کتاب تاریخ بیهقی در قالب word

دسته بندی: علوم انسانی» تاریخ

دانلود کتاب تاریخ بیهقی در قالب word، در قالب word و در 251 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: 1-1-3- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی، 1-3-4- مذاهب در دوره ساسانی، 1- مذهب زرتشت و آیین مزدیسنا، 2-

فرمت فایل دانلودی:. zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 251

حجم فایل: 918 کیلوبایت

  • دانلود طرح توجیهی تولید اسید سولفریک
  • طرح توجیهی تولید اسید سولفریک
  • طرح کارآفرینی تولید اسید سولفریک
  • کارآفرینی تولید اسید سولفریک
  • تولید اسید سولفوریک
  • طرح کسب و کار تولید اسید سولفریک
  • برآورد هزینه تولید اسید سولفریک
  • امکان سنجی تولید اسید سولفریک

دانلود کتاب تاریخ بیهقی در قالب word،

در قالب word و در 251 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول:

1-1-3- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی

1-3-4- مذاهب در دوره ساسانی

1- مذهب زرتشت و آیین مزدیسنا

2- آیین های دیگر

3- آیین های بیگانه

1-3-5- وسعت دولت ساسانی

1-6-3- سقوط دولت ساسانی و علل آن

1-4- یک نظر اجمالی به هنر ساسانی

1-5- نقوش برجسته ساسانی

فصل دوم:

موضوعات مذهبی

2- موضوعات مذهبی

2-1- صحنه تاج ستانی از اهورامزدا

2-1-1- نقش برجسته اردشیر اول در نقش رجب

2-1-2- نقش برجسته اردشیر اول در فیروزآباد (شماره 1)

2-1-3- نقش برجسته شاپور اول در نقش رجب (شماره 1)

2-1-4- نقش برجسته خسروپرویز در طاق بستان (شماره 1)

2-2- صحنه تاجستانی از آناهیتا

2-2-1- نقش برجسته نرسی در نقش رستم

2-3- صحنه نمایش

2-3-1- نقش برجسته بهرام دوم در برم دلک (شماره 1)

2-3-2- نقش برجسته برنامه دوم در گویوم

فصل سوم:

موضوعات غیر مذهبی

3- موضوعات غیر مذهبی

3-1- صحنه نبرد سواره

3-1-1- نقش برجسته اردشیر اول در فیروزآباد (شماره 2)

3-1-2- نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم (شماره 1)

3-1-3- نقش برجسته هرمزد دوم در نقش رستم

3-1-4- نقش برجسته برنامه چهارم در نقش رستم (شماره 1)

خدایگان بهرام، بزرگ کوشان شاه

3-1-5- نقش برجسته بهرام چهارم در نقش رستم (شماره 2)

3-1-6- نقش برجسته رستم در شهر ری

3-1-7- نقش برجسته خسروپرویز در طاق بستان (شماره 2)

3-2- صحنه پیروزی

3-2-1- نقش برجسته اردشیر اول در داراب گرد

ب- بیان محتوای تاریخی نقش برجسته و تاریخ گذاری آن

3-2-2- نقش برجسته اردشیر اول در سلماس

3-2-3- نقش برجسته شاپور اول در نقش رستم

3-2-4- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره 1)

3-2-5- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره 2)

3-2-6- نقش برجسته بهرام دوم در بیشاپور (شماره 1)

3-2-7- نقش برجسته بهرام دوم در بیشاپور (شماره 2)

3-3-2- نقش برجسته بهرام دوم در برم دلک (شماره 2)

3-3-3- نقوش برجسته شاپور دوم و شاپور سوم در طاق بستان

3-4- صحنه شاهنشاه و درباریان

3-4-1- نقش برجسته شاپور اول در نقش رجب (شماره 2)

3-4-2- نقش برجسته بهرام دوم در نقش بهرام

3-4-3- نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم (شماره 2)

3-5- صحنه نبرد با حیوانات

3-5-1- نقش برجسته بهرام دوم در سر مشهد

3-6- صحنه شکار شاهی

3-6-1- نقش برجسته خسرو پرویز در طاق بستان (شماره 3)

فصل چهارم:

موضوعات ترکیبی

4- موضوعات ترکیبی

4-1- نقش برجسته اردشیر اول در نقش رستم

4-2- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره 3)

4-3- نقش برجسته بهرام یکم در بیشاپور

4-4- نقش برجسته اردشیر دوم در طاق بستان

فصل پنجم:

جمع بندی و نتیجه گیری کلی

5- جمع بندی و نتیجه گیری

5-1- جمع بندی و نتیجه گیری کلی

منابع و مآخذ

مقدمه کتاب:

ابوالفضل بیهقی به مناسبتی از دو پادشاه بزرگ نام می ­برده که یکی از آن دو اردشیر بابکان است که در باب وی می گوید:

بزرگ­تر چیزی که از وی روایت می کنند، این است که او دولت شده عجم را باز آورد و سنتی از عدل میان ملوک نهاد و پس از مرگ وی، گروهی بر آن رفتند.

1-1-3- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی:

اردشیر، مؤسس سلسله ساسانی به عمران و آبادی توجه زیادی داشته است و از گفته های اوست که «ملک حاصل نشود، مگر به لشکر و لشکر فراهم نگردد، مگر به زر و زر به دست نیاید، مگر به زراعت و آبادی به دست نمی آید، مگر دست به عدل و داد.

از اقدامات مهم اردشیر که در وضع اجتماعی و اقتصادی ایران زمان ساسانیان تأثیر زیادی داشته عبارتست از:

ایجاد مرکزیت و و حکومت واحد- رسمی کردن مذهب زرتشت- ایجاد طبقه بندی اجتماعی – تخفیف در مجازات و ایجاد قشون جاویدان.

در دوره ساسانی، جامعه ایرانی به چهار طبقه تقسیم می شد است:

روحانیون یا اثروان (Asravan) که شامل قضات، علمای دینی و معلمین مذهبی بودند.

سپاهیان یا ارتشتاران (Arteshtaran) که شامل دو دسته سواره نظام و پیاده نظام بوده اند.

مستخدمین یا دبیران که شامل منشیان، محاسبات، نویسندگان، احکام، پزشکان، مورخین و منجمین بوده اند.

زارعین و صنعتگران یا واستریوشان و هوتوخشان (Hutukhshan) که شامل توده ملت اعم از روستاییان، شهریاران، اصناف، تجار، زارعین و صنعتگران بوده اند.

در تشکیلات سازمانی، درجات و دسته های دیگری نیز وجود داشتند که به ترتیب عبارت اند از:

شهرداران، شامل فرمانروایان و حکام سرحدی یا مرزبان بوده اند که از خاندان سلطنتی انتخاب می شدند.

ویسپوران (Vaspuran= رئیس خاندان) این نام به هفت خانواده درجه اول ساسانی داده می شد. رؤسای این خانواده ها شغل مخصوصی داشتند که موروثی بوده است و صاحب اراضی و املاک وسیعی بوده اند که دولت مرکزی در اداره آن ها دخالتی نمی کرد.

بزرگان، این عنوان شامل اشخاصی بود که متصدی امور مهم مملکتی زیر بوده اند:

1- حضور فرماندار (وزرک فرمازار)

2- رئیس کل روحانیون (موبدان موبد)

3- سردبیر شاه (ایران دبیربد)

4- سپهسالار (ایران سپهبد)

5- رئیس طبقه برزگران (و استری پوشان­بد)

6- رئیس قوه تجار و اصناف (هوتوخشابد)

7- آزادگان

در دوره ساسانی، روحانیون و نجبا از حیث مقام و منزلت در یک ردیف قرار داشتند. زمانی که حکومت مرکزی ضعیف می شد. این دو طبقه با یکدیگر متحد شده و علیه شاه اقدام می کردند. در غیر این صورت، هر یک از دو دسته به کار و وظیفه خویش مشغول بودند. روحانیون از طبقه مغ ها انتخاب می شدند و به آن ها موبد می گفتند و به رئیس آن ها موبدان موبد می گفتند و تمام امور مذهبی زیر نظر آن ها انجام می گرفت.

البته در کتیبه کعبه زرتشت از عنوان «موبدان موبد» اثری نیست و فقط نام «کرتبر» روحانی زرتشتی معروف به صورت «هیربد» ذکرشده است و این می رساند که عنوان موبدان موبد در اوایل عصر ساسانی (در زمان اردشیر و شاپور اول) و قبل از آن مرسوم نبوده و مبنای تاریخی ندارد…