آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 81 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 105

پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

مقدمه

رشد و گسترش همه جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و. .. و همچنین کثرت تعداد دانش آموز و نیروی انسانی یعنی معلمان و سایر کارکنان، اختصاص منابع مالی عظیم، مسائل و مشکلات زیادی را در سازمانهای گوناگون این نهاد اساسی اجتماعی بوجود آورده است و باعث شده است که کشورهای مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوری «مدیریت علمی تایلور» دریابند که سازمانهای آموزشی و پرورشی نیز همانند دیگر سازمانهای اداری، اقتصادی و. .. (حتی بیشتر از آنها) نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت اداره این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با استفاده از علم و هنر مدیریت، بویژه مدیریت آموزشی، مسائل و مشکلات را کاهش داده و با برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و تصمیم گیری درست و مناسب، از بروز آنها تا حد امکان جلوگیری بعمل آورند و نظام تعلیم و تربیت را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند (قرائی مقدم، ص8)

اگر بپذیریم آموزش و پرورش هر جامعه ای تضمین کننده رشد و توسعه همه جانبه آن جامعه است، باید مدیریت آموزشی را که از اهمیت بسزایی در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد، از سایر شاخه های مدیریت با اهمیت تر بدانیم. تحقق اهداف آموزش و پرورش به انجام بهینه وظایف مدیریت آموزشی بستگی دارد. مدیران آموزشی وظایف اداری آموزش و پرورش خود را از طریق کارکردهای مدیریتی از جمله برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و در نهایت با کنترل و ارزشیابی روند کار انجام می دهند، و به مقتضای بروز نیازهای جدید و یا پدیداری دانش نو در زمینه های علمی و تکنولوژی، آموزش و پرورش افراد جامعه را به منظور غلبه بر جهل و پیشرفت به مقاصد موردنظر رهنمون می سازند.

بیان مساله:

در جهان امروز آموزش و پرورش همگانی در همه مراحل آن و آموزشهای تخصصی کاربردی برای کارکنان و کارمندان جزء اولویتهای هر کشوری می باشد. و بر این اساس هر کشوری سالیانه بخش بزرگی از درآمد خود را صرف گسترش و بهبود کارهای آموزش و پرورش می نماید و همواره جهت افزایش این سرمایه گذاری تلاش می نماید و از آنجا که آینده و سرنوشت هر ملتی از طریق آموزش و پرورش رقم می خورد، اهمیت مدیریت سازمانهای آموزشی قابل توجه است. متاسفانه در کشور ما به این مهم کمتر توجه شده است و به امر مدیریت سازمانهای آموزشی از نظر تربیت مدیران لایق و شایسته و ایجاد آمادگی های لازم در آنها توجه زیادی نشده است.

در نظام آموزشی کشور ما، معمولاً افراد از مسیر معلمی به مناصب و سمتهای مدیریت و رهبری آموزشی دست می یابند و از این رو، احتمالاً مفهوم درستی از مدیریت و رهبری در ذهن ندارند. آنها کار مدیریت را از دیدگاه معلمان می نگرند. گرچه این نگرش خوب و لازم است ولی کافی نیست. نقش مدیریت و رهبری آموزشی باید با توجه به همه عناصر و عوامل موثر در محیط آموزشی ایفا شود. از این رو، لازم است افرادی که به مدیریت مراکز و سازمانهای آموزشی گمارده می شوند به دانش و معلومات، نگرشها و مهارتهای ویژه ای مجهز باشند. (علاقه بند، 1372)

روشن است که با تربیت مدیران شایسته برای سازمانهای آموزشی می توان کیفیت حرفه های موجود در جامعه را رشد داد. در صورت انتخاب مدیران نالایق در مراکز آموزشی باید سقوط کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و در نهایت . . .

پیشنهادات:

پیشنهاد می شود که مدیران دبیرستانها از بین کسانی انتخاب شوند که فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی می باشند. زیرا که طبق تحقیقاتی که انجام گرفته، مدیرانی که رشته تحصیلی شان مدیریت آموزشی است، نسبت به بقیه دارای آگاهی بیشتری از وظایف مدیریت می باشند. در نتیجه در مدیریت، موفق تر نشان می دهند.

از آنجا که بین میزان از وظیفه مدیریت وموفقیت شغلی مدیران همبستگی وجود دارد، لذا پیشنهاد می شود برای بالا بردن سطح آگاهی مدیران و در نتیجه موفقیت بیشتر در مدیریت، تدابیری همچون برگزاری سمینارها، جلسات، دور های آموزشی، تهیه و پخش کتاب، جزوه و … اندیشیده شود.

پیشنهاد می شود که یک تحقیق دیگر با همین موضوع در دوره های دیگر تحصیلی انجام شود.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و پیشینه طرح 2

مقدمه: 3

بیان مساله: 5

اهداف تحقیق: 6

فرضیات تحقیق: 8

فرضیات فرعی: 8

تعاریف واژه ها و اصطلاحات: 9

آگاهی مدیران: 9

موفقیت مدیران: 9

فصل دوم 10

مدیریت: 11

تاریخچه مدیریت: 12

قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت 13

اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی: 16

تئوری اداری: 16

دوره کلاسیک مدیریت (شیرازی، ص48) 20

کاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش: 21

بوروکراسی یا دیوانسالاری: 22

دوره کلاسیک نو (مکتب روابط انسانی): 23

خلاصه مطالب دوره کلاسیک نو (شیرازی، 1373، ص51) 26

مکتب رفتاری (نگرش رفتاری): 27

نگرش سیستمی: 27

مدیریت اقتضایی: 28

مدیریت آموزشی: 30

اهمیت مدیریت آموزشی: 30

تعاریف مدیریت آموزشی: 32

اهداف مدیریت آموزشی: 33

وظایف مدیران آموزشی: 34

برنامه ریزی: 37

4ـ تعیین خط مشی ها و روشها و ملاکهای عملیات 38

انواع برنامه ریزی: 38

2ـ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت: 39

3ـ برنامه های راهبردی و عملیاتی: 39

محاسن برنامه ریزی: 39

محدودیت های برنامه ریزی: 40

سازماندهی: 41

هدایت و رهبری: 41

هماهنگی: 43

تصمیم گیری: 44

انواع تصمیمات: 44

فرآیندهای تصمیم گیری: 45

تصمیم گیری در مدیریت آموزشی: 45

کنترل و ارزشیابی: 46

سوابق تحقیق: 48

تحقیقات داخلی: 48

تحقیقات خارجی: 55

فصل سوم 57

مقدمه: 57

روش تحقیق 57

روش گردآوری اطلاعات 57

ابزار گردآوری اطلاعات: 58

میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت 59

میزان عملکرد مدیران در زمینه هر یک از مقوله ها 60

نحوه ارزش گذاری سئوالات پرسشنامه عملکرد مدیران بر اساس طیف لیکرت 60

روایی و پایایی پرسشنامه: 60

جامعه آماری 61

تعداد و روش نمونه گیری 63

روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها 64

مقدمه: 65

4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن 65

نمودار 4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن 66

جدول 4-2 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت 67

نمودار 4-2 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت 67

جدول 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی 68

نمودار 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی 68

جدول 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن 69

نمودار 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن 69

جدول 4-5 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سنوات خدمت 70

نمودار 4-5 توزیع دبیران بر حسب سنوات خدمت 71

جدول 4-6 توزیع فراوانی دبیران بر اساس شاخه تحصیلی 71

نمودار 4-6 توزیع فراوانی دبیران بر حسب شاخه تحصیلی 72

بخش دوم 73

فرضیه اول: 73

فرضیه دوم: 74

فرضیه سوم: 75

فرضیه چهارم: 75

فرضیه ششم: 77

جدول 4-12 همبستگی مولفه های وظایف مدیریت با عناصر موفقیت شغلی 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 80

پیشنهادات: 84

پرسشنامه دبیران 85

پرسشنامه مدیران 86

عبارات کلیدی

 • آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها
 • پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها
 • دانلود مقاله
 • دانلود تحقیق
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود اندروید
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پایان نامه کارشناسی
 • دانلود پایان نامه ارشد
 • دانلود پروژه
 • دانلود پروژه پایانی
 • دانلود پروپوزال
 • دانلود گزارش کار آموزی
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود فایل
 • دانلود کتاب
 • دانلود نمونه سوالات
 • دانلو