پایان نامه طراحی گنبد کامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی

دسته: معماری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 43 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 94

پایان نامه طراحی گنبد کامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی

مقدمه :

در طول تاریخ – تمدنهای سنتی به چادر، مقبره و محراب به عنوان سمبومی از عالم کائنات می نگریستند ایده «خانه کیهانی» از ارتباط دادن ساختمانها با آسمانها توسعه یافت. از آنجا که شکل کرومی معنایی ژرف برای انسان سنتی داشت. طبیعی بود که این معنارا ازشکل مشابه دیگری منتقل کند. اصطلاحات «چادر کیهانی» «چتر الهی» «بیضعه کیهانی» و «جام آسمانی» نشانگر عقاید سنتی و معانی باطنی درباره گنبد هستند.

در فرهنگ اسلامی گنبد دارای تجلی زنده ای از جهان شناسی اسلامی است. به وسیله معانی سمبرلیکی مفاهیم مرکز، دایره و کره نهفته در گنبد به تمامیت به واقعیت می پیوندند. یک ارتباط اساسی در این مورد که تاکید زیادی روی آن است. ایده روح می باشد که همزمان همه موجودات را فرا می گیرد، همان گونه که گنبد فضای محدود به خود را در بردارد و طاق آسمان که همه آفرینش را احاطه می کند. عبور این «روح» از نوک گنبد سمبول و حرکت است. این عبور را می توان به طرف پایین و دارای انبساط به سمت کثرت یا به طرف بالا و دارای انقباض به سمت وحدت دانست.

گنبد یک شکل از صورت زنده است. ایده ای است که در امکانات مادی تجلی می کند. در پیشینه صحرانشینی، گنبد شبیه به ساختمانهای گنبدی است که از اسکلتها گرد چوبی ساخته می شدند و روی آنها با پارچه یا پوست پوشیده می شد. پس از گسترش گنبدهای چربی به توسط انسانهای شهرنشین – معماری آجر و سنگ به عنوان ادامه آن آغاز شد و شکلهای قابل احترامی با مواد و مصالح دائمی و سنگین ساخته شد. مهارت و استادی معماران باعث سبکتر شدن وزن گنبد شد. زیرا معیار بارز زیبایی در گنبد همان سبکی آشکار آنها بود، چه از نظر مواد سازنده آن و چه از نظر دیدگاه چشم. زیرا تقلید «سنگین» تنها هنگامی کامل می شود که با سبکی از لی «چادر کیهانی» که از آن منشا می گیرد، همساز شود.

فهرست مطالب :

مقدمه

فرآیند برنامه ریزی و سیاستهای طرح

تعیین استراتژی و اهداف کلان پروژه

روشهای پژوهش و تفسیر مشکل

بررسی نیازهای قشر استفاده گر

تعیین هویت و موقعیت استفاده گر

تعیین قدرت اقتصادی

بررسی نیازها در تولید و محصول

تاریخچه محصول

روش ساخت و امکانات تکنولوژی

پیشینه ساخت

تعریف هندسی کنید

گنبد خانه یعنی زمینه

بشن

چپیره

ترمیم پتگین

ترمبه پتکانه

شکنج

طاق بندی یا طاق بست

کاربندی یا کاربست

گنبدهای دو پوسته میان تهی

گنبدهای دو پوسته کاملاً از هم گسسته یا گسیخته

آهیانه

انواع پوسته های آهیانه

پوشش چیله- چیلو – سیلو

پوشش بستو (بستو – کوزه)

پوشش سبوئی

طرز چیدن مصالح گنبد

طرز ساختن گنبد

طرز ساختن گنبدهای ترکین

روشهای ساخت

تعریف کامپوزیت و مختصری در مورد آن

تعریف کامپوزیت

تقسیم بندی مواد کامپوزیت

نقاط قوت کامپوزیتها

مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت

مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور

روشهای تولید کامپوزیت

۱- روش لایه گذاری دستی

۲- روش قالب گیری فشاری

۳- روش دستگاه خلاء (وکیوم)

مواد مصرفی

آشنایی با برخی از مهمترین الیاف و کامپوزیت ها

الیاف کربن

الیاف آرامید

کامپوزیت FRP

تعمیر و نگهداری

۱- تعمیر و تقویت خارجی سازه ها

۲- ساخت سازه های تمام کامپوزیت

۳- تعمیر و تقویت داخلی سازه ها

بررسی عوامل و نیازهای محیط زیست

بررسی شرایط اقلیمی محیط

بررسی شرایط فرهنگی

بررسی عوامل و نیازهای حاکم بر بازار

فهرست منابع و ماخذ

عبارات کلیدی

  • پایان نامه طراحی گنبد کامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی
  • پایان نامه طراحی گنبد کامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی