پروژه بررسی تاسیس شرکت حسابرسی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 50 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

پروژه بررسی تاسیس شرکت حسابرسی در 65 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده مطالب

تاسیس موسسه حسابرسی ( با مسئولیت محدود)

برای تاسیس یک موسسه حسابرسی می بایستی ابتدا مفهوم حسابرسی را بدانیم. حسابرس عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است.

دلیل بکارگیری موسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی متضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.

مسئولیتهای کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی:

شرکاء فردی است که توان مدیریت یک گروه حسابرسی را دارا بوده و می تواند تحت هر شرایطی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

مدیران : مسئولیت یک مدیر بررسی کاربرگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار درباره مسایل حسابداری که ممکن است حین رسیدگی پیش آید. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی ، مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبکاران و وصول آن می باشند.

سرپرستان: فردی است که قادر به برنامه ریزی، نظارت کامل و کنترل کیفی بیش از یک حسابرس و بررسی و اصلاح پیش نویس گزارشات و اتخاذ تصمیم در شرایط عادی می باشد.

کمک حسابرس: فردی است که فاقد سابقه کار و معلومات موثر در حرفه حسابرسی و یا حسابداری بوده و بدون نظارت و راهنمایی کامل قادر به انجام کار نمی باشد.

یک حسابرس و موسسه حسابداری بایستی اصولی را رعایت کند 1) اصل استقلال و بی طرفی 2) اصل رازداری 3) اصل منع تبلیغ 4)اصل افشاء حقایق 5)اصل اهمیت

یک شرکت حسابرسی می تواند تحت عنوانهای مختلف تشیکل شود که دراین پروژه ما شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب کرده ایم.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

خصوصیات شرکت عبارتست از :

الف ) حقوق و تعهدات شرکت : هر شریک به میزانی که سهم الشرکه دارد می تواند سهم الشرکه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریک می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکاء نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد نباشد و …

ب ) مقررات مالیاتی : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود پس از کسر مالیات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود بخش بعدی شرایط شرکت با مسئولیت محدود که عبارتست از شرایط ماهوی و شرایط شکلی که شرایط ماهوی عبارتست از رضایت واهلیت، موضوع شرکت و میزان سرمایه، تعداد شرکا و نام شرکت و مدت آن شرایط شکلی که شامل 1) لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی 2 ) وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

ثبت شرکت حسابرسی ( با مسئولیت محدود) که مدارک آن عبارتند از : 1) 2 برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2) دو برگ شرکتنامه 3) دو جلد اساسنامه

4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 5) فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز

مقدمه

در این پروژه به طور کلی اهمیت نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی بررسی می شود کارآ فرین عوامل مختلف تولید را گرد هم می آورد و با تلاش و کوششهای خلاقانه، فعالیتهای خود را به سمت موفقیت سوق می دهد.

بدیهی است که انگیزه فعالیتهای کارآ فرین، نفع شخصی است ولی ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشورها، منافع ملی را به دنبال دارد.

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن، از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.

در هر کشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و باید تلاش کرد که توانایی های آنها بیشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهای اقتصادی اجازه دهند که کارآفرین ابزار وجود کند و توانایی اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهمیت دارد.

امید است لزوم توجه به کارآ فرینی در کشور بیشتر احساس شود و با این پروژه و با یاری خداوند سبحان گامی کوچک برای موفقیت دانشجویان عزیز در عرصه شغل بردارد.

فهرست مطالب

شماره … صفحه

فصل اول

تعریف حسابرسی…

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی …

موسسات حسابرسی …

مسئولیتهای کارکنان حرفه ای …

شرکا …

مدیران …

سرپرستان …

کمک حسابرسان …

فصل دوم

اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان …

اصل استقلال و بی طرفی …

اصل رازداری …

اصل منع تبلیغ…

اصل افشاء حقایق …

اصل اهمیت …

فصل سوم

شرکت با مسئولیت محدود …

خصوصیات شرکت …

مقررات مالیاتی …

شرکت با مسئولیت محدود …

شرایط ماهوی …

موضوع شرکت و میزان سرمایه …

تعداد شرکا و سهم الشرکاء …

نام شرکت و مدت آن …

شرایط شکلی …

لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی …

وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن …

فصل چهارم

ثبت شرکت …

مدارک لازم برای ثبت شرکت حسابرسی …

روش و مراحل ثبت شرکت …

نامه درخواست نام برای شرکت …

تقاضانامه شرکتهای داخلی …

فرم تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی …

شرکتنامه رسمی …

فرم شرکتنامه رسمی …

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود …

صورتجلسه مجمع عمومی …

فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسس شرکت با مسئولیت محدود …

فصل پنجم

راهنمای ثبتی شرکت ( با مسئولیت محدود) …

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود …

فصل ششم

منابع…

فصل هفتم

سخنی با خوانندگان …

پیشگفتار

تشکیل و توسعه سازمانها و شرکت های کوچک و فعال قطعاً به عنوان سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید به تسریع در بهبود اوضاع اقتصادی و رشد کشور محسوب می گردد.

بخش های مختلف جامعه شامل بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی های محلی وقتی گروه های مهندسی بخش عمده ای از منابع خود را صرف ارتقای کارآفرینی و توسعه سرمایه گذاری کوچک می کنند.

در همین حال، نظام آموزش ما فارغ التحصیلانی دارد که اکثراً به جای تاسیس شرکت یا بنگاه اقتصادی و ایجاد شغل برای خود ودیگران، در جستجوی کار استخدامی هستند حتی مراکز و موسسات مدیریتی در آماده سازی جوانان برای آینده کار آفرینی موفقیت زیادی نداشته اند اکثر فارغ التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت به انگیزه ریاست در موسسات کوچک و بزرگ سیستمهای مدیریتی رده پایین را اشغال می کنند و به نظر آنها هر چه موسسه بزرگتر باشد بهتر است.

فصل اول : حسابرسی

تعریف حسابرسی : حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی موسسات توسط شخصی مستقل از مسئولیت تهیه و تنظیم آن. به عبارت دیگر حسابرسی عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبت های حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنها است.

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی:

در اکثر کشورها ضرورت انجام حسابرسی واحدهای اقتصادی در قوانین پیش بینی شده غالباً حرفه حسابرسی مستقل نیز با وضع مقررات خاصی بوجود آمده است. و در این کشورها انجمنهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه ای آنان را برعهده دارند، غالب نقاط یکی از مهمترین وظایف این انجمنها تدوین و تصویب اصول و موازین حسابداری و حسابرسیمی باشد.در ایران در شرایط فعلی قانونی که واحدهای اقتصادی را بطور عام ملزم به داشتن حسابرسی کند وجود ندارد ولی در شرکتهای سهام عام و خاص موظف به داشتن یک یا چند بازرس

می باشند.

از سال 1362 مجلس شورای اسلامی تاسیس سازمانی دولتی با نام حسابرسی را تصویب کرد و وظایفی را برعهده آن گذاشت که در این سازمان در سال 1366 تاسیس شد و امروزه مشغول انجام فعالیتهای حسابرسی و وظایفی که به عهده اش گذاشته شده می باشد.

سیاست ملی مانند توسعه منابع انرژی ، کنترل تورم و افزایش اشتعال مستقیماً به کیفیت اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی و ارتباط این اطلاعات متکی است. استانداردهای حسابداری و گزارشهای مالی قابل اعتماد، فاکتورهای کلیدی برای تعقیب اهداف اقتصادی هر اجتماعی هستند.

دلیل بکارگیری موسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی، تضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.

تشخیص مسئولیت حسابداران مستقل در مقابل اشخاص ثالث منجر به تشکیل انجمن حسابداران خبره؛ در یک قرن پیش در اسکاتلند و انگلیس شد.

موسسات حسابرسی:

امروزه تعداد زیادی از حسابرسان مستقل اقدام به تاسیس موسسات حسابرسی می نمایند، موسسات مزبور از نظر حجم و گستردگی عملیات هماهنگ و یکسان نیستند. برخی فقط با همکاری 2 تا 7 نفر شریک ( حسابرسان مستقل) تشکیل می شوند و بعضی دیگر شامل 2 تا 7 نفر شریک اصلی و صدها کارمند و شعب متعدد می باشند که در شهرهای بزرگ دنیا پراکنده است.

در حال حاضر کشور ایران قسمت اعظم خدمات حسابرسی توسط موسسات حسابرسی بخش دولتی انجام می پذیرد ، علاوه بر موسسات دولتی تعدادی موسسه حسابرسی کوچک نیز در بخش خصوصی به این امر اشتغال دارند.

مسئولیتهای کارکنان حرفه ای

خصلتهای انسانی چون لیاقت، قضاوت و قدرت تصمیم گیری ، و درستکاری کارکنان، بزرگترین سرمایه یک موسسه حسابرسی است. کارکنان حرفه ای یک موسسه حسابرسی است. کارکنان حرفه ای یک موسسه حسابرسی بطور معمول عبارتند از شرکاء ، مدیران، سرپرستان و کمک حسابرسان.

راهنمای ثبتی شرکت

( با مسئولیت محدود )

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه ( مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء ، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معینه مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

2- چند نام ( با توجه اینکه : 1- نام خارجی نباشد 2- سابقه ثبت نداشته باشد

3- دارای معنا و مفهوم باشد 4- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد ) انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

3- مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد ( 2 برگ تقاضانامه – 2 برگ شرکت نامه – 2 جلد اساسنامه – فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء – ارائه مجوز در صورت نیاز –

2- نسخه صورتجلسه مجمع عممی موسسین – تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به ( احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

4- در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس اگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

تذکر 1: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس درروزنامه کثیر الانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.

تذکر 2: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید.

تذکر 3: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضاء از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.

5- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

6- مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء ( که خود از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت می باشد ) با قید جمله « ثبت با سند برابر است» امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک ( تقاضانامه – شرکت نامه – اساسنامه = صورتجلسه مجمع عمومی موسس- صورتجلسه هئیت مدیره) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

عبارات کلیدی

  • پروژه بررسی تاسیس شرکت حسابرسی
  • پایان نامه بررسی تاسیس شرکت حسابرسی
  • مقاله بررسی تاسیس شرکت حسابرسی
  • پروژه بررسی تاسیس شرکت حسابرسی
  • تحقیق بررسی تاسیس شرکت حسابرسی
  • دانلود پایان نامه بررسی تاسیس شرکت حسابرسی
  • تاسیس
  • شرکت
  • حسابرسی