پروژه حسابداری اداره اماکن

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 392 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 92

پروژه حسابداری اداره اماکن

قسمتی از متن:

دولت وحسابداری :

بطوری که گفته شد از گذشته دور ، نیاز حکومتها به اطلاعات مالی بویژه نگاهداری حساب مالیاتها وخراجها یکی از موثرترین عوامل پیدایش و گسترش حسابداری بود و پیدایش امپراتوریهای باستانی نیاز به نگاهداری حساب خزاین ومخارج حکومتی را ایجاد وابعاد حسابداری را گسترده تر کرد . اما از دوران باستان تا پایان قرون وسطی تغییری اساسی در هدف از حسابداری دولتی که پس دادن حساب به پادشاهان و حکام و ممیزان حکومتی بود تغییری پیدا نشد وحسابداری دولتی تنها از لحاظ کمیت توسعه پیدا کرد وحتی در دولت شهرهای خارج از سلطه پادشاهان وخوانین فئودال نیز تغییری بنیادی در حسابداری دولتی نظیر آنچه در بخش بازرگانی صورت گرفت مشاهده نمی شود .

مالیاتهای بی حساب ، فساد و سوء جریانهای مالی در دربار فرانسه یکی از عوامل اصلی انقلاب کبیر فرانسه (1784-1789 ) بود که اندیشه حاکمیت مردم بردرآمد دولتی را مسلط کرد ومقرر شد که هیچ مالیاتی بدون رضای مردم وبه جز از طریق تصویب مجلس نمایندگان به آنان تحمیل نشود . اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت به دنبال استقرار نظریه تفکیک قوای حکومتی به سه قوه مقننه ، قضائیه ومجریه والزام مسئولان ومجریان امور دولتی به پاسخگوئی به قانونگذاران در تعدادی از کشورهای اروپائی پدید آمد واین دو جریان ، هدف حسابداری دولتی را دگرگون ساخت و آن را وسیله ای برای پس دادن حساب دولت به نمایندگان مردم تبدیل کرد. از جمله در انگلستان در پی مبارزات تاریخی طولانی سر انجام پارلمان حق نظارت کامل بر درآمدهاوهزینه های دولتی را بدست آورد وتقریباً از سال 1840 میلادی به بعد دولت این کشور همه ساله بودجه کاملی که حاوی برنامه های مالی و پیش بینی درآمدها وهزینه های سال بعد بود برای تصویب به پارلمان تقدیم می کرد .

تدوین و تقدیم بودجه سالانه دولت به پارلمان به سرعت در کشور های صنعتی دیگر نیز رواج یافت . در فرانسه به موجب قانون سال 1862 دولت مکلف شد که درآمد ومخارج دولت را همه ساله پیش بینی کند و به تصویب پارلمان برساند . در آمریکا از سال 1789 وزیر خزانه داری همه ساله گزارشی از برآورد درآمدها وهزینه ها به کنگره تسلیم می کرد اما با تصویب قانون بودجه وحسابداری در سال 1921 ، بودجه وسیله ای شد که رئیس جمهوری برنامه خود را به کنگره ارائه کند و به همان وسیله نیز مسئولیتهای دولت در اجرای مصارف بودجه تعیین می گردید . در ژاپن در سال 1889 بودجه مورد نظر قرار گرفت وتنظیم بودجه دولتی نفوذ خود را در اقتصاد کشور شروع کرد .

پیدایش و رواج سیستم بودجه ، حسابداری دولتی متناسبی را ضروری ساخت که علاوه بر ثبت وضبط درآمد وهزینه های سازمانهای دولتی ، درآمدهای واقعی رابا مبالغ پیش بینی مقایسه کند وامکان کنترل مخارج را در محدوده اعتبارات مصوب در بودجه فراهم ونتایج درآمدها وهزینه های دولت را در مجموع گزارش نماید وبه این ترتیب ، حسابداری دولتی به صورت رشته متمایزی از حسابداری شکل گرفت .

در طول ده ه های بعد ، به ویژه پس از جنگ دوم جهان ، دولتها به تدریج نقش بزرگتری را در اقتصاد و امور اجتماعی کشورها به عهده گرفتند ودر عین حال ، اندیشه نظرات گسترده تر پارلمان و مردم در کار دولت نیز قوت گرفت و روشهای تدوین بودجه تکامل یافت و بودجه از شکل فهرستی از اقلام درآمدها ومخارج بصورت برنامه مالی درآمد که شامل هدفهای اقتصادی و اجتماعی و انواع برنامه هائی می شد که دولت برای رسیدن به آنها اجرا خواهد کرد .

حسابداری دولتی نیز در همین راستا تکامل یافت واز شکل ساده به سیستم پیچیده ای تبدیل شد که درآمد و مخارج دستگاهای دولتی را در قالب برنامه ها وفعالیتها نگاهداری می کند و با پیش بینی مصوب در بودجه تطبیق می دهد و اطلاعات و گزارشها وصورتحسابهای لازم را برای راهنمائی مدیران سازمان دولتی تهیه می نماید وبرسی وکنترل صحت و کفایت ماموران اداره امور مالی کشور را ممکن می سازد وسرانجام گزاش هائی دقیق از وضع اداره امور مالی دولت را فراهم می آورد که تجزیه و تحلیل اقتصادی طرحها وبرنامه های کلی دولت را امکان پذیر می سازد .

در پی تحولات عمیق اقتصادی – سیاسی قرن هجدهم ، اندیشه برقراری عدالت اقتصادی در جوامع مورد توجه قرار گرفت ویکی از راه های نیل به آن اخذ مالیاتهای مستقیم به ویژه مالیات بر درآمد به جای مالیاتهای غیر مستقیم بود .

از اواسط قرن نوزدهم با توسعه حسابداری که تشخیص میزان درآمد را امکانپذیر می کرد در اغلب کشورهای صنعتی اروپائی مالیات بر درآمد رایج و به تدریج این نوع مالیات جزئی از نظام مالی این کشورها گردید .اخذ مالیات بردرآمد از درآمد خالص یا در واقع سود فعالیتهای تولیدی و تجاری موجب شد که علاوه بر واحد های بزرگ اقتصادی ، بازرگانان و واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک هم با استفاده بیشتر از خدمات حسابدارن نگاهداری وتنظیم حساب و دفاتر حسابداری منظم روی می آورند و این خود توسعه حسابداری را سرعت بخشید . از سوی دیگر ، در گذر زمان ، قواعد مربوط به تشخیص درآمد از لحاظ مالیاتی با اصول و روشهای متداول حسابداری هماهنگ و ضمانت اجرائی محکمی را برای اعمال آنها فراهم آورد .

پس از جنگ جهانی اول مالیات بر درآمد در اغلب کشورها رواج پیدا کرد و پس از جنگ جهانی دوم با کاربرد نرخهای تصاعدی که درآمدهای بالاتر را مشمول مالیات بیشتری قرار می دهد ، این نوع مالیات یکی از منابع مهم تامین درآمد دولت شد وبه صورت ابزاری موثر بود برای تعدیل درآمد و ثروت در جوامع مورد استفاده قرار گرفت .

لازمه اجرای درست قوانین مالیاتی استفاده وسیع از خدمات حسابداری هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی بود . از این رو ، در قوانین مالیاتی اغلب کشورها مزایای بسیاری برای تنظیم درست حسابها و جرائم سنگینی برای عدم تنظیم حساب و همچنین نادرستی در تنظیم حساب پیش بینی شده است که موجبات رشد و توسعه حسابداری را فراهم آورده و می آورد .

انقلاب روسیه ( 1917 ) در بحران بزرگ اقتصادی (1929 – 1933 ) از یک سو به پیدایش اقتصاد متمرکز دولتی واز سوی دیگر به مداخله دولت در اقتصاد در جهت هدایت آن ویا اقتصاد ارشادی انجامید واین هر دو ، وظیفه دولتها را از حفظ نظم و قانون به تنظیم و کنترل فعالیت های اقتصادی جوامع مختلف ارتقاء داد .

اعمال این وظیفه در اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد متمرکز دولتی به تسلط دولت بر کلیه منابع وفعالیت های اقتصادی انجامید ودر اقتصاد آزاد ویا اقتصاد بازار ، برخی از واحدها وفعالیت های عمده اقتصادی به تسلط دولت درآمد ودیگر فعالیت های اقتصادی تحت نظارت وهدایت دولت قرار گرفت که در هر حال برنامه ریزی اقتصادی را برای رسیدن به هدفهای ثبات ، رشد و توسعه و تامین عدالت و رفاه اقتصادی در قالب هدفها وسیاستهای حاکمیت در پی داشت .

برنامه ریزی اقتصادی ، مستلزم فراهم آوردن اطلاعات مالی دقیق از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ، مصرف ، سرمایه کذاری ، تراز پرداختهای خارجی و تراز بازرگانی کشور بود و برای تامین چنین اطلاعاتی سیستم حسابداری ملی ابداع گردید که از طریق آن اطلاعات اقتصادی مربوط به فعالیت ها ومصارف اقتصادی در سطح جامعه گردآوری وبه صورت پیوسته ویکجا ارائه گردد .

این رشته از حسابداری که در واقع حلقه رابطی بین اقتصاد و حسابداری است وضعیت اقتصادی جامعه را در قالب حسابها وارقام تصویر می کند واطلاعات لازم را برای برنامه ریزی وسنجش فعایتهای کلان اقتصادی فراهم می آورد .

دامنه حسابداری ملی درطول سالهای اخیر به اندازه گیری ، حسابداری و گزارش کیفیت زندگی اجتماعی در هر جامعه گسترده شده و حسابداری اجتماعی نام گرفته است .

پس از جنگ جهانی دوم ، اجرای برنامه های بازرسان ونوسازی ویرانیهای جنگ در کشورهای اروپائی و ژاپن و اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در کشور های آسیائی ، آفریقائی وآمریکای لاتین زمینه مداخله دولتی را در امور اجتماعی بالا برد و قوانین بیشتر وگسترده ای در جهت هدایت ونظارت بر فعالیتهای اقتصادی وضع گردید که از مهمترین آنها می توان قوانین راجع به نحوه فعالیت شرکتها ، نظارت و کنترل بانک ها و موسسات سرمایه گذاری ، بورسهای اوراق بهادار و مقررات مربوط به کنترل قیمتها و دستمزدها را نام برد .

علاوه براین از سیاستهای مالیاتی در جهت تشویق ویا جلوگیری از انواع فعالیت های اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاریها استفاده بیشتری شد . این ، گونه قوانین ، حسابداری را در جهت رعایت الزامات قانونی منعطف کرد و موجب شد که روشها و راحل های متناسبی را بیابد وبکار بندد . در همین راستا ، مراجع نظارت دولتی برکار حسابداری ایجاد ومراجع حرفه های حسابداری نیز خود به تدوین دستورالعمل ها و استانداردهائی پرداختند که روشهای حسابداری متناسب با رعایت الزامات قانونی را ارائه ونیازهای دولت به اطلاعات مالی را برطرف کند .

مطالب مربوط به دولت وحسابداری را می توان به ترتیب زیر خلاصه و جمع بندی کرد :

الف – نقش استفاده کننده از خدمات دولتی .

دولت بزرگترین استفاده کننده از خدمات حسابداری بوده ولزوم نگاهداری حساب درآمدها وهزینه های دولت رشته خاصی از حسابداری را ایجاد کرده است.

ب – نقش استفاده کننده از اطلاعات مالی :

دولت بزرگترین استفاده کنندهاز اطلاعاتی است که توسط سیستم های حسابداری موسسات اعم از عمومی و خصوصی ، انتفاعی یا غیر انتفاعی ، تجاری یا تولیدی فراهم می آید واطلاعات مزبور دولت ومراجع دولتی را در تحصیل درآمد ، نظارت و کنترل برفعالیت های اقتصادی و اجتماعی یاری می دهد وآنان را قادر می سازد که تصویر کلی از اقتصاد جامعه بدست آورند و اقتصاد کشور را در جهت مطلوب هدایت کنند . برای تسهیل این کار ، حسابداری ملی ابداع شد که امکان ارزیابی های واقع بینانه را فراهم می آورد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

کلیات حسابداری دولتی.. 1

دولت وحسابداری : 2

مطالب مربوط به دولت وحسابداری را می توان به ترتیب زیر خلاصه و جمع بندی کرد : 4

الف – نقش استفاده کننده از خدمات دولتی . 4

ب – نقش استفاده کننده از اطلاعات مالی : 4

ج – نقش نظارت وهدایت : 4

تعریف حسابداری دولتی : 4

حسابداری دولتی : 5

سیستم حسابداری دولتی : 5

حسابداری : 5

محدودیتهای طرح و تنظیم سیستم حسابداری دولتی : 5

حسابداری مالیاتی : 5

حسابرسی : 6

حسابرسی یا ممیزی حساب عبارت است از : 6

موارد افتراق حسابهای دولتی با حسابهای بازرگانی : 6

1-تفاوت اهداف و وظایف سازمان های دولتی با موسسات بازرگانی: 6

2-تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی : 6

3- اهمیت اجرای قوانین ومقررات در حسابداری دولتی : 6

4- لزوم تهیه و اجرای بودجه واعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی : 7

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی : 7

6 – تفاوت در نحوه ثبت داراییهای ثابت : 7

7 – تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی : 7

قوانین و مقررات مالی : 7

واحد امور مالی.. 7

هدف اصلی واحد امور مالی : 7

وظایف امور مالی : 8

تشکیلات واحد مالی : 8

اهداف و مقاصد طبقه بندی در حسابداری دولتی : 9

1 – استقرار سیستم مالی یکنواخت در کلیه دستگاه اجرائی : 9

2-کمک به اعمال مدیریت : 10

3 – ایجاد تسهیلات در زمینه حسابرسی : 10

مبانی نظام حسابداری دولتی : 10

1 – عدم انگیزه کسب سود در سامازنهای دولتی: 10

2 – لزوم رعایت قوانین و مقررات مالی : 10

3- توجه دقیق به بودجه و اعتبارات تعیین شده : 10

4- استفاده از فرمها ودفاتر و اسناد مشخص : 11

5- حساسیت جامعه به وضعیت مالی دولت : 11

6- لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه عمومی و اختصاصی : 11

روشهای حسابداری دولتی : 11

1-روش نقدی : 11

محاسن روش نقدی : 11

معایب روش نقدی : 12

2- روش تعهدی : 12

محاسن روش تعهدی: 12

معایب روش تعهدی : 12

3- روش نیمه تعهدی : 12

4 – تعهدی تعدیل شده : 13

5 – روش نقدی تعدیل شده : 13

هدف ازحسابداری موسسات : 14

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی وغیر دولتی : 14

-استفاده کنندگان خارجی : 14

-اصول وموازین بنیادی حسابداری دولتی : 14

1-اصل نگاهداری حسابداری مستقل . 15

2- اصل کنترل بودجه ای . 15

3- اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد . 15

4- اصل تقدم قوانین ومقررات بر اصول متداول حسابداری . 15

5- اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی . 16

-کاربرد حسابهای مستقل در حسابداری دولتی : 16

-انواع حسابهای مستقل : 16

حساب مستقل برای وجوه امانی : 16

الف – حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری . 16

ب-حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی . 16

ج-حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی . 17

حساب مستقل وجوه اعتبارات امانی : 17

الف-حساب مستقل پرداخت باز نشستگان . 17

ب-حساب مستقل وجوه سپرده . 17

ج-حساب مستقل صندوق بازنشستگی : 17

د-حساب مستقل صندوق پس انداز و وام : 17

فصل دوم:

اعتبارات… 18

اعتبارات جاری : 19

-تخصیص اعتبار : 19

بودجه بندی(تهیۀ بودجه ). 19

واژه های به کار رفته در تعریف بودجه : 19

ارتباط بودجه با حسابداری : 20

مراحل بودجه دولت: 21

مرحله اول- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. 21

مرحله دوم – تصویب بودجه . 21

مرحله سوم – اجرای بودجه . 21

مرحله چهارم – نظام بودجه . 21

تفریغ بودجه : 21

هدفهای تفریغ بودجه : 22

قانون تفریغ بودجه : 22

اصول بودجه : 22

هزینه : 22

طبقه بندی بر اساس فصول هزینه : 23

1- هزینه های جاری . 23

2- هزینه های سرمایه ای . 23

3- پرداختهای انتقالی . 23

طبقه بندی براساس مواد هزینه : 23

-مراحل انجام هزینه : 24

1-تشخیص : … 24

2-تامین اعتبار : 25

3- تعهد : … 25

4- تسجیل : … 25

5- صدور حواله : 25

فصل سوم:

دفاتر حسابداری… 26

سند قطعی : 27

بوکه یا سند حسابداری : 27

دفتر روزنامه: 27

تعریف دفتر روزنامه : 27

علل و موجبات استفاده از دفتر روزنامه : 27

انواع مختلف دفتر روزنامه : 27

دفتر کل: 28

مزایای دفتر کل : 28

نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل : 29

دفتر تفضیلی : 30

مدارکی که نزد عامل ذیحساب نگاهداری می شود . 31

نحوه نگهداری دسته چکها : 31

فصل چهارم:

حسابداری حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری… 32

دستگاه اجرایی : 33

ذیحساب : 33

تنخواه گردان : 37

انواع تنخواه گردان به کار رفته در حسابداری اداره مهاجرت و اتباع خارجه: 37

1- تنخواه گردان حسابداری : 37

2-تنخواه گردان پرداخت : 37

بابت پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب یا کار پرداز. 37

پیش پرداخت: 37

نحوه واریز پیش پرداخت : 38

علی الحساب : 39

نحوه واریز علی الحساب : 39

ثبت های مربوط به حسابهای پیش پرداخت وعلی الحساب اداره مهاجرت و اتباع خارجه. 39

ضمانت نامه انجام تعهدات : 39

هزینه های مستقیم ( قطعی ) : 41

ثبت های مربوط به هزینه های مستقیم اداره مهاجرت و اتباع خارجه. 41

نحوه ثبت طرحهای عمرانی در یک موسسه دولتی : 43

فصل پنجم:

سیستم حقوق و دستمزد. 46

حقوق : 47

دستمزد : 47

حقوق و دستمزد : 47

سیستم کنترلی حقوق و دستمزد : 47

کارگزینی : 47

زمان سنجی : 47

ثبت اوقات کار : 48

کارت ساعت : 48

حسابداری حقوق و دستمزد : 48

حسابداری بهای تمام شده : 48

انواع مزایای کارکنان : 48

حقوق و مزایای مستمر نقدی شغلی : 48

مزایای مستمر غیر نقدی : 49

مزایای غیر مستمر : 49

شناخت قوانین و مقررات : 49

کارگر از نظر قانون کار : 49

کارفرما : 49

مستخدم دولت… 50

استخدام دولتی : 50

خدمت دولتی : 50

مستخدم رسمی : 50

مستخدم پیمانی : 50

مستخدم مشمول قانون کار: 50

خاتمه قرارداد کار : 50

حق ا لسعی : 51

مزد : 51

مزد ثابت : 51

بیمه تأمین اجتماعی : 52

ماده 4 : مشمولان قانون عبارتند از : 53

فصل ششم:

محاسبات حقوق و دستمزد. 55

محاسبه حقوق و دستمزد: 56

حقوق پایه : 56

ساعات کار عادی : 56

اضافه کاری : 56

عیدی و پاداش : 57

مراحل تخصیص مبلغ پاداش در طول دوره مالی : 57

مرخصی: 57

مرخصی استحقاقی : 58

مرخصی استعلاجی : 58

مرخصی بدون حقوق : 58

دستمزد ایام مرخصی : 58

مزایای پایان کار و ذخیره سنوات خدمت : 59

حق اولاد : 59

مزایای خواربار و مسکن : 59

کمک هزینه عائله مندی : 59

فوق العاده ها 60

فوق العاده شغل مدیریت و سرپرستی : 60

افزایش فوق العاده شغل( تشویقی – برجستگی ) : 60

فوق العاده جذب : 60

فوق العاده جذب نقاط محروم : 60

فوق العاده سختی شرایط محیط کار : 61

تفاوت تطبیق حقوق : 61

فوق العاده کارانه : 61

فوق العاده بدی آب و هوا : 61

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی : 61

فوق العاده محل خدمت : 61

فوق العاده روزانه ( مأموریت ) : 62

فوق العاده کسر صندوق : 63

فوق العاده تضمین : 63

خدمات ارائه شده به کارکنان.. 63

بیمه درمان : 63

بیمه درمان تکمیلی ( مکمل ) : 63

بیمه عمر و حوادث : 63

هزینه ایاب و ذهاب : 63

هزینه سفر : 63

هزینه نقل و مکان : 63

حداقل و حداکثر حقوق : 64

کمک هزینه فوت : 64

کمک هزینه ازدواج : 64

فصل هفتم:

تنظیم و محاسبات لیست حقوق و دستمزد. 65

محاسبه جمع هزینه حقوق و مزایا ( دستمزد ) : 66

لیست حقوق و دستمزد : 66

نحوه تنظیم و ارسال صورت دستمزد /حقوق و مزایا : 66

کسور حقوق و مزایا 67

کسور قانونی : 68

مالیات… 68

انواع مالیاتها : 68

معافیت مالیاتی درآمد حقوق و دستمزد : 68

محاسبه مالیات مزایای غیر مستمر : 69

تکالیف کار فرمایان: 69

بیمه های اجتماعی : 69

غرامت دستمزد ایام بیماری : 70

صندوق اجرا ( اجراییات ) : 71

در چه مواقعی احکام اجرائیات صادر می شود ؟. 71

کسور توافقی : 71

بدهی کارکنان به شرکت تعاونی و یا به اشخاص : 71

حسابداری حقوق و دستمزد : 71

مدل حسابداری : 72

کدینگ حسابهای حقوق و دستمزد : 72

ماده و تبصره های مربوط به حقوق و دستمزد : 76

عبارات کلیدی

  • پروژه حسابداری اداره اماکن
  • پروژه حسابداری اداره اماکن
  • پایان نامه حسابداری اداره اماکن
  • حسابداری اداره اماکن
  • دانلود حسابداری اداره اماکن