پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب

دسته: علوم پایه

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 156 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 95

پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب

چکیده :

مسئله مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع در شرایطی که محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می گردد .برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای ان می باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه هایی همراه خواهد بود کسب نمود. در این تحقیق تلاش شده است به شناسائی این عوامل تاثیر گذار پرداخته و با بحث وبررسی دقیق برخی از عاملهای مهم، از طریق سوالات و کسب نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط به آن شده است که نهایتاً برای رسیدن به اهداف پژوهش که شامل شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت در صورت اجرای این سیستم و بررسی شرایط ساختاری ، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت جهت اجرای این سیستم و در نهایت در صورت موجود بودن شرایط، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد. که می تواند به صورت عملی اجرا شود که در فصول مختلف مراحل آن ذکر گردیده است.

با بررسی این تحقیق ضمن بحث در صحت فرضیات به نتایجی دست یافته که چنانچه به آن پرداخته نشود اجرای این سیستم نه تنها کارائی نداشته بلکه هزینه زیادی را بر سازمان برجای خواهد گذاشت. توجه بر فرهنگ ، ساختار، تشویق وتنبیه، توجه مدیر عالی و مدیران ارشد و آموزش کارکنان از مسائل مهمی می باشد که قبل از اجرای سیستم باید زمینه را فراهم نمود.

فهرست

عنوان صفحه

پیشگفتار… 1

چکیده… 2

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه… 4

بیان مسئله پژوهش… 4

اهمیت پژوهش… 5

اهداف پژوهش… 6

سوالات و فرضیه های پژوهش… 6

تعاریف اصطلاحات و تعاریف متغیرها… 7

قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

شناخت سیستم نت… 11

خصوصیات یک سیستم نت… 13

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات… 16

سیستم تعمیرات اضطراری… 16

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه… 17

نگهداری بهره ور جامع… 18

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه… 21

سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه… 22

سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق… 22

اصول اساسی موسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان… 26

بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق… 28

بررسی پژوهش های مشابه … 28

روش پژوهش… 29

فصل سوم: روش تحقیق

محدوده مورد بررسی و جامعه آماری… 31

نمونه آماری و روش نمونه برداری… 31

حجم نمونه و روش تعیین آن… 31

ابزارهای اندازه گیری… 31

روایی و پایایی … 32

روش تجزیه و تحلیل داده ها… 33

فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق

توصیف داده ها… 37

تجزیه و تحلیل داده ها… 42

بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی… 54

نتایج… 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مروری بر کلیات تحقیق… 65

نقد و بررسی از یافته های پژوهش … 66

محدودیت … 76

پیشنهادات و کاربرد … 76

منابع

فارسی… 82

انگلیسی… 83

پیوست ها

نمونه سوالات… 85

عبارات کلیدی

  • پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب
  • پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب
  • پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری
  • بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
  • ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب