پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 228 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 102

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس در 102 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :… 6

فصل اول… 7

چکیده مطالعات فنی ، مالی و اقتصادی… 7

جدول ( 1 – 1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس… 8

فصل دوم… 11

کلیات معرفی محصول… 11

مقدمه… 12

تعاریف اولیه… 12

روانکاری ، اصطکاک و سایندگی… 12

1-2 نام محصول و مشخصات فنی :… 14

روغن موتور :… 15

گروه پارافینیک :… 16

هیدروکربورهای نفتنیک :… 17

هیدرو کربورهای آرماتیک :… 17

ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی :… 18

روغنهای سنتتیک :… 18

تولید روغن از طریق تصفیه دوم :… 18

گریس :… 20

1- گریسهای غیر صابونی شده :… 20

2- گریسهای صابونی شده – فلزی :… 21

A ) گریس سدیم :… 21

B )گریس سدیم :… 21

C ) گریس مخلوط :… 22

D ) گریس آلومینیم :… 22

E ) گریس لیتوم :… 23

I ) گریس باریوم :… 23

G ) گریس استرانسیوم :… 23

مشخصات فنی محصول :… 23

برای آشنائی با مشخصات فنی محصول ( روغن موتور و گریس ) ، ابتدائاً تعاریف مربوط را متذکر می شویم :… 23

1- گرانروی ( – Viscosity ) :… 24

2- نقطه ریزش (Pour point ) :… 24

3- وزن مخصوص (( Specific Gravity -:… 24

4- نقطه اشتعال ( Flash Point ) :… 24

5- نقطه احتراق: ( – Flae Point ) :… 25

6- نقطه ابری شدن ( Cloud Point – ) :… 25

7- شاخص کربونیز اسیون (- Carbonisation index ) :… 25

8 – اندیس ویسکوزیته ( – Visicosity index ):… 25

9 – نقطه قطره شدن :… 25

10- میزان نفوذ مخروطی در گریس :… 26

الف – روغن پایه :… 26

ب – روغن موتور ( جهت استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی ، مطابق استاندارد ملی شماره 584 ایران و استاندارد بین المللی 43/8 ) – ( DEF STAN 91 … 27

پ – گریس :… 27

1پ ) گریس پایه کلسیم ( گریس سوپر ) :… 27

2پ ) گریس پایه سدیم ( والوالین ) :… 28

3پ ) گریس پایه بنتون :… 28

4پ ) گریس پایه آلومینیوم :… 28

5پ ) گریس پایه لیتیم :… 29

چگونگی بسته بندی :… 29

قوطی گریس نیز باید حاوی نکات زیر باشد :… 30

حد استاندارد ملی و جهانی :… 30

وظیفه اصلی :… 30

شرایط اصلی :… 31

سطح کیفیت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده می شود که عبارتند از :… 31

پ – علائم نظامی :… 31

ج – علائم استاندارد ملی ایران :… 32

روغن موتور :… 33

شماره تعرفه گمرکی ، شرایط ورود :… 34

2- 2 – چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یاواسطه ای و مصرفی و مقایسه کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی 34

3- 2 – ارائه دیده گاه های کلی در مورد قیمت ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور 36

فصل سوم… 38

مطالعات فنی… 38

بررسی و برآورد های فنی… 39

1- 3- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه … 39

1- رها کردن در محیط و استفاده از آن :… 39

تصفیه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت :… 40

تاریخچه صنعت بازیافت روغن… 41

2-3 – تشریح دقیق و جامع فرآیند منتخب و سپس شماتیک جریان فرآیند ( نمودار گردش مواد) … 43

شرح خلاصه فرآیند :… 43

3 – 3 – بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت … 44

ویسکوزیته یا گرانروی :… 44

اندلیس ویسکوزیته یا شاخص گرانروی :… 44

ظاهر:… 44

رنگ :… 44

عدد خنثی شدن :… 45

وزن مخصوص نسبی :… 45

مقدار آب :… 45

نقطه اشتعال و نقطه احتراق :… 45

نقطه اشتعال… 45

نقطه ریزش و ابری شدن :… 46

10-نقطه آنیلین :… 46

11-خاکستر :… 46

12-عدد صابونی شدن :… 46

میزان نفوذ مخروط :… 47

مواد اولیه :… 47

جریان فرایند :… 48

4-3 تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد داحد… 48

جدول ( 1- 3 )درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی… 49

5- 3 معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک… 50

1-5-3 معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح… 51

جدول ( 2- 3 )مواد اولیه مصرفی واحد را معرفی می نماید :… 51

جدول (2- 3 )مواد اولیه… 51

2-5- 3 برآورد مصرف مواد اولیه… 52

جدول ( 3- 3 ) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد… 52

6-3 دستگاه ها و تجهیزات خط تولید… 53

1- 6-3 معرفی تجهیزات و دستگاه های خط تولید… 53

جدول ( 4 – 3 )اطلاعات فنی هر یک از ماشین آلات مورد نیاز خط تولید را ارائه می نماید :… 53

جدول ( 4 – 3 ) معرفی تجهیزات و دستگاه های خط تولید… 54

جدول ( 5 – 3 ) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید… 55

2-6- 3 نقشه استقرار ماشین آلات :… 55

7-3 تجهیزات و تاسیسات عمومی :… 56

1-7- 3 آزمایشگاه :… 56

2- 7- 3 تعمیرگاه :… 56

3-7 – 3 تاسیسات برق:… 57

الف ) برق مورد نیاز خط تولید :… 57

جدول ( 6- 3 )برآورد برق مصرفی تولید… 57

ب ) برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه… 58

ج )برق روشنایی ساختمانها ومحوطه… 58

جدول ( 7 – 3 )برآورد مصرفی واحد… 59

د ) برق مصرف سالیانه… 60

I – مصرف برق دستگاه ها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می گردد :… 60

II – مصارف برق جهت روشنایی سایر وسایل جانبی در کل سطح زیر بنای تولیدی ( سالنهای تولید ، انبارها و تاسیسات ) با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می شود :… 60

III – برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می گرد :… 60

IV- برق ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می شود :… 61

4 – 7 -3 تاسیسات آب… 61

جدول ( 8- 3 ) برآورد آب روزانه واحد… 62

7- 7- 3 سایر تاسیسات… 62

الف )تجهیزات اطفاء حریق… 63

ب ) تاسیسات گرمایش و سرمایش… 63

جدول ( 10- 3 ) تاسیسات گرمایش و سرمایش… 64

تصفیه پسیاب شیمیایی… 64

8- 3 محاسبه نیروی انسانی موردنیاز… 64

1-8-3 برآورد پرسنل تولیدی… 65

جدول ( 11 – 3 ) برآورد نیروی انسانی تولید… 66

2 – 8-3 برآورد پرسنل غیر تولیدی… 66

پرسنل غیر تولیدی شامل موارد زیر می باشد :… 67

الف ) مدیریت… 67

ب )پرسنل اداری ، مالی و خدماتی… 67

ج ) پرسنل تاسیسات وتعمیرگاه… 67

جدول (12-3) نیروی انسانی غیر تولیدی… 68

9-3 محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز… 68

1-9-3مساحت سالن تولید… 68

( 13- 3 )برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه … ( متر مربع )… 69

2-9-3-مساحت انبارها:… 70

به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می شود :… 71

1-2-9- 3 انبار مواد اولیه… 71

2-9- 3 انبار محصول… 72

3-9-3 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه… 72

جدول ( 16 – 3 ) بر آورد مساحت تاسیسات… 73

4-9-3 مساحت آزمایشگاه… 73

5-9- 3 مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی… 73

جدول ( 17 – 3 ) مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی… 74

6- 9- 3 مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی… 75

جدول ( 8- 3 ) مساحت ساختمان ها… 75

جدول ( 19 -3 ) مساحت اجزای محوطه سازی… 76

7-9-3 نقشه جانمایی ساختمانها… 76

10-3 زمان بندی اجرای پروژه… 77

شکل ( 3- 3 ) نمودار زمان بندی اجرای پروژه… 78

فصل چهارم… 79

بررسی های مالی و اقتصادی… 79

مقدمه… 80

1-4 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و بر آورد آن :… 81

1- 1 – 4 برنامه تولید سالیانه :… 81

جدول ( 1 – 4 ) شرایط عملکرد واحد… 81

2 – 1 -4 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی :… 82

جدول ( 2- 4 ) برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی… 82

1-4 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز :… 83

جدول ( 3- 4 ) هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز… 83

1-4 هزینه خدمات نیروی انسانی :… 84

جدول ( 4 – 4) هزینه های خدمات نیروی انسانی… 84

1-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه در گردش :… 85

الف ) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز :… 85

ب ) حقوق و دستمزا کارکنان :… 85

ج )انرژی مورد نیاز :… 86

د ) هزینه های فروش :… 86

ه) سایر هزینه ها :… 86

جدول ( 5 -4 )جمع اقلام سرمایه در گردش… 86

2- 4 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و بر آورد آن :… 87

1-2 -4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :… 88

جدول ( 6- 4 ) هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید… 88

2- 2- 4 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی :… 89

جدول ( 7- 4 ) هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی… 89

3-2 -4 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی :… 90

جدول ( 8 – 4 ) برآورد هزینه های زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی… 91

4-2-4 هزینه وسائط نقلیه عمومی و سایل حمل و نقل :… 91

جدول ( 9 – 4 ) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل… 92

5-2-4 هزینه لوازم و اثاثیه اداری :… 92

2-4 هزینه های قبل از بهره برداری :… 92

الف ) هزینه مطالعات اولیه :… 92

ب ) هزینه ثبت قردادها و تسهیلات مالی :… 93

ج )هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی :… 93

د )هزینه های جاری دوره اجرای طرح :… 93

ح ) هزینه های پیش بینی نشده :… 93

جدول ( 10- 4 )هزینه های قبل از بهره برداری… 93

7-2-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه ثابت :… 94

جدول ( 11 -4 ) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت… 94

3-4 کل سرمایه گذاری :… 95

جدول ( 12- 4 )برآورد سرماهی گذاری… 95

4- 4 هزینه های تولید :… 95

1-4-4 هزینه های ثابت :… 96

جدول ( 12- 4) بر اورد سرمایه گذار ی… 96

2-4-4 هزینه های متغیر :… 97

جدول ( 4-14 ) بر اورد هزینه های متغیر… 98

5-4 قیمت تمام شده محصول :… 98

جدول ( 15 – 4 ) برآورد هزینه های سالیانه… 98

با توجه به ظرفیت اسمی واحد قیمت تمام شده محصول برابر است با :… 98

6-4 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح :… 99

4 ارزیابی مالی واقتصادی طرح :… 99

جدول ( 16 – 4) شاخصهای مالی و اقتصادی طرح… 99

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید روغن موتور و گریس پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد

1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس

1-1 مشخصه طرح

——-

ظرفیت تولید سالیانه :

نام محصول ظرفیت واحد

روغن موتور 3000 متر مکعب

گریس 750 تن

2-1 شاخصهای عملیاتی

——-

تعداد روز کاری : 270 روز

تعداد نوبت کاری 1

زمان هر نوبت کاری : 8 ساعت

3- 1 درصد تامین مواد اولیه

——

داخلی : %0/100 ( 7078 میلیون ریال )

خارجی : % 0/0 ( 0 هزار دلار )

4 – 1 تعداد کارکنان

——-

مدیریت : 1 نفر

مهندسین : 1 نفر

تکنسین : 1 نفر

کارگر ماهر : 11 نفر

کارگر ساده : 6 نفر

کل پرسنل : 26 نفر

5 – 1 تاسیسات عمومی :

——

برق مصرفی سالیانه واحد ( مگا وات ساعت ) : 0/546

آب مصرفی سالیانه واحد ( متر مکعب ) : 0/8640

سوخت مصرفی سالیانه واحد :

گاز طبیعی ( هزار متر مکعب ) : 0/0

گازوئیل ( متر مکعب ) : 0/1400

بنزین ( متر مکعب ) : 2/16

برج خنک کننده ( متر مکعب / ساعت ) : 0/0

تصفیه شیمیایی آب ( متر مکعب / ساعت ) : 0/0

دیگ بخار ( تن / ساعت ) : 0/12

هوای قشرده : ندارد

باسکول : ندارد

تصفیه پساب : تصفیه پساب شیمیایی ویژه

اطفاء حریق : تعداد16 کپسول اتش نشانی

6- 1 دستگاه ها و تجهیزات خط تولید :

——-

بخش داخلی : % 0/100 ( 4/884 میلیون ریال )

بخش خارجی : % 0/0 ( 0 هزار دلار )

7 – 1 زمین و ساختمانها :

——-

مساحت زمین : 10000 متر مربع

سطح زیر بنا : 1401 متر مربع

سالن تولید : 370 متر مربع

انبار : 4/528 متر مربع

تاسیسات و تعمیر گاه : 293 متر مربع

اداری ، رفاهی : 180 متر مربع

فضای باز: 1468 متر مربع

8-1 سرمایه گذاری :

——

دارئیهای ثابت : 4/3925 میلیون ریال

سرمایه در گردش : 8/1605 میلیون ریال

کل سرمایه گذاری : 2/5531 میلیون ریال

سرمایه گذاری مجری طرح : 3/1891 میلیون ریال

وام کوتاه مدت : 6/1284 میلیون ریال

9- 1 هزینه های تولید :

——

هزینه های ثابت : 8/1306 میلیون ریال

هزینه های متغیر : 9/8264 میلیون ریال

کل هزینه های سالیانه : 7/9571 میلیون ریال

10- 1 شاخصهای اقتصادی طرح :

——-

نرخ بازده مالی طرح 6/27%

درصد ارزش افزوده بر مبنای فروش 1/22 %

درصد سهم منابع داخلی 0/100 %

درصد تولید در نقطه سر به سر 4/49%

سالهای برگشت سرمایه 4 سال و 1 ماه

سرمایه گذاری ثابت سرانه ( میلیون ریال ) 0/151

درصد کارکنان به کل کارکنان 1/73%

نسبت سود به سرمایه نقدی 6/31%

3- 2 – ارائه دیده گاه های کلی در مورد قیمت ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور

مصرف روز افزون انواعفرآورده های نفتی در کشور و متعاقب آن مصرف روغن موجب شده است تا در طی چند سال گذشته موازنه بین تولید و تقاضا در صنعت منفی گردد و به عبارت دیگر میزان روغن تولیدی تکافوی مصرف کشور راننماید . در نتیجه نیاز به پیش بینی مواردی چون تامین خوراک اولیه ، صادرات مواد افزودنی ، تولید روغن در پالایشگاه های داخلی ، موازنه منفی بین تولید و عرضه و نهایتاً وادرات روغن از خارج وجود دارد پیش بینی مصرف روغن در سالهای آینده نشان دهنده این واقعیت است که موازنه منفی میان تولید وعرضه روغن سالانه بیشتر خواهد شد .

محاسبات انجام گرفته بر طبق پیش بینی نشان می دهد که مصرف روغن از حدود 440 هزار متر مکعب در سال 64 به 2400 هزار متر مکعب در سال 83 خواهد رسید که این پیش بینی با توجه به فرض ثابت بودن کیفیت فعلی روغن ( تعویض بعد از هر 1500 کیلومتر کارکرد ) تخمین زده شده است . با توجه به میزان مصرف فعلی ( 2023 هزار متر مکعب در سال 1382 طبق برآورد شرکت ملی ایران ) و میزان تولید روغن پایه پالایشگاه های موجود در کشور که مقادیری نیز از ان به همان صورت Lube cut به خارج از کشور صادر می شود ،

( بدلیل کمبود مواد افزودنی و … ) در نظر گرفتن راهی که بتوان موازنه منفی و عدم تعادل موجود از بین برود ، ضروری است در غیر این صورت وادرات روغن که حداقل سالانه ( آمار1365 )150 هزار متر مکعب می باشد باید در دستور کار قرار گیرد . اگر قیمت روغن پایه وادراتی را هر متر مکعب حدود 750 دلار فرض نمائیم میزان ارز لازم بریا وادرات روغن بالغ بر 112 میلیون دلار می گردد که تخصیص این میزان ارز با مشکلات ارزی موجود و آینده کشور قابل توجیه نبوده ، بنابراین وادرات نمی تواند راه حل منطقی و صحیحی باشد .راه حل دیگر گسترش ظرفیتهای تولیدی کارخانجات موجود روغن سازی است که برری ظرفیت تولیدی ومیزان تولید کارخانجات روغن سازی کشور (چه تصفیه مجدد و چه تصفیه نشده نشان می دهد که همگی بیش از ظرفیت اسمی طراحی شده اولیه مشغول بکار می باشند . بدین ترتیب این راه حل نیز غیر عملی است .

تنها راه حل ممکن ایجاد واحدهای جدید روغن سازی در کنار پالایشگاه های مجود و به تبع آ ن واحدهای جدید روغن تصفیه مجدد می باشد . که البته ایجاد واحدهای اخیر نیز یکسری مسائل از جمله تامین ماده اولیه عمده آنه ( روغن سوخته )را دارد که لزوماً بحثهای دیگر را بر می انگیزد . در هر صورت بازار فروش ، جدای از مسائل تولید ومشکلات آن ، نه تنها در خود کشور که هم اینک با بازارهای جدید کشورهای آسیایی میانه و همسایگان شرقی بازاری بالنسبه پر رونق و سود آور است و در این بازار گاها ً غیر متعادل ، تولید کننده داخلی نگرانی عدم بازار یابی را نداشته و ندارد چرا که در داخل قیمتها تا اندازه ای تصنعی است . شرکت نفت ، روغن پایه که ماده ای است حاصل از برج تقطیر با یارانه می فروشد وبدین علت قیمت روغن موتور و روغن صنعتی در ایران پائین است لازم به ذکر است میانگین بهای روغن تصفیه داخلی 4000 ریال به ازای هر لیتر ، در بازار عرضه می گردد .

عبارات کلیدی

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس
 • پروژه کارافرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس
 • طرح توجیهی کارخانه تولید روغن موتور و گریس
 • کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس
 • دانلود پروژه کارخانه تولید روغن موتور و گریس
 • دانلود کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس
 • طرح توجیه فنی کارخانه تولید روغن موتور و گریس
 • توجیه اقتصادی کارخانه تولید روغن موتور و گریس
 • کارخانه
 • تولید
 • روغن