پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 14899 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 160

پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه— 2

فصل اول: خواص و کاربرد فلز روی

1-1- خواص عمومی— 5

1-1-2- خواص فیزیکی و مکانیکی— 5

1-1-3- خواص حرارتی— 7

1-1-4-خواص الکتریکی، مغناطیسی و الکتروشیمیایی— 10

1-1-5- خواص اتمی و بلور شناسی— 12

1-2- موقعیت در جدول تناوبی— 13

1-2-1- شیمی فضایی— 13

1-2-2- حالت تک ظرفیتی— 14

1-2-3- حالت دو ظرفیتی— 14

1-2-4- حلالیت املاح— 15

1-2-5- واکنش پذیری— 15

1-2-6- اندازه گیری غلظت روی در محلول سولفات روی— 18

1-3- مصارف فلز روی— 19

1-3-1- روی جهت تولید گرد روی (خاکه روی)— 20

1-3-2- روش های تولید گرد روی— 21

1-3-3- ترکیب شیمیایی و خصوصیات فیزیکی گرد روی— 23

1-3-4- مصارف گرد روی— 23

1-3-5- کاربرد روی در باتری— 27

1-3-6- روی به عنوان رنگ دانه— 28

1-3-7- روی در تصفیه آب— 30

1-3-8- مصرف روی جهت تندرستی انسان، جانوران و گیاهان— 31

1-3-9- روی در ساخت اسباب بازی— 31

1-3-10- مصرف روی در گالوانیزاسیون— 31

1-3-11- دیگر مصارف روی— 32

1-3-12- مواد جانشین روی— 32

فصل دوم: هیدرومتالورژی

2-1- مقدمه— 35

2-2- هیدرومتالورژی کانه یا کنسانتره اکسیدی روی— 35

2-2-1- استفاده از کنسانتره اکسید روی— 35

2-2-1-1- کنسانتره روی تکلیس نشده (خام)— 35

2-2-1-2- کنسانتره تکلیس شده (کلسین)— 36

2-2-2- استفاده از کانه خردایش شده معدن ( روش انحلال مستقیم)— 37

2-2-2-1- روش مرسوم— 38

2-2-2-2- روش ویژه— 38

2-3- لیچینگ— 39

2-4-خنثی سازی— 45

2-5- کاهش غلظت آهن در محلول لیچ— 46

2-6- رسوب گذاری سیلیس موجود در محلول لیچ— 47

2-7- عملیات حذف کلر از محلول سولفات روی— 49

2-8- رسوب گذاری سولفات روی قلیایی— 51

2-9- تصفیه پساب— 51

2-10-کاهش غلظت کادمیوم و نیکل در محلول لیچ — 52

2-11- کاهش غلظت کبالت در محلول لیچ— 54

فصل سوم: الکترومتالورژی

3-1- مقدمه— 57

3-2- اصول الکترووینینگ— 58

3-2-1-الکترولیت— 58

3-2-2- فرایند الکترولیتی— 58

3-3-3- پتانسیل الکتریکی تجزیه— 59

3-3-4- پتانسیل الکتریکی منفرد عناصر فلزی— 60

3-3-5- پلاریزه شدن الکترودها— 60

3-3-6- فراپتانسیل (فراولتاژ)— 61

3-3-7- فراپتانسیل کاتدی— 61

3-3-8- فراپتانسیل آندی— 62

3-3- مقاومت اهمی الکترولیت و اتصالات— 62

3-4- پتانسیل لازم برای الکترولیز— 63

3-5- چگالی جریان— 65

3-6- راندمان جریان— 66

3-7- الکترووینینگ روی— 67

3-8- الکترودها— 67

3-9- واکنش های شیمیایی در الکترووینینگ روی— 68

3-10- روش های صنعتی الکترووینینگ— 69

3-11- اثر ناخالصی ها بر کمیت و کیفیت محصول الکترووینینگ روی— 70

3-12- اثر افزودنی ها در الکترووینینگ روی— 71

فصل چهارم: بررسی مقاله های ارائه شده

مقاله ارائه شده توسط آقایان: دکتر محمد شیخ شاب بافقی و امیر شیخ غفور— 79

مقاله ارائه شده توسط M.Emre و S.Gurmen:— 91

مقاله ارائه شده توسط: D.B.DREISINGER A.M.ALFANTAZI and— 94

مقاله ارائه شده توسط IVANIVANOV— 101

فصل پنجم: مواد و روش آزمایش

5-1- مواد و تجهیزات مورد نیاز— 109

5-2- ساخت محلول استاندارد— 109

5-2-1- ساخت محلول استاندارد سولفات روی— 109

5-2-2- ساخت محلول استاندارد اسید سولفوریک— 110

5-3- آزمایش تاثیر غلظتهای متغیر سولفات روی با غلظت ثابت اسید— 110

5-3-1- محاسبه وزن تئوری و راندمان— 111

5-4- تبدیل واحد غلظتهای اسید و سولفات روی به واحد حجم— 112

5-5- آزمایش تاثیرات غلظتهای مختلف اسید سولفوریک با غلظت ثابت سولفات روی— 113

5- 6- آزمایش تاثیر صمغ عربی — 113

5-6-1- تبدیل واحد ppm به واحد گرم بر لیتر— 114

5-6-2- محاسبه مقدار حجم صمغ که از محلول استاندارد باید برداشته و در بالن ها ریخته شود- 114

5-7- آزمایش تاثیر سولفات منگنز— 115

5-8- آزمایش تاثیر صمغ در حضور منگنز با غلظت ثابت ppm200 — 115

5-9- آزمایش تاثیر صمغ در حضور پرمنگنات — 116

5-10- آزمایش تاثیر آهن II — 116

5-11- آزمایش تاثیر تلاطم— 117

5-12- آزمایش تاثیر شدت جریان از 25/0 آمپر تا 5/1 آمپر— 117

5-13- آزمایش تاثیر دما— 117

5-14- مواد و تجهیزات مورد نیاز در روش آزمایشگاهی پیوسته —

5-15- روش انجام آزمایش در حالت پیوسته —

فصل ششم: نتایج و مدولاسیون

6-1- تاثیر غلظت اسید سولفوریک بر راندمان و انرژی مصرفی— 121

6-2- تاثیر غلظت روی بر راندمان و انرژی مصرفی— 122

6-3- بررسی تاثیر صمغ عربی بر راندمان و انرژی مصرفی— 124

6-4- تاثیر غلظت سولفات منگنز بر انرژی مصرفی و راندمان— 125

6-5- بررسی غلظت صمغ در حضور سولفات منگنز بر راندمان و انرژی— 127

6-6- بررسی تاثیر پرمنگنات بر راندمان و انرژی مصرفی— 128

6-7- بررسی تاثیر غلظت صمغ در حضور پرمنگنات بر راندمان و انرژی— 130

6-8- بررسی تاثیر تلاطم الکترولیت بر راندمان و انرژی مصرفی — 131

6-9- بررسی تاثیر غلظت آهن بر راندمان و انرژی— 133

6-10- بررسی تاثیر غلظت اسید در دانسیته جریان مختلف بر راندمان و انرژی— 134

6-11- بررسی تاثیر غلظت روی در دانسیته جریانهای مختلف بر راندمان و انرژی— 136

6-12- بررسی تاثیر دانسیته جریان در غلظتهای مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژی— 137

6-13- بررسی تاثیر دانسیته جریان در غلظتهای مختلف صمغ بر راندمان و انرژی در حضور پرمنگنات 138

6-14- بررسی تاثیر اسید در دماهای مختلف بر راندمان و انرژی— 139

6-15- بررسی تاثیر غلظت روی دردماهای مختلف بر راندمان و انرژی— 140

6-16- بررسی تاثیر دما در غلظت های مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژی— 141

6-17- بررسی تاثیر دما (درغلظتهای مختلف صمغ) بر راندمان و انرژی در حضور پرمنگنات— 142

6-18- مدلسازی توسط نرم افزار SPSS — 143

6-19- بررسی تأثیر دبی های مختلف بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته —

6-20- بررسی تأثیر دانسیته جریان بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته —

6-21- بررسی تأثیر غلظت اسید بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته—

فصل هفتم: نتیجه گیری

نتیجه گیری — 146

مراجع — 149

-1- خواص عمومی

فلز روی به رنگ سفید مایل به آبی یا نقره ای می باشد. روی خالص خیلی نرم است. در درجه حرارت های معمولی ترد و شکننده بوده و با ضربات چکش به راحتی می شکند و آن را نمی توان نورد کرد. در درجه حرارت های 100 الی 150 درجه سانتی گراد می توان آن را به راحتی نورد و تبدیل به ورق نمود و ورق هایی به ضخامت تا 1/0میلی متر از آن ساخت؛ ولی در 250 درجه سانتی گراد مجددا به حالت ترد و شکننده در آمده و به شکل گرد در می آید؛ ولی برای ضخامت های کم قابلیت تورق ومفتول کشی را دارا می باشد. سختی و مقاومت تسلیم فلز روی وقتی که با هیچ عنصری آلیاژ نشده باشد، از قلع و سرب بالاتر است و نسبت به آلومینیوم و مس پایین تر می باشد. در مکان هایی که تنش های زیادی به فلز وارد می شود نبایستی از فلز روی استفاده نمود؛ چرا که روی در مقابل خزش، مقاومت کمی از خود نشان می دهد. مصارف این فلز تابع شکل پذیری آن است. وقتی که این فلز با 4 درصد آلومینیوم آلیاژ شود، مقاومت تسلیم و سختی آن به اندازه قابل توجهی افزایش خواهد یافت. چنین آلیاژی از قابلیت ریخته گری برخوردار بوده و به خصوص ریخته گری تحت فشار برای آن زیاد رایج است. سایر طرق ریخته گری کمتر مصرف می شوند.

فلز روی با خاصیت الاستیسیته زیاد، شکل پذیر بسیار خوبی دارد. خاصیت الکترونگاتیوی روی سبب استفاده وسیع آن در باتری های خشک شده است. از خواص مهم و تکنیکی روی در صنعت، حفاظت خیلی خوب پوشش های آن در مقابل خوردگی است.

1-1-2- خواص فیزیکی و مکانیکی

در جدول 1-1 خواص فیزیکی و مکانیکی فلز روی آورده شده است.

جدول 1-1: خواص فیزیکی و مکانیکی فلز روی

خواص مقدار
سختی (در جدول موهس) 5/2
سختی برینل( 500 کیلوگرم بار برای 30 ثانیه) 30
سختی ویکرز (HV) KP/mm250
سرعت صوت (30) Km/s6/3
ویسکوزیته ـ مایع در نقطه ذوب 5/419 یا k7/692 N/m00385/0
کشش سطحی ـ مایع در نقطه ذوب 5/419 یا k7/692 N/m782/0
کشش سطحی ـ مایع در نقطه ذوب 450 یا k2/723 N/m755/0
مقاومت ضربه ای (انبساط طولی، روی فشرده=30%) (ft-lbs/in235-26) j/cm29-5/6
ضریب ارتجاعی (مدول الاستیسیته) (Psi 1071) MN/m2 1047
ضریب اصطکاک 21/0
انبساط طولی ـ حالت نرم 95/99% 65%
حالت سخت 0/98% 5%
مقاومت کششی برای حالت نرم Kg/mm2 32-16
مقاومت کششی برای حالت سخت Kg/mm2 27-18
حد گسیختگی برای درجه خلوص 995/99% Kg/mm2 14-10
حد گسیختگی برای درجه خلوص 99/99% Kg/mm2 16-12

در شکل 1-1 تاثیر درجه حرارت، بر تراکم پذیری روی نشان داده شده است.

شکل 1-1: تاثیر درجه حرارت بر تراکم پذیری روی

در شکل 1-2: تاثیردرجه حرارت بر روی چگالی روی نشان داده شده است.

شکل 1-2: تاثیر درجه حرارت بر چگالی روی

در شکل 1-3 ارتباط بازتاب طیفی روی در طول موجهای مختلف روی نشان داده شده است.

شکل 1-3: بازتاب طیفی روی در طول موج های مختلف نور

1-1-3- خواص حرارتی

تاثیر فشار بر روی نقطه ذوب به وسیله معادله زیر نشان داده شده است (چینو-1949)

(1-1)

T: درجه حرارت بر حسب درجه کلوین

K: اندازه مدول در نقطه ذوب

: گرمای نهان ذوب بر واحد جرم

: تغییرات حجم

: چگالی

فلز روی در وضعیت عادی قابل اشتعال نبوده و این یک خاصیت ارزشمند به شمار می رود؛ اما هرگاه پودر روی در محل رطوبت نگه داری شود، امکان خطر احتراق خود به خود وجود خواهد داشت. بقایای حاصل از عمل احیا توسط روی اگر در محل نامناسب ریخت و پاش گردد، ممکن است ایجاد حریق نماید.

فشار بخار روی توسط چندین محقق مطالعه و بررسی شد و در نهایت شرکت کامینکو(1956) معادله زیر را در این زمینه ارائه داد:

(1-2)

P: فشار بخار در میلی متر جیوه

T: درجه حرارت برحسب درجه کلوین

در جدول 1-2 خواص حرارتی فلز روی آورده شده است.

توسط کلیر و اسپندولاو در سال 1951 تبخیر محاسبه شد، که اگر فشار 100-50 باشد، میزان تبخیر 80-60 درصد سرعت ماکزیمم تئوری می باشد، و وقتی فشار از 100 بالاتر می رود، میزان تبخیر کاهش می یابد.

1-2- موقعیت در جدول تناوبی

روی در گروه IIB و دوره چهارم جدول تناوبی قرار داد و هم گروه با عناصر کادمیوم و جیوه می باشد. عناصر روی، کادمیوم و جیوه به دنبال مس، نقره و طلا قرار می گیرند و دو الکترون اوربیتال S در خارج لایه پر شده d دارند. سومین پتانسیل یونش در مورد Hg,Cd,Zn فوق العاده بالا می باشد؛ چون این عناصر، ترکیبی جز آن که لایه d پر باشد تشکیل نمی دهند، در نتیجه به عنوان عناصر «غیرواسطه» در نظر گرفته می شوند؛ در حالیکه عناصر Au,Ag,Cu با همین مقیاس «عناصر واسطه» تلقی می شوند. هم چنین این فلزات نرم تر و دارای نقطه ذوب پایین تر هستند. Zn از عناصر مجاور خود در گروه های واسطه به طور قابل توجهی الکتروپوزیتیوتر می باشد (البته Cd نیز همین وضعیت را داراست.) شیمی Cd,Zn خیلی به هم شبیه می باشد؛ ولی شیمی Hg با شیمی Cd,Zn به طور قابل ملاحظه ای متفاوت می باشد. یون Zn2+ قدری مشابه Mg2+ می باشد. این عنصر انواع ترکیبات با پیوند کووالانس را تشکیل می دهد .

1-2-1- شیمی فضایی

در مورد شیمی فضایی فلز روی می توان گفت، چون اثر پایداری میدان لیگاند در مورد یون Zn2+ به دلیل این که لایه های d آن کامل است، وجود ندارد، شیمی فضایی آن فقط با درنظر گرفتن اندازه یون ها، نیروهای الکتروستاتیک و نیروهای پیوندی کووالانسی تعیین می گردد. به عنوان مثال، ZnO در شبکه هایی متبلور می شود که یون Zn2+ در حفره های چهار وجهی که به وسیله چهار یون اکسید احاطه شده است، قرار می گیرد. به همین ترتیب، ZnCl2 حداقل در سه شکل چند ریخت متبلور می شود که دو شکل آن یا بیش تر به صورتی است که اتم های روی به صورت چهار وجهی کوئوردینانس است. حال به ذکر شکل هندسی و عدد کوئوردیناسیون چند ترکیب روی پرداخته می شود:

Zn(CH3)2 با شکل هندسی خطی و عدد کوئورودیناسیون دو، ZnCl2(S), ZnO همچنین [Zn(CN)4]2- با شکل هندسی چهار وجهی و عدد کوئوردیناسیون چهار.

1-2-2- حالت تک ظرفیتی

حالت تک ظرفیتی (تک والانسی) در مورد فلز روی Zn در بعضی نمونه ها، آنهم به صورت ناپایدار وجود دارد. اگرچه عنصر روی یون هایی فقط با فرمول M2+ تشکیل می دهد، اما شواهدی وجود دارد که یون کاملا ناپایدار Zn+ که کاهنده ای قوی می باشد، می توان از تابش دهی محلول آبی Zn2+ به دست آورد. هنگامی که روی به ZnCl2 مذاب اضافه می شود ( دما 700-500)، در اثر سرد کردن جسم شیشه ای زرد رنگ دیا مغناطیس به دست می آید، که شامل Zn2+ است. این جسم در محلول اشباع شده ZnCl2 گرم حل می شود و محلول زرد متمایل به سبز می دهد که برای مدتی پایدار است؛ ولی در هنگام حل شدن در استون یا CH3OH، تجزیه شده و رسوب Zn در کمتر از دقیقه ای حاصل می شود.

1-2-3- حالت دو ظرفیتی

روی عموما به صورت دو ظرفیتی وجود دارد. ترکیباتی از این قبیل را می توان اکسیدها، هیدروکسیدها، سولفیدها، سلنیدها، تلوریدها، هالیدها و … نام برد.

ZnO از سوختن فلز روی در هوا یا از پیرولیز کربنات ها یا نیترات ها به دست می آید. این اکسید به صورت دود از احتراق آلکیل ها به دست می آید. اکسید روی معمولا سفید رنگ است؛ ولی در اثر حرارت زرد رنگ می شود و در دمای بسیار بالا بدون این که تجزیه شود، تصعید می گردد.

هیدروکسید روی از افزایش باز به نمک های محلول روی رسوب می کند. حاصل ضرب حلالیت Zn(OH)2 در حدود 11-10 است؛ ولی با توجه به تعادل زیر:

(1-4)

بیش تر از مقداری که از حاصل ضرب حلالیت انتظار می رود، حل می شود. Zn(OH)2 به راحتی در مقدار زیاد بازهای قلیایی حل شده و یون زنکات می دهد که از نوع [Zn(OH)4]2- یا [Zn(OH)3(H2O)] می تواند باشد. در غلظت زیاد هیدروکسید، فقط [Zn(OH)4]2- مشاهده می شود. NaZn(OH)3 و Na2[Zn(OH)4] زنکات های جامدی هستند که می توان از محلول های غلیظ، متبلور کرد. هیدروکسید روی به راحتی درمقدار زیاد آمونیاک غلیظ حل شده و کمپلکس آمین [Zn(NH3)4]2+ را تشکیل می دهد.

1-2-4- حلالیت املاح

املاح روی از نظر محلول بودن به دو دسته تقسیم می شوند:

1- محلول

سولفات ـ کلرید ـ کلرات ـ نیترات ـ یدید برمید سولفید سیانور (تیوسیانات) ـ استات.

2- نامحلول

فسفات ـ بیکرومات ـ سیانید سولفیدوسولفیت ـ هیدروکسید یدات ـ اگزالات ـ کربنات ـ اکسید ـ فری سیانید ـ فلوئورید.

1-2-5- واکنش پذیری

فلز روی خالص به کندی در اسیدها ودر بازها حل می شود. وجود ناخالصی و یا تماس با پلاتین یا مس یا آهن و کادمیوم با افزودن چند قطره از محلول نمک های این فلزات (فلزاتی که در جدول پتانسیل از روی پایین تر باشند) واکنش را تسریع می کند. این امر در حقیقت گویای حلالیت روی تجاری می باشد که به راحتی در اسید کلریدریک و اسید سولفوریک رقیق حل شده و گاز هیدروژن متصاعد می کند.

به واکنش های 1-5 و 1-6 توجه نمایید:

(1-5)

(1-6)

فلز روی با اسید نیتریک رقیق تولید نیترات آمونیوم می کند: ولی اندکی هم اکسید نیترو و اکسیدنیتریک تشکیل می شود. به واکنش های 1-4 تا 1-6 توجه کنید:

(1-7)

گاز بی رنگ اکسید نیترو (N2O) تشکیل می شود:

(1-8)

گاز بی رنگ اکسید نیتریک (NO) تشکیل می شود:

(1-9)

اسید نیتریک غلیظ، روی را به آسانی حل نمی کند؛ زیرا نیترات روی درا سید نیتریک غلیظ خیلی محلول نیست و تولید گاز خرمایی رنگ دی اکسید نیتروژن (NO2) می کند:

(1-10)

نیترات ها در مجاورت سود سوزآور به وسیله روی احیا می شوند و به آمونیاک تبدیل می گردند:

(1-11)

1-3-2- روش های تولید گرد روی

1- تولید گرد روی به روش تقطیر

انواع زیادی از کوره ها، جهت به بخار تبدیل کردن روی از شمش یا قراضه های پرعیار روی و سرباره های کارگاه های گالوانیزاسیون، مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله: کوره های الکتروترمال، کوره های افقی، کوره های نوع نیوجرسی.

اندازه ذرات گرد روی بستگی به شرایط بخار، چگالش آن و چگونگی کنترل فرآیند دارد. در این روش انرژی مصرف شده در حدود kwh1000 به ازای هر تن گرد به علاوه حدود 15 مترمکعب (kJ530) گاز جهت ذوب و پیش حرارت و غیره، و کمتر از 2 کیلوگرم کک ( به ازای هر تن گرد روی) مصرف می شود.

2- تولید گرد روی به روش اتمایز کردن

اتمایز کردن به معنای تبدیل مایعات به پودر می باشد. در این روش ابتدا روی را به حالت مذاب در آورده سپس از طریق نازلی، قطرات بسیار کوچک مذاب روی، به داخل جریان هوای افقی راه پیدا می کند و در آنجا، فشار هوا (یا گاز دیگری) باعث اتمایز شدن قطرات می گردد و در نهایت محصول توسط فیلترهای کیسه ای جمع آوری می گردند.

محصول این روش به طور معمول درشت تر از محصول روش قبلی می باشد؛ بدین صورت مرسوم است که محصول روش تقطیر را، گرد روی و محصول روش اتمایز کردن را، پودر روی می نامند.

تولید به روش اتمایز کردن معمولا نیاز به 10-5 کیلوگرم در دقیقه فلز روی و 1030 تا 1380 کیلوپاسکال فشار هوا دارد. اغلب کارخانجات تولید روی الکترولیتی، جهت تامین پودر روی مورد نیاز برای تصفیه محلول سولفات روی در کنار تولید شمش، یک واحد تولید پودر روی به روش اتمایز کردن دارند.

در این روش با تنظیم نازل و حجم و فشار سیال، دانه بندی پودر روی قابل کنترل می باشد. در کارخانه Risdon در استرالیا بیش از نیمی از ذرات، قطری بین 200-40 میکرون دارند؛ در حالی که پودر روی مصرفی در کارخانه Illinois در حدود 70 درصد، قطری بین 75 تا 800 میکرون دارند.

پودر روی به صورت اشکال نامنظمی تولید می شود. این در حالی است که گرد روی به صورت کاملا کروی با سطح مخصوص زیادتری نسبت به پودر روی حاصل می گردد: به طوری که نسبت سطح مخصوص بر واحد جرم گرد روی بسیار بیش تر از مقدار آن برای پودر روی می باشد. سطح مخصوص زیاد باعث افزایش اکسید روی وکاهش محتوی روی فلزی می گردد. بر روی، روی فلزی یک فیلم نازک اکسید تشکیل می شود که موجب کاهش کارآیی آن می گردد که نیاز به احیا نمودن مجدد آن می باشد. واکنش زیر احیای اکسید روی را نشان می دهد:

(1-18)

نظر به این که گردهای روی دارای سطح مخصوص بالایی هستند، جهت جلوگیری از تشکیل اکسید روی باید در بسته بندی آنها مراقبت بیش تری به عمل آید و کاملا خشک نگه داشته شوند. به طور معمول در صورت بالا بودن درصد اکسید روی، محصول مجدداً به کارخانه ذوب بازگردانده می شود.

عبارات کلیدی

  • پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی
  • پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی
  • مقاله بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی
  • پروژه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی
  • تحقیق بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی
  • دانلود پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی