پایان نامه تکنولوژی ساخت چدن دوگونه

دسته: مواد و متالوژی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 142 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 137

پایان نامه تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)

فهرست مطالب

فصل اول: شناخت فلز آهن

1-1) طبیعت و خواص آهن

1-2) سنگهای معدنی آهن خالص

1-3) خواص بلوری آهن خالص

1-4) فرآیند استخراج آهن (متالورژی استخراجی آهن)

1-5) انواع آهن

1-5-1) آهن خام (لخته)

1-5-1-1) خواص آهن خام (لخته)

1-5-2) آهن کار شده

1-5-2-1) خواص و کاربرد آهن کار شده

فصل دوم: چدن شناسی عمومی

2-1) طبیعت چدن ها

2-2) خصوصیت چدن ها

2-2-1) برتری ها

2-2-2) کاستی ها

2-3) انواع چدن ها

2-3-1) چدن برای مقاصد عمومی (معمولی)

2-3-1-1) چدن مالیبل (چدن چکش خوار)

2-3-1-2) چدن سفید

2-3-2) چدن برای مقاصد ویژه (آلیاژی)

2-4) متالورژی چدنها

2-4-1) سیستم آهن – کربن – سیلیسیم

2-4-1-1) کربن معادل

2-4-2) حضور کربن در چدن

2-4-2-1) کربن آزاد (گرافیت)

2-4-2-2) کربن ترکیبی (کاربید)

2-4-3) ساختار زمینه ها در چدن

2-4-3-1) فریت

2-4-3-2) پرلیت

2-4-3-3) سمنیت

2-4-3-4) آستیت (اوتسیت)

2-4-3-5) بینیت و مارتنزیت

2-4-3-6) کاربیدها

2-5 ) تاثیر عناصر در چدن

2-5-1) عناصر عمده

2-5-1-1) گوگرد (S)

2-5-1-2) منگنز (Mn)

2-5-1-3) فسفر (P)

2-5-2) عناصر جزئی

2-5-3) عناصر آلیاژی

2-5-3-1) نیکل (Ni)

2-5-3-2) کرم (Cr)

2-5-3-3) مولیبدن (Mo)

2-5-4-3) وانادیم (Va)

2-5-3-5) سیلییم (Si)

2-5-3-6) مس (Cu)

2-5-3-7) آلومینیوم (Al)

2-5-4) عناصر گازی

2-5-4-1) اکسیژن (O)

2-5-4-2) نیتروژن (ازت N)

2-5-4-3) هیدروژن (H)

2-6) موارد استعمال چدن ها

2-6-1) چدن خاکستری (ریختگی)

2-6-2) چدن مالیبل (چکش خوار)

2-6-3) چدن داکتیل (نشکن)

فصل سوم: چدن شناسی تخصصی

3-1) چدن خاکستری

3-1-1) متالورژی چدنهای خاکستری

3-1-2) ساختار میکروسکوپی در چدنهای خاکستری

3-1-2-1) گرافیت (G)

3-1-3) ریخته گری چدن خاکستری

3-1-3-1) مواد شارژ

3-1-3-2) مسئله ی تلقیح مواد در ریخته گری چدن خاکستری

3-1-3-2-1) عملکرد تلقیح

3-1-3-2-2) مواد تلقیح

3-1-3-2-3) روش های تلقیح

3-1-3-2-4) اثر مواد تلقیح

3-1-3-2-5) ارزیابی عملکرد تلقیح

3-1-3-3) متالورژی ذوب چدن خاکستری

3-1-3-3-1) گرافیت زایی

3-1-4) انجماد چدن خاکستری

3-1-4-1) گرایش انجماد به تشکیل چدن سفید

3-1-4-2) گرایش انجماد به تشکیل چدن خاکستری

3-1-4-3) اصول فرآیند انجماد

3-1-4-4) ساختار چدن خاکستری در دمای محیط

3-1-4-5) اثر ضخامت

3-2) چدن داکتیل (نشکن)

3-2-1) مبانی ساخت چدن داکتیل

3-2-2) کاربرد چدن داکتیل

3-2-3) متالورژی چدن داکتیل (نشکن)

3-2-3-1) انجماد و مکانیزم کروی شدن گرافیت در چدن نشکن

3-2-3-2) تعادل آهن و گرافیت

3-2-3-2-1) کربن معادل

3-2-3-2-2) انجماد هیپویوتکتیکی

3-2-3-2-3) انجماد هیپر (هایپر) یوتکتیکی

3-2-3-2-4) مکانیزم کروی شدن گرافیت

3-2-4) ریخته گری چدن داکتیل (نشکن)

3-2-4-1) مواد شارژ

3-2-4-2) ملاحظات کیفی، شیمیایی و متالورژیکی در حین ذوب

3-2-4-2-1) کربن دهی

3-2-4-2-2) کنترل گاز مذاب

3-2-4-2-3) گوگرد زدایی

3-2-4-2-4) انتخاب ترکیب شیمیایی

3-2-4-2-5) اثر کربن معادل

3-2-4-3) اثر درجه حرارت بارریزی

3-2-4-4) فرآیند کروی سازی

3-2-4-4-1) مشکلات افزدون منیزیم به شکل خالص

3-2-4-4-2) روشهای مختلف کروی سازی

3-3) چدن با گرافیت فشرده (CGI)

3-3-1-1) ریزساختار

3-3-1-2) ترکیب شیمیایی

3-3-1-3) خواص مکانیکی و فیزیکی

3-3-1-3-1) خواص کششی

3-3-1-3-2) هدایت حرارتی

3-3-1-3-3) جذب ارتعاش

3-3-1-3-4) قابلیت رشد و پوسته شدن

3-3-2) ریخته گری چدن با گرافیت فشرده

3-3-2-1) عملیات ذوب و تهیه مذاب چدن با گرافیت فشرده

3-3-2-2) مواد قالبگیری

3-3-3) کاربردهای صنعتی چدن با گرافیت فشرده (CGI)

3-3-4) مقایسه چدن با گرافیت فشرده در مقابل چدن های خاکستری و نشکن

3-3-4-1) در مقایسه با چدن خاکستری (مزایا CGI)

3-3-4-2) در مقایسه با چدن نشکن (مزایا CGI)

فصل چهارم: تئوری چدن دوگونه (G&D)

4-1) مقدمه ای بر چدن دو گونه (G&D)

4-2) مقدمه ای بر مسئله ی تکنولوژی

4-3) تشریح تکنولوژی ساخت

فصل اول: شناخت فلز آهن

طبیعت و خواص آهن:

آهن دارای نقطه ی ذوب و نقطه ی جوش می باشد. وزن مخصوص این فلز 86/7 و شعاع اتمهای آهن به صورت (گاما) و به صورت آلفا است.

عبارات کلیدی

  • پایان نامه تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)
  • پایان نامه تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن GD)