پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 333 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

قسمتی از متن:

پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافشتصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدویننظامنامه ای در هیات دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدینسان تحولات آن تحت تاثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت. بر اساس این نظامنامهریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیر از طرف خودکفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه بهمیدان سپه انتقال یافت.

با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدتبیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلاتبلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهریتدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات هارا برای دولت مشخص و راحت تر کردهبود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش بینی شده بود و لیکننظامنامه انجمن های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزادبوده و براساس اهداف دولت کار می کرده است.

در سال 1308 چهار شعبه بلدیه بهنام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشکیل گردید. در سال 1315شمسی تعداد بخش ها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده دار وظایفشهرداری شدند. در سال 1319 برای آنکه بخش های مذکور تا حدی استقلال و آزادی عملداشته باشند به چهار « برزن » کامل تبدیل گردیدند که هر یک وظیفه شهرداری را دربرزن خود انجام می دادند. در سال 1325شمسی تعداد برزن ها به 16 افزایش یافت و اینامر تا سال 1328 ادامه یافت. با روی کار آمدن محمد رضا پهلوی، همچنانروال کار شهرداری ( تا سال 1328 ) به همان شکل سابق ادامه یافت [ و به دلیلمشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتنددولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن های شهریبا یک دیدگاه قدرت گرایانه و از بالا نگاه می شد، هدف این بود که در عین اینکهانجمن های شهری تشکیل می شد قدرت دولت هم تثبیت شود به همین دلیل در این قانون قدرتزیادی به انجمن های شهر و شهرداری ها داده نشد و عملاً ویژگی های یک نظام تمرکز گرادر آن لحاظ شده بود.

از ده ه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستماداری شهرداری ها به وجود آمد این نهاد به شکل و هیات امروزیش نزدیک ترشد.

در دوره سلطنت رضاخان، تاسیس شهرداری ها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر 136 شهرداری تاسیس شد. شهرداری ها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال 1309 ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تاکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.

در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال 1331 در لایحه الحاقی به قانون سال 1328، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت.

از سال 1332 به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال 1331 ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده 7 قانون اخیر، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند.

در مجموع، در فاصله سالهای 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداری جدید در کشور تاسیس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداریهای کشور به 650 شهرداری رسید.

از ابتدای تاسیس شهرداری تاکنون (آبان 1389 ) تعداد 1113 شهرداری در کشور تاسیس و راه اندازی شده است.

از زمانی که تهران به صورت پایتخت سلسله قاجاریه در آمد افزون بر روش های سنتی که از دیرباز وجود داشت، حاکمان و کلانتران شهر نیز وظایفی بر عهده گرفتند که بخشی از آنها چون نظافت معابر و میاه و جلوگیری از تجاوز و نیرنگ در کسب و تخلفات دیگر در زمره تکالیف کنونی شهرداری ها قرار گرفت. در دوره ناصرالدین شاه نهاد حسبه که ریشه های تاریخی و دینی داشت به گونه ای زنده شد و با عنوان اداره احتسابیه گاه مستقل و زمانی منظم به نظمیه بی آن که وظایف آن دقیقاً روشن و تفکیک یافته از دیگر وظایف شهری باشد موظف به انجام اموری شد که در دورۀ بعد از مشروطیت نسبتا سامان بیشتری یافت. البته در پیدایش این نهاد نیز اثرات خارجیان خاصه پس از مسافرتهای ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه به اروپا مشهود گردیده است. اقامت سفیران و نمایندگان خارجی در تهران آن روزگار دولت را نسبت به برپایی چنین نهادی مصمم تر کرد. در دوره ناصرالدین شاه نخستین وظیفه دار نهاد احتسابیه میرزا محمود خان کاشانی (عموی فرخ خان امین الدوله غفاری) با لقب احتساب آقاسی و بعد احتساب الملک بود. و پس از وی تا پایان جنبش مشروطیت خاصه پس از توسعه تهران چند تن دیگر نیز به همین لقب مفتخر شدند.

پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به واسطه آشنایی هایی که با اصول تقسیم کار و روند اداره شهر در جوامع غربی داشتند تصمیم گرفتند طبق ضوابط خاصی به ساماندهی اوضاع شهر تهران بپردازند و در راستای آن تصمیم به جای میرزا عباس خان مهندس باشی که در دروه سلطنت ناصرالدین شاه توسط وی برای اداره تهران تعیین شده و به دلیل دخالت های شاه و اطرافیانش عملاً نتوانسته بود کار چندان چشمگیر و قابل اعتنایی انجام دهد کسی را به ریاست شهر منصوب کنند و اجرای امور شهری را به عهده وی بگذارند که مسوولیت هایش مشخص باشد و آنها را بر اساس اختیاراتی مشخص و از پیش تعیین شده انجام بدهد و همان تفکر مقدمه تاسیس تشکیلاتی با عنوان بلدیه شد. به عبارت بهتر طرح ایجاد سازمان بلدیه پس از استعفای میرزا نصرالله خان مشیرالدوله به عنوان رئیس نخستین کابینه قانونی و مطابق این خواست مجلس که وزیران باید مسئول و در برابر دولت جوابگو باشند در تاریخ 29 اسفند سال 1285 ه.ق در مجلس اول مطرح شد. هدف اولیه از تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان مثل اداره کردن اموال منقول و غیر منقول نگهداشت سرمایه های متعلق به شهر ایجاد تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی، تمییز نگه داشتن کوچه ها، میدان ها و خیابان ها و …

بر اساس مصوبه مجلس محمدخان قاجار دولو ماموریت یافت تا نظامنامه بلدیه را تدوین کند و او جزوه ای در خصوص وظایف بلدیه و مامورانش و همچنین محدوده فعالیت و اختیارات آنها تنظیم کرد که به نظامنامه بلدیه معروف شد و مشتمل بر پنج فصل و 108 ماده بود. این قانون که ترجمه و اقتباس از قوانین شهرداری های فرانسه و بلژیک بود بعدها پایه و اساس شکل گیری شهرداری در تهران شد. این نظامنامه در بیستم ربیع الثانی سال 1325 قمری به تصویب نمایندگان مجلس رسید و نامگذاری بسیاری از خیابانها و کوچه های شهر و حتی شماره گذاری خانه ها و دکانها را به دنبال داشت و گفته می شود تامین روشنایی چند خیابان شهر در شب ها و رساندن آب آشامیدنی به خانه ها با گاری های بشکه دار، نظافت و آب پاشی خیابانها نیز از همان زمان و توسط خود محمد خان قاجار دولو شروع شد.

فهرست مطالب

عنوان …صفحه

بخش اول تاریخچه تاسیس و تحولات.. 7

تاریخچه تاسیس شهرداری در ایران و شهرداران تهران. 7

چارت سازمانی شهرداری.. 13

وظائف شهرداری.. 14

وظایف فعلی شهرداریها در ایران. 14

اهداف شهرداری.. 17

وظایف قسمت های مختلف سازمان. 21

حوزه شهردار. 21

مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات.. 21

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل. 22

حراست.. 23

مدیریت حقوقی و قراردادها 23

دبیرخانه شورای اسلامی شهر. 24

معاونت خدمات شهری.. 24

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری.. 25

مدیریت به سازی و زیباسازی محیط.. 26

معاونت اداری و مالی.. 26

مدیریت امور اداری.. 27

مدیریت امور مالی.. 28

مدیریت درآمد و املاک.. 29

معاونت برنامه ریزی و توسعه. 30

معاونت شهرسازی و معماری.. 30

دبیرخانه کمیسیون ماده صد. 31

مدیریت زیباسازی و طراحی شهری.. 31

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها 32

معاونت فنی و عمرانی.. 33

مدیریت امور عمرانی.. 34

مدیریت فنی و امور نظارت بر پیمانها 34

معاونت فرهنگی و اجتماعی.. 35

مدیریت فرهنگی و اجتماعی.. 36

مدیریت امور اجتماعی و مشارکت های همگانی.. 36

معاونت حمل و نقل و ترافیک… 37

مدیر منطقه. 38

اداره امور اداری و مالی و درآمد منطقه. 39

اداره شهرسازی و معماری منطقه. 39

اداره فنی و عمرانی منطقه. 40

اداره خدمات شهری منطقه. 40

ناحیه شهرداری.. 41

روش حسابداری.. 42

1- روش نگهداری حساب.. 42

2- حساب اختصاصی.. 43

بودجه. 43

تهیه و تنظیم بودجه. 43

تصویب بودجه : 44

اجرای بودجه : 44

تفریغ بودجه : 45

طبقه بندی بودجه: 45

سال مالی.. 46

حسابهای عمومی ( با مانده بدهکار): 46

مطالبات از حساب مخصوص : 47

درآمدهای پیش بینی شده: 47

پیش پرداختها : 47

بانک… 48

صندوق : 49

پیش پرداخت و علی الحساب : 50

تعریف تنخواه گردان : 51

انواع تنخواه گردان : 51

تنخواه گردان حسابداری : 52

واگذاری تنخواه گردان حسابداری.. 52

پرداخت سایر هزینه ها 55

کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری.. 55

واریز تنخواه گردان حسابداری.. 56

تنخواه گردان پرداخت.. 56

طبقه بندی عملیات.. 58

وام دریافتی و سایر منابع اعتبار: 62

طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری: 63

عبارات کلیدی

  • پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری
  • پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری
  • شناخت سیستم های اطلاعات
  • سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری
  • پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری