پایان نامه صنعت نساجی

دسته: نساجی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 46 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 93

پایان نامه صنعت نساجی

فصل اول:

مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران

تاریخچه صنعت نساجی در ایران

صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ کشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. در زمان اشکانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند که اکثریت ابریشم های تولید چین را از آن کشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می کردند.

مشکلات و بحران در صنعت نساجی

سیاست های حمایت از صنایع داخلی، استراتژی جایگزینی تولیدات داخلی با خارجی که به دنباله استراتژی صنعتی شدن کشور در ده ه 40 بوده و تاکید بر سودآوری هرچه بیشتر توسط صاحبان صنایع و مجامع شرکت ها که عمدتاً دولتی و یا تحت پوشش دولت می باشند و یکه تازی در عرصه های بی رقیب و سودآوری مناسب، مدیران و صاحبان صنایع را به ادامه این راه وسوسه نمود و از توسعه و بازسازی غافل نمود و امروزه که به ناگهان به منظور لبیک گفتن به بازار جهانی و به عبارتی تسلیم محض در برابر W.T.O و سیاست های دیکته شده تجارت جهانی با یک اولتیماتوم و بدون تهیه طرح نوین صنعتی، عقب گرد نمود و استراتژی رقابت و درهای باز توسط دولت جایگزین گردیده، در مدت کوتاهی شاهد رکود و سردرگمی در تمامی صنایع کشور از جمله صنعت نساجی می باشیم. علاوه بر آن تولیدات انبوه کشورهای ترکیه و پاکستان و آسیای جنوب شرقی که به دلایل رکود اقتصاد جهانی، بازارشان را در اروپا و آمریکا از دست داده و دچار مشکل کاهش فروش شده اند برای یافتن بازارهایی جدید با قیمت های بسیار نازل و کیفیت مناسب به بازارهای نزدیک از جمله کشور ما حمله ور شده و قسمتی از بحران صنعت خود را به کشورهای مجاور خود انتقال دادند و به این ترتیب بحران صنعت نساجی در کشور ما تشدید شده است.

تقاضا (بررسی بازار)

به منظور بررسی دقیق نیازمندی های بازار و نقش صنعت بافندگی لازم است به بررسی مصرف پارچه پرداخته شود و همچنین به اهمیت این صنعت در کشورمان اشاره گردد. در کشور ما که تنها در 15 رشته صنعتی مزیت نسبی داریم در 55 صنعت فعالیت وجود دارد که به طو.ر متوسط 2 برابر صنایع کشورهای پیشرفته است و در این میان مشاهده می گردد صنایع نساجی ایران با تشخیص حدود 25 درصد از کل اشتغال بخش صنعت به خود (به طور مستقیم و غیرمستقیم) و بیش از 30 درصد از کل صادرات صنعتی کشور توانسته است دو شکل اساسی کشور یعنی اشتغال و کسب درآمد ارزی را پاسخگو باشد. صادرات صنعت نساجی وضعیت بسیار سخت و شکنده اما مثبت و روشنی را در پیش رو دارد و از موقعیت ممتازی در صادرات کالاهای غیرنفتی برخوردار است. به طوری که در سال های 1375 و 1376 این صنعت با داشتن 33% از کل صادرات صنعتی کشور با رقم 900 میلیون دلار مقام نخست را حائز بوده است.

ورود قاچاق پارچه کشور

یکی از مسائل و مشکلاتی که مکرراً توسط صنعت نساجی به آن اشاره می شود مشکل ورود قاچاق پارچه محصولات نساجی به کشور است. با این مشکل باید واقع بینانه برخورد کرد. برای حل این مشکل هرچند دولت باید تمهیدات و اقدامات لازم را نموده و تصمیم گیرندگان کشورها سیاست ها و مقررات صحیحی را اتخاذ نمایند ولی برای مقابله با این مشکل نیز سهم بیشتر متوجه مدیران است.

ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها

اگر مدیران صنعت نساجی از تکنولوژی اطلاعاتی استفاده نموده و گزارش های مدون و کارشناسی شده ای را در مورد مقدار، نوع، دلیل ورود، محل مصرف و … محصولات نساجی وارد شده از طریق سازمان ها و یا سایر کانال های قانونی را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نمود و به تصمیم گیرندگان در این زمینه ارائه دهند چه بسا که این قوانین مورد تجدیدنظر قرار گرفته و علاوه بر آن برای صنعت نساجی زمینه های تازه ای برای فعالیت ایجاد شود به عنوان مثال سازمان ها ممکن است به دلیل نیاز به محصول خارجی در زمینه نساجی و عدم امکان تولید آن توسط صنایع نساجی کشور مجوز ورود آن را دریافت نمایند.

فهرست مطلب:

1- مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران 6

1-1- تاریخچه صنعت نساجی در ایران 7

1-2- مشکلات و بحران در صنعت نساجی 9

1-3- علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران 11

1-4- لزوم بهبود وضعیت موجود 12

1-4-1- تقاضا (بررسی بازار) 12

1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور 15

1-4-3- واردات پارچه ثبت شده 16

1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی 17

1-4-5- عرضه 18

1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران 19

1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری 20

1-5- مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت 21

1-6- طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری22

1-7- بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری

1-7-1- ورود قاچاق پاچه به کشور 23

1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها 23

1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر 27

1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض 27

1-7-5- پرسنل مازاد 27

1-7-6- قیمت گران مواد اولیه 28

1-8- بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی 28

1-8-1- کهنگی و قدمت ماشن آلات 28

1-8-2- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی 29

1-8-3- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی 29

1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ 30

2- تجهیزات و ماشین آلات نساجی 31

2-1- نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان 32

2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-1992 32

میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به کشورهای مختلف جهان

2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف 36

در سال 2001 میلادی

2-1-3- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال 40

2001 میلادی به نقاط مختلف جهان

2-2- نتیجه گیری 44

3- مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی 46

3-1- یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی 47

3-1-1- تعریف 48

3-1-2- اهمیت یکنواختی 48

3-1-3- دسته بندی نایکنواختی 51

3-1-3-1- عیوب متناوب 52

3-1-3-2- عیوب نامتناوب 52

3-1-4- تاثیرات نایکنواختی 53

3-1-4-1- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ 53

3-1-4-2- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه 54

3-1-4-2-1- بوبین پیچی 54

3-1-4-2-2- چله کشی 54

3-1-4-2-3- آهار 55

3-1-4-2-4- بافندگی 55

3-1-4-3- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه 56

3-1-5- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی 57

3-1-5-1- مواد اولیه 57

3-1-5-2- مراحل ریسندگی 57

3-2- مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی 60

3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟! 60

3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران 63

3-2-3- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود 67

3-2-3-1- شواهدی از مشکلات کشت پنبه 68

3-2-3-2- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور 73

3-2-3-2-1- علل اقتصادی 73

3-2-3-2-2- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی 73

3-2-3-2-3- واردات پنیه و الیاف پنبه ای 75

3-2-3-2-4- کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان 75

3-2-3-2-5- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی 76

3-2-3-2-6- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر 76

3-3- بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای 1380-1376 77

3-4- آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران 80

منابع 91

عبارات کلیدی

  • پایان نامه صنعت نساجی
  • پایان نامه صنعت نساجی