پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 7296 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 190

پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر در 190 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیش گفتار:… 1

مقدمه … 3

فصل اول

1-1: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر… 4

فصل دوم

2-1 : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات … 5

2-2 هدف از P.M چیست؟ … 6

2-2-1 : مراحل ایجاد برنامه … 7

2-2-2- اهداف و مقاصد در P.M… 7

2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M… 8

2-3- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات … 9

2-4- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید… 11

2-5 : نیاز مبرم صنایع به P.M در کارخانه :… 12

2-6- نتایج حاصل از P.M در کارخانه… 12

2-7- از کار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات… 13

2-8 : معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات :… 15

2-9 – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات : … 16

2-10- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات :… 16

2-11- انواع روش های نگهداری و تعمیرات :… 16

2-11-1- نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :… 19

2-11-2- نگهداری و تعمیرات اصلاحی :… 20

2-11-3 : نگهداری و تعمیرات پیشگیری :… 22

2-12- نگهداری و تعمیرات وضعی… 23

2-13: نگهداری و تعمیرات کنترلی… 24

2-14: نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده… 24

2-15- نگرشی بر اجزای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات… 25

2-16- وظایف:… 25

2-17- سازماندهی :… 26

2-18- سیستم ها برای مدیریت نگهداری و تعمیرات :… 27

2-19 – سیستم تشخیص نگهداری و تعمیرات … 29

2-20- مهارت کارگران و فعال سازی مدیریت نگهداری وتعمیرات… 31

2-21- نتیجه گیری … 32

2-22- تئوریهای تعمیرات و نگهداری :… 38

فصل سوم

3-1- چارت سازمانی شرکت : … 49

3-2- چارت P.M شرکت… 53

3-3- چگونگی به اجرا درآوردن P.M در شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم ایران خودرو.. 56

3-4- تبیین و شناخت تغییرات نگهداری موجود کارخانه :… 57

3-5- وظایف بخش تعمیرات و نگهداری (P.M)… 63

3-6- وضعیت موجود P.M شرکت … 64

3-7- وضعیت موجود پرسنل تعمیرات و نگهداری کارخانه :… 65

3-8- شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر :… 65

3-9- شرح وظایف مدیر واحد فنی … 68

3-10- شرح وظایف مدیر واحد P.M… 68

3-11- شرح وظایف رئیس بازرس فنی … 69

3-12- مسئول سرویس و نگهداری … 70

3-13- تعریف شغل و شرح وظائف رئیس قسمت تعمیرات: … 71

3-14- مصاحبه با رئیس بخش تعمیرات و نگهداری :… 72

3-15-تعریف شغل و شرح وظائف مکانیک… 72

3-16- ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات بر مبنای نوع کار و وظیفه : … 74

3-17- روش اجرایی سفارش قطعات یدکی ماشین آلات… 76

3- 18- روش اجرایی تعمیرات شش ماه ه… 80

3-19- روش اجرایی تعمیرات در زمان سرویس P.M… 88

3-20- روشهای اجرایی برنامه سالیانه سرویس و نگهداری دستگاه ها… 91

3-21- روش اجرایی تعمیرات اضطراری… 96

3-22- روش اجرایی سرویس نگهداری و تعمیرات… 102

3-23- روش اجرایی تعمیرات پایان هفته… 108

3-24- روش اجرایی دستورالعمل تهیه برنامه تغییرات برنامه ای… 113

3-25- روش اجرایی دستورالعمل پر کردن کارت تعمیرات… 115

3-26- روش اجرایی دستورالعمل تدوین برنامه سرویس نگهداری دستگاه ها… 116

3-27- روش اجرایی دستورالعمل تهیه لیست تعمیرات برنامه ای… 118

3-28- روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه… 120

3-29- روش اجرایی تبادل اطلاعات فنی با سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی… 123

3-30- روش اجرایی تعمیرات قالب و قطعات و ماشین آلات… 126

3-31- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعمیرات و نگهداری شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم

ارتباط سپهر… 131

3-32- سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات… 136

3-33- تعریف سیستم اطلاعاتی… 136

3-34- انواع سیستم های اطلاعاتی… 136

3-35- متولوژی چیست ؟… 137

3-35-1- انواع متولوژیهای طراحی سیستم :… 138

3-35-2- انواع روشهای ساخت یافته :… 138

3-36- نمودارهای جریان داده فیزیکی :… 138

3-37- علائم مورد نیاز D.F.D… 139

3-38- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود… 140

روغنکاری دستی… 148

روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی… 148

سیستم مرکزی فشار روغن… 148

روغنکاری قطره ای… 149

3-39-3- برنامه ریزی زمانی روغنکاری… 149

3-39-4- پرسنل روغنکاری و مشخصات خاصه آنها… 151

3-39-5- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب… 153

3-39-6- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)… 158

3-39-7- کارت مشخصات فنی دستگاه :… 163

3- 39-8 – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری… 164

3-39-9- فرم انبار و خدمات فنی… 167

3-39-10- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات:… 168

3-39-11- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M … 172

3-39-12- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری… 175

3-39-13- کارت تعمیرات… 177

3-39- 14- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار… 180

3-39-15- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات… 183

3-40- وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت:… 185

3-40-1- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر … 186

3-40-2- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن 80 تن:… 186

3-40-3- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس 160 تن:… 187

3-41- فرم شناسنامه دستگاه… 187

فصل چهارم

4-1- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری … 191

4-2- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات… 193

4-3- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری… 194

4-4 – اولویت بندی:… 195

منابع و مآخذ … 197

پیش گفتار:

نگهداری و تعمیرات ((نت)) در مفهوم مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می آورند. با پیچیده تر شدن وسایل و امکاناتی که انسان برای نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد، امر استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

روشهای پیچیده تولید و امکانات و ماشین آلاتی که در این مورد از آنها صورت گرفته و کارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده، عمر آنها را بالا برود و از این رهگذر

هزینه های کل مربوطه قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد. در جهان صنعت امروز موضوع رقابت و تفسیر بازار بیش از پیش مطرح است و کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات است که توان مطرح شدن در میدان رقابت و مسابقه را می باشند. در غیر اینصورت طرح تولید محکوم به مناسب ارتباطات و ارتباطات ودر راس آنها هواپیماها و ماهواره و موشکها، پس از تحقق و در صد شخصی از قابلیت اطمینان قادر به انجام ماموریتهای حساس خود هستند. عملکرد صحیح چندین هزار قطعه مکانیکی، الکتریکی و… دارای قابلیت اعتمادی اعتمادی و اطمینانی هستند؟ آیا با خراب شدن آنی یک قطعه از هواپیما های در حال پرواز یا موشک در حین ماموریت و یا سفینه ای در فضاست ماموریت آنها به کلی مختل می گردد؟ بدیهی است که جواب این سوال منفی است چرا که برای جلوگیری از انهدام چنین سیستمهای قطعا روشهای و اصولی تکنیکی قابل پیاده کردن هستند.

در غیر این صورت تجربیات انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی یا انفجار چالنچر آمریکا به دفعات باید تکرار گردند و سرمایه های ملی و بین المللی هر آن در شرف نابودی و اضمحلال قرار گیرند. مطرح شدن تکنولوژیهای جدید تولید در صنایع برنامه ریزی دقیق و زمانبندی را برای ایجاد بهره وری و کارائی می طلبد. موفقیت صنایع در تولید و ارائه محصولات به علل گوناگونی بستگی دارد که داشتن یک سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات از آن جمله است. بلا تردید یکی از بنیانهای اساسی در صنعت و تولید، دستگاه های ارتباطات است و از طرفی تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی مانند iso, ApL بدون داشتن تجهیزاتی مدرن و بازسازی شده، میسر نخواهد بود. مبحث نگهداری و تعمیرات یکی از مباحث مهم هر صنعت است که از طرق مختلف منجر به افزایش بهره وری و کارایی می گردد. چرا که با توجه به کمیابی منابع اعم از انرژی، نیروی انسانی و سرمایه و… می تواند کمک بزرگی در جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر بنماید.

انگیزه اینجاب از انتخاب این پروژه علاقه ای بود که به درس تعمیرات و نگهداری داشتم و هماهنگی این درس با رشته تحصیلی ((مدیریت صنعتی)) است که امروزه به این امر توجه بسیاری شده است و با رشد تکنولوژی الزامی است که صنایع و دستگاه های ارتباطات را از نظر کارایی و بهره وری بیشتر از وقت و زمان با کمترین هزینه بهبود بخشیم و شعار اول نگهداری بر تعمیرات باشد مانند ((پیشگیری قبل از درمان از درمان)) چون صرفه جویی در وقت و هزینه کمک شایانی در پیشرفت کار و تکنولوژی خواهد کرد. امید است که مورد توجه اساتید گرامی و مدیران و دانشجویان محترم واقع شود.

مقدمه

رشد روز افزون تکنولوژی و لزوم بهبود بهره وری ماشین آلات و تجهیزات حرکت به سوی اتوماسیون را سرعت بخشده است.

نگاهی به آمار نیروی انسان در صنایع مختلف نشان می دهد که اتوماسیون موجب کاهش نسبی تعداد پرسنل مستقیم تولید و افزایش نیروی انسانی درگیر در نگهداری و تعمیرات شده است. از آنجا که اتوماسیون مستلزم سرمایه گذاریهای سنگین برای در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات مذکور خواهد بود. به کارگیری مطلوب منابع اعم از بودجه ، پرسنل، و غیره مستلزم وجود یک سیستم مناسب برنامه ریزی است که شاید تا کنون کمتر به آن پرداخته شده باشد از طرف دیگر با توجه به شرایط حاکم به صنایع ایران که به کارگیری و هر چه مفید تر دستگاه های ارتباطی یا تابلوهای برق و نهایتا بهبود بهره وری را ایجاب می کند. اقداماتی از طرف مسئولین مربوطه در زمینه های علمی و عملی برای تعمیرات ماشین آلات در دست انجام است که عمدتا که در زمینه مسائل فنی و نگهداری و تعمیرات می باشد.

عبارات کلیدی

  • پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر
  • پایان نامه بررسی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر
  • مقاله بررسی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر
  • پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر
  • تحقیق بررسی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر
  • دانلود پایان نامه بررسی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر
  • تعمیرات
  • نگهداری