پایان نامه بررسی سالمونلوز در طیور

دسته: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 94 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 124

پایان نامه بررسی سالمونلوز در طیور در 124 صفحه ورد قابل ویرایش

مطالب

عنوان صفحه

مقدمه …

فصل اول …

کلیات …

تاریخچه سالمونلا…

شکل سالمونلا…

خصوصیات محیط کشت…

خواص بیوشیمیایی…

ساختمان پادگنی سالمونلاها…

اهمیت پرگنه های S,R در آزمایشهای سرمی…

تغییرات پادگنی…

فرمول آنتی ژنتیک…

طبقه بندی سالمونلاها…

طبقه بندی سالمونلاها…

طبقه بندی کامفم- وایت…

حساسیت نسبت به باکتریوفاژها…

مقاومت …

سهم…

بیماریزائی و مکانیسم عمل آن…

فصل دوم…

سالمونلوز در پرندگان…

وسعت واگیری و پراکندگی سالمونلا…

دوره بیماری…

اپیدمیولوژی سالمونلا…

راه های انتقال بیماری…

کیفیت بیماریزائی سالمونلا…

علائم بیماری…

کلیات سالمونلوز در پرندگان…

بیماری پلوروم (اسهال سفید)…

عامل بیماری…

طرز واگیری بیماری پلوروم…

انتقال بیماری…

علائم بیماری و دوره آن…

علائم روی لاشه…

علائم بیماری در مرغهای بالغ…

علائم کالبد گشائی…

تشخیص پلوروم…

کنترل و پیشگیری در جوجه مرغها…

کنترل و پیشگیری در بالغین…

درمان ناقلین …

تیفوئید مرغان…

عامل بیماری…

خصوصیات کشت…

خصوصیات بیوشیمایی…

بیماریزائی در انواع پرندگان …

سربیماری…

نشان های بیماری…

آثار کالبد گشائی…

تشخیص …

کنترل و پیشگیری …

واکسیناسیون…

بیماری پاراتیفوئید پرندگان…

شیوع، انتشار و اثرات اقتصادی بیماری

سبب شناسی…

مواد لازم جهت رشد…

شکل پرگنه ها…

خواص شیمیایی…

مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی و فیزیکی …

قدرت زندگی پاراتیفوئیدها در بسر، مواد غذائی و گرد و خاک…

قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه کشی…

مدت پایداری در خاک، آب و گیاهان…

مدت پایداری در روی پوسته تخم مرغ و محتویات آن…

مقاومت در مقابل آنتی بیوتیک و داروهای ضدعفونی…

ساختمان پادگنی…

فرمول پادگن و پراکندگی سالمونلاها در طیور …

زهرابه…

بیماریزائی …

بیماریزائی در پرندگان جوان…

بیماریزائی در پرندگان بالغ…

واگیری پارا تیفوئید…

طرز انتقال بیماری بوسیله ناقلین و حاملین…

انتشار مستقیم عامل بیماری بوسیله تخمدان آلوده…

آلودگی از طریق پوسته تخم مرغ…

علائم بیماری…

شکل حاد بیماری در جوجه مرغها …

جراحات کالبد گشائی…

تشخیص …

جدا کرد عامل بیماری و تشخیص آن …

سرولوژی…

درمان پیشگیری و کنترل …

بهداشت تخم مرغ و وسایل جوجه کشی…

تولید تخم مرغ، جمع آوری و نگهداری آن …

بهداشت گله مادر…

طرز ضدعفونی تخم مرغها…

تمیز نمودن ماشین و اتاق جوجه کشی…

بهداشت محیط جوجه کشی…

شرایط بهداشتی در طول پرورش جوجه…

آزمایشات سرولوژیکی…

ایمنی ساختن …

بیماری آریزونوز…

انتقال، ناقلین، مخازن…

درمان و پیشگیری…

فصل سوم…

درمان سالمونلوز در طیور…

کنترل و پیشگیری سالمونلوز در طیور…

واکنشهای سالمونلا در طیور…

مقدمه

بدون شک بخشی از پیروزی ها و پیشرفتهایی که در زمینه علم پزشکی، دارو سازی زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میکروبیولوژی است. جهان امروز با مشکل کنترل میکروبهای بیماری زا بخصوص در کشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند.

یکی از این میکروبها سالمونلا است که باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به نسل بشری می زند.

یکی از راه های شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت طیور آلوده به این میکرو ارگانیسم است. این آلودگی ها در طیور به سالمونلا ممکن است ناشی از تیفوئید طیور، بیماری پولوروم، پاراتیفوئید طیور و آریزونوز باشد. این بیماری همواره خسارات سنگین زیادی به اقتصاد کشور و جامعه بهداشت زده و همواره بهداشت بشری را تهدید کرده است.

با توجه به طولانی بودن دوره بیماری و مقاومت زود هنگام سویه های سالمونلایی به آنتی بیوتیکها کنتر و درمان این بیماری مشکل است ازاین رو برای مبارزه با این بیماری باید از رشد و تکثیر باکرتی در کانون ایجادآلودگی جلوگیری شود.

انتقال بیماری سالمونلوز بیشتر از طریق دستگاه گوارش است. بنابراین آب و مواد غذایی آلوده و منشع مهم ایجاد سالمونلاوز است که باید آب را با روشهای تصفیه مناسب عاری از پاتوژن کنیم و در بین مواد غذایی گوشت طیور را باید با روشهای صحیح عمل آوریم و عرضه کنیم چون گوشت طیور یکی از مساعدترین ماده غذایی برای رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1)

به امید داشتن جامعه ای عاری از آلودگی و بیماری و کشوری شاداب و تندرست.

فصل اول

کلیات

خانواده آنتروباکتریاسه (Enterobacteriacea Familly)

این خانواده از تعداد زیادی باکتری گرم منفی تشکیل شده که قرابت نزدیکی با هم دارند و در آب و خاک: ماد در حال فساد، گیاهانی، دستگاه گوارش انسان،حیوانات و حشرات یافت می شوند.

از آنجاییکه جایگاه طبیعی باکتری ها در روده انسان و حیوانات میباشد آنها را اصطلاحاً میکروبهای روده ای می نامند. برخی از اعضای این خانواده نظیر شیگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ویرسینا (yersinia) پاتوژن واقعی می باشند. در صورتیکه برخی دیگر نظیر اشریشیا کلی (E,coli) کلبسیلا (Klebsiella) و پروتئوس (Proteus)، فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوانات بوده و در شرایط خاصی بیماری زا واقعی می شوند. (1 و 2 و 3)

هما باکتری های این خانواده در شرایط هوازی و بی هوازی رشد کرده و به اصطلاح بی هوازی اختیاری هستند. همچنین گلوکز را تخمیر و نیترات را به نیتریت تبدیل می کنند (به استثنای اروینیا (Erwinia). عدم حضور فعالیت سیتوکروم اکسیداز در این باکتری ها مشخصه مهم می باشد، چرا که آنترو باکتریاسه را از بسیاری از باسیلهای گرم منفی غیر تخمیر کننده (هوازی مطلق) متمایز می نماید همه باکتری های این خانواده بجز شیگلا کاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31)

طبقه بندی خانواده آنترو باکتریاسه بیش از سایر میکروارگانیسم ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند که خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باکتری روده ای ، پاتوژن های مهمی برای انسان بوده و از نمونه مرضی جدا می شوند. 72 گونه دیگری به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاییکه باکتریهای روده ای هاگ ایجاد نمی کنند به آسانی در اثر حرارت و غلظت های کم مواد ضد عفونی کنتده و باکتری کش معمولی از بین می روند. در این ارتباط ترکیبات هالوژنه فرم آلوئید، بتا گلوتار آلدئید و مواد فنلی اثر باکتر کشی روی باکتریها دارند.

کلر زدن به آب در کنتارل انتشار پاتوژن های روده ای نظیر عامل تب حصبه موثر است. (1 و 29) این باکتریها همچنین نسبت به املاح صفراوی و برخی رنگها مقاومندو از این رو از این مواد در تهیه محیطه های غنی کننده و انتخابی استفاده می شود(32).

سالمونلوز:

انتشار جغرافیائی : جهانی

منشاء آلودگی:

گونه های بسیاری از دامهای اهلی و وحشی (مخصولاً جوجه ها ، خوکها، گاوها، سگها و موشهای صحرائی) که بیمار بوده و بظاهر سالم باشند. انسان نیز می تواند ناقل باشد.

عامل بیماری: باکتری های متعلق به گروه سالمونلا: ارگانیسمهای میکروسکوپی گرم منفی هستند که تشکیل اسپور نمی دهند و اغلب در دستگاه گوارشی دامهای آلوده زندگی می کنند . آنها می توانند برای ماه ها در آب و غذا زندگی کنند. صدها سویه از آن جود دارد.

روش انتقال: از طریق آب، علوفه خشبی یا سایر غذاها که توسط مدفوع ادرار، خون ناقلین آلوده شده باشد. منتقل می شود. سگها ، سوسکها و سایر حشرات همچنین جوندگان وحشی و پرندگان می توانند براحتی سالمونلاها را در محیط پخش نموده باعث آلودگی غذا و آب شوند.

از طریق مصرف گوشت های مبتلا، تخم مرغها ، شیر یا غذاهای آلوده بیماری انتقال می یابد.

بهداشت تخم مرغ و وسایل جوجه کشی (Hatchery and egg sanitation):

از سال 1972 به این طرف در کشور سویس آلودگی پاراتیفوئید در طیور به 75 درصد تقلیل یافته و دلیل آنرا وجود یک مرکز ملی برای کنترل واردات خصوصا تخم مرغها که در جوجه کشی از آن استفاده می شود و همچنین کنترل گلته های مادر میدانند.

هانس (Hansen) در سال 1974 گزارش نمود که منبع مهم انتشار آلودگی سالمونلوز در طیور، ، مراکز و یا کارخانه های جوجه کشی میباشد.

بنابراین در دانمارک هم برای نابود کردن و کنترل آلودگی های سالمونلائی مراکز پرورش جوجه مرغها که عاری از آلودگی باشند به وجود آورده و توجه زیادی را روی تخم مرغهائی که وارد کشور میشوند، نمودند و از طرفی آزمایشات سرولوژیکی نیز بصورت اجباری درآمد.

نتایج حاصله واقعاً با مقایسه با شرایط قبلی که واردات خصوصاً محصولات طیور را کنترل نمی نمودند،بکلی اختلاف داشته و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه را در میزان آلودگی به وجود آورد.

تولید تخم مرغ، جمع آوری و نگهداری آن:

عمل پاک کردن ضد عفونی نمودن تخم مرغهای جوجه کشی بخاطر این بوده که ممکن است بامدفوع مرغهائی که آلوده با سالمونلا باشند، جلوگیری بعمل آید. مثلا آماده نموده آشیانه های مناسب برای تخمگذاری در مرغداری های صنعتی. بخاطر برآوردن چنین اهداف از جایگاه هائی که از کف توری ساخته شده، استفاده میگردد. مرغهای تخمی که در چنین محلها نگهداری می شوند ، برای اینکه بهداشت بصورت صحیح رعایت شود، برای هر مرغ تخمی نژاد لگهورن سفید فوت مربع فضا در نظر گرفته و جهت باروری بهتر تخم مرغ نسبت خروس با ماکیان یک به 12 میباشد (یک متر مکعب= 8/35 فوت مکعب)،

در مرغهای تخمی که در قبس های با کف توری نگهداری می شوند، با مقایسه با مرغهای تخمی که روی بستر نگهداری می شوند آلودگی پوسته تخم مرغ خیلی پایین میباشد. وسایل جمع آوری تخم مرغ باید کاملاضدعفونیس شده و شخص مسئول جمع آوری تخم مرغ باید تعلیمات لازم را در این مورد داشته و مطمئن باشد که قبل از جمع آوری تخم مرغ با هیچ نوع وسایل و موادی که امکان آلودگی داشته باشد، تماس نداشته باشد. لباس و وسایلی که ممکن است به طریقی سبب آلوده شدن تخم مرغ گردد مورد استفاده قرار نگیرد. از تخم مرغهای کثیف در جوجه کشی نباید استفاده شود و چنین تخم مرغهائی را باید بوسیله ظرف جداگانه جمع آوری و از تخم مرغهائی که برای جوجه کشی است دور نگهداشت. شستن تخم مرغ فقط با آب سرد و یا پاک کردن با پارچه مرطور نفوذ باکتریها را به داخل تخم مرغ تسریع کرده و سبب آلوده شدن جنین تخم مرغ می گردد.

محل نگهداری تخم مرغ قبل از جوجه کشی باید با بخار فرمالین ضدعفونی شده و هوای آن خشک باشد(18)

بهداشت گله مادر (Breeding Glock Sanitation):

برای بوجود آوردن یک گله عاری از آلودگی به سالمونلا باید به نکات زیر توجه نمود:

1- از ورود پرندگان وحشی، جوندگان و حشراتی که ممکن است سبب انتقال بیماری شوند جلوگیری بعمل آید.

2- تهیه خوراک طیور باید از کارخانه و یا محلی که عاری از آلودگی و مطمئن باشد، تهیه نمود و قبل از تغذیه مرغها با این خوراک آزمایش باکتریولوژیکی روی آن انجام شود.

3- روش نگهداری جوجه ها به هر شکلی که باشد، یعنی چه در قفس، روی کف اتاق در فاصله های معینی باید از بستر و مدفوع نمونه گرفته و کشت گردد تا از آلوده بودن و یا عدم آن اطمینان حاصل شود.

4- تخم مرغها را روزانه بدفعات معین جمع آوری نموده تا از آلوده شدن آن با مدفوع جلوگیری شده و تخم مراغهائی که بمنظور جوجه کشی است هر چه زودتر پس از جمع آوری شسته وبا بخار فرمل ضدعفونی نمود.

عبارات کلیدی

  • پایان نامه بررسی سالمونلوز در طیور
  • پایان نامه بررسی سالمونلوز در طیور
  • مقاله بررسی سالمونلوز در طیور
  • پروژه بررسی سالمونلوز در طیور
  • تحقیق بررسی سالمونلوز در طیور
  • دانلود پایان نامه بررسی سالمونلوز در طیور
  • سالمونلوز
  • طیور