto … 30

3-2-2- سیکل دیزل… 30

3-3- بازده حرارتی موتور… 30

3-4- نسبت هوا به سوخت… 30

3-5- آنالیز و عملکرد موتور … 30

آنالیز گاز… 30

3-5-1-تاثیرات روی بازده موتور… 30

3-5-2-تاثیرات روی خروجی… 30

3-5-3-تاثیرات روی قابلیت اشتغال … 30

3-6- ویژگی سوخت… 30

3-7- ویژگی های احتراق … 30

3-7-1- حرارت احتراق در واحد حجم… 30

3-7-2- ضریب Wobbe … 38

فصل چهارم : آلودگی خودروها

مقدمه… 30

4-1- آلاینده های موتورها… 30

4-2- راه های آلودگی… 30

4-3- برنامه وسایل نقلیه با آلودگی کم CARB … 30

4-4- آلاینده های موتورهای احتراق داخلی… 30

4-5- عامل میزان آلایندگی موتورهای گازسوز… 49

4-5-1- سیستم احتراق … 49

4-5-2- فن آوری استفاده از کاتالیزور… 50

4-6- سیستم های عیب یاب قابل نصب بر روی خودرو( OBD ).. 54

4-7- آلاینده های کنترل شده… 30

4-7-1- نوع اول از خودروها… 30

4-7-2- نوع دوم از خودروها… 55

4-7-3- خودروهای نوع سوم… 57

4-8- انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور… 58

4-9- استاندارد آلودگی… 60

4-9-1- استاندارد هایی که در آمریکا به اجرا در آمده اند 60

4-9-2- قوانین مربوط به آلاینده ها در اروپا… 62

فصل پنجم : بررسی اثرات گازسوز کردن یک سری موتور های خاص از نظر عملکرد موتور و آلایندگی آن و مقایسه با حالت بنزین سوز آنها

5- 1- نمونه موتور 4 سیلندر تزریق مستقیم … 63

5-1-1- آلودگی… 63

5-1-2- تست عملکرد موتور… 65

5-2- نمونه ماشین g 523 … 66

5-2-1- تست آلودگی … 67

5-2-2- تست عملکرد موتور… 68

5-3- هوندا سیویک 6/1… 70

5-4- موتور سیکلت… 76

5-4-1- تست آلودگی… 77

5-4-2- تست عملکرد موتور… 80

5-5- بررسی عملکرد و کیفیت کیت های گازسوز تولیدی در کشور 80

5-5-1- موتور پیکان 1600… 82

5-5-2- موتور پژو 405… 83

نتایج حاصله… 84

فصل ششم : بررسی کلی معایب و مزایای گازسوز کردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری

6-1- مزایا و معایب گازسوز کردن… 86

مراجع … 91

عبارات کلیدی

 • آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز
 • دانلود مقاله آشنائی با خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز
 • دانلود مقاله
 • دانلود تحقیق
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود اندروید
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پایان نامه کارشناسی
 • دانلود پایان نامه ارشد
 • دانلود پروژه
 • دانلود پروژه پایانی
 • دانلود پروپوزال
 • دانلود گزارش کار آموزی
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود فایل
 • دانلود کتاب