بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

دسته: صنایع و صنایع غذایی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 110 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 54

دانلود پایان نامه دکترا بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

در 54 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست مطالب آ

فهرست جداول ت

خلاصه فارسی 1

مقدمه و اهداف پژوهش 2

1- ارزش غذائی طیور 2

2- سلامت گوشت طیور 3

3- سرعت رشد 3

4- بازده لاشه 3

5-سهولت تغذیه 3

6- عدم احتیاج به مرتع 4

فصل اول:

کلیات 5

مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی کوکسیدیوز 6

تداخل با سایر بیماریها 7

راه های انتقال کوکسیدیوز 10

عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری 12

ایمنی شناسی 13

نشانه های بالینی 13

تشخیص بیماری 14

اهمیت پیشیگری 14

راه های پیشگیری 15

الف ـ بهداشت و مدیریت 15

ب ـ ژنتیک 15

ج ـ استفاده از داروهای شیمایی 16

د واکسن ها 18

فصل دوم:

مواد و روش کار 20

فصل سوم:

نتایج 23

الف- میزان دفع ااسیست 23

ب ـ وزن بدن 23

پ ـ افزایش وزن بدن 24

ت ـ مصرف غذا 26

ث ـ ضریب تبدیل غذائی 27

ج ـ میزان تلفات 29

فصل چهارم:

بحث 36

خلاصه به زبان انگلیسی 39

منابع 40

فهرست مطالب

عنوان صفحه

جدول شماره 1: تآثیر استفاده از دارو (کلوپیدول) و واکسن (ایراکوک) برمیزان دفع ااسیست در جوجه های گوشتی بعد از ایجاد آلودگی تجربی با کوکسیدیا 30

جدول شماره 2: تاثیر ایجاد آلودگی تجری به کوکسیدیوز و روش کنترل به تنهائی یا به صورت توام بروزن بدن و میزان افزایش وزن جوجه های گوشتی (گرم) 31

جاول شماره 3: تاثیر آلودگی تجربی به کوکسیدیوز به روش کنترل به تنهائی یا بصورت توام بر میزان مصرف غذا در جوجه های گوشتی (گرم) 32

جدول شماره 4: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به کوکسیدیوز و روش های پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی (گرم /گرم) 33

جدول شماره 5: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به کوکسیدیوز و روش های پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر میزان تلفات در جوجه های گوشتی (درصد) 34

به منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز (ایراکوک) و داروی کوکسیدیواستات کلوپیدول در کنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری کوکسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.

برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واکسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد کوکسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی کلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یک از گروه های شاهد، واکسینه شده دریافت کننده دارو، یک گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.

جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از دارو (کلوپیدول) یا واکسن (ایراکوک) موجب کاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 )، در حالی که بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واکسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0 P >).

ایجاد آلودگی تجربی موجب کاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0 ). در ارتباط با اثر روش کنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند که تجویز دارو یا واکسن ضد کوکسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0 ) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (کلوپیدول) و گروه دریافت کننده واکسن (ایراکوک) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0 P >).

عبارات کلیدی

 • بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی
 • دانلود پایان نامه دکترا بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی
 • کسب درآمد اینترنتی
 • دانلود مقاله
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود اندروید
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پروژه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود فایل
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود نمونه سوالات
 • کار در منزل
 • دانلود آهنگ
 • دانلود سریال
 • دانلود فیلم
 • دانلود کتاب
 • دانلود تحقیق