پروژه مالی کارگاه تولید نقل

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 113 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 80

پروژه مالی کارگاه تولید نقل در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

بسم الله الرحمن الرحیم

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد کارگاه تولید نقل به صورت فرضی می باشد که در این کارگاه بعد از خریداری شکر ، عملیات و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به نقل می شود و توسط فروشندگان به فروش می رسد.

روش انبارداری کارگاه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد کارگران مشغول در کارگاه نیز فرضاً 12 نفر است که هر کدام ماهیانه مبلغ 900،000 ریال دستمزد دریافت می دارند.

در این پروژه سعی من بر این بوده از زیاده نویسی های بیجا (منظور افزایش مقدار خرید و فروش و هزینه های روزانه کارگاه که منجر به انجام ثبت ها و عملیات بیشتری خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفید تمامی عملیاتی را که لازم یک طرح حسابداری است را انجام داده باشم. و فکر می کنم که هدف اصلی از این پروژه نشان دادن مراحلی است که الزاماً باید انجام گیرد، نه زیاده نویسی در مورد هر یک از مراحل.

در حین تنظیم این پروژه سعی من بر این بوده که اشتباهات و اشکالات موجود در این پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشکالاتی در این پروژه مشاهده گردد این اشکالات را به پای بی تجربگی این بنده حقیر بگذارید و به بزرگی خودتان ببخشید.

شرح صفحه
تعریف: داراییها داراییهای جاری داراییهای غیر جاری

تعریف: بدهیها بدهیهای جاری درآمدها هزینه ها سرمایه

تعریف: ترازنامه صورتحساب سود وزیان

ترازنامه منتهی به 31/6/83

سند حسابداری مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر کل در پایان مهر ماه

صورت مغایرت بانکی در پایان مهر ماه

تراز آزمایشی منتهی به 30/7/83

ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول

سند حسابداری آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر کل آبان ماه

صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه

تراز آزمایشی منتهی به 30/8/83

ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده

کارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداری آذر ماه

دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغایرت بانکی

تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

شرح صفحه
صورت مغایرت بانکی

تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمایشی اصلاح شده

ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده

کارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه

صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/9/83

صورتحساب سرمایه منتهی به 30/9/83

ترازنامه منتهی به 30/9/83

«تعریف حسابها»

1ـ دارایی ها:

داراییها منابع اقتصادی هستند که برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری کنترل می شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:

اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می شوند که منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یکی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند. 2ـ کلایی باشد که انتظار فروش آن برود. 3ـ انتظار برود که در آینده در ضمن فعالیت شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

داراییهای جاری:

این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست که به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یک سال (هر کدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

داراییهای غیر جاری:

به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی می شود که در فعالیت ها و عملیات موسسه مورد استفاده قرار می گیرند و عمر مفید بیش از یک سال دارند.

انواع ماشین آلات و تجهیزات: که شامل داراییهای مشهود است که عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به کار می رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید کالاها و خدمات خریداری می کنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.

2ـ بدهیها:

به طور کلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه کالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شرکت تجاری می باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره های انباشته تا آن تاریخ ثبت می شود.

بدهیهای جاری:

این بدهیها تعهداتی است که انتظار می رود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.

حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان کالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها که پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده می شود.

3ـ درآمدها:

عبارتست از مبلغی که بابت ارائه خدمات به مشتریان دریافت شده یا در آینده دریافت خواهد شد و در برخی موارد ممکن است از پیش دریافت شده باشد.

4ـ هزینه ها:

هزینه عبارتست از مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت خدمات دریافت شده.

5 ـ سرمایه:

عبارتست از حق یا ادعای مالی ، مالک یا مالکین نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی و سرمایه ماهیت بستانکار دارد.

ترازنامه:

وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری را در یک لحظه معین نشان می دهد. گاهی به آن عنوان صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می گردد. لذا ترازنامه یک گزارش وضعیت موجود محسوب می شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بیان شده و تنها مواردی را منعکس می کند که قابل اندازه گیری باشد.

دو طرف ترازنامه الزاماً با یکدیگر مساوی است و این ناشی از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسی حسابداری است بنابراین این تساوی هیچ مفهومی در سلامت اقتصادی و مالی واحد تجاری ندارد و نباید در آن نتایج غیر صحیح گرفته شود.

صورتحساب سود و زیان:

یکی از گزارشهای حسابداری که درآمدهای فروش و هزینه های یک دوره مالی را تلخیص می کند صورت حساب سود و زیان می باشد از لحاظ فنی صورتحساب سود و زیان در رده پایین تر از ترازنامه قرار می گیرد ، زیرا این صورت مشروحاً اقلامی را منعکس می کند که نتیجه عملیات شخصیت حسابداری در یک دوره مالی است و موجب تغییر در یکی از اقلام مشخص ترازنامه یعنی سود انباشته می گردد.

« کارت حساب مواد»

تاریخ شرح وارده صادره موجودی
تعداد نرخ مبلغ تعداد مبلغ تعداد نرخ مبلغ
کل جزء نرخ جزء کل
13/9 صادره 1300 1300 3658 4.755.400 4.755.400 1000

1000

2500

3658

3659

3660

3.658.000

3.659.000

9.150.000

13/9 وارده 3000 3660 10.980.000 1000

1000

2500

3000

3658

3659

3660

3660

3.658.000

3.659.000

9.150.000

10.980.000

14/9 صادره 800 800 3658 2.926.400 2.926.400 200

1000

2500

3000

3658

3659

3660

3660

731.600

3.659.000

9.150.000

10.980.000

15/9 صادره 200 200 3658 731.600 731.600 1000

2500

3000

3659

3660

3660

3.659.000

9.150.000

10.980.000

16/9 صادره 1900 1000

900

3659

3660

3.659.000

3.294.000

6.953.000 1600

3000

3660

3660

5.856.000

10.980.000

17/9 وارده 2000 3700 7.400.000 1600

3000

2000

3660

36603700

5.856.000

10.980.000

7.400.000

20/9 صادره 900 900 3660 3.294.000 3.294.000 700

3000

2000

3660

36603700

2.562.000

10.980.000

7.400.000

21/9 صادره 850 700

150

3660

3660

3.562000 3.562.000 2850

2000

3660

3700

10.431.000

7.400.000

24/9 وارده 3000 3700 11.100.000 2850

2000

3000

3660

3700

3700

10.431.000

7.400.000

11.100.000

25/9 صادره 1200 1200 3660 4.392.000 4.392.000 1650

2000

3000

3660

3700

3700

6.039.000

7.400.000

11.100.000

27/9 صادره 400 400 3660 1.464.000 1.464.000 1250

2000

3000

3660

3700

3700

4.575.000

7.400.000

11.100.000

28/9 صادره 800 800 3660 2.928.000 2.928.000 450

2000

3000

3660

3700

3700

1.647.000

7.400.000

11.100.000

29/9 صادره 600 450

150

3660

3700

1.647.000

555.000

2.202.000 1850

3000

3700

3700

6.845.000

11.100.000

4850 17.945.000

« ثبت بستن حسابهای موقت »

سود و زیان

خرید

موجودی کالا

تخفیفات فروش

برگشت از فروش و تخفیفات

هزینه اجاره

هزینه حقوق

هزینه سوخت

هزینه آگهی

هزینه نقاشی

هزینه آب و برق

هزینه حمل کالا

هزینه تعمیر وسایط نقلیه

هزینه ملزومات

هزینه بیمه

252.225.880 205.277.000

16.650.000

501.380

1.695.000

4.000.000

4.260.000

3.850.000

1.000.000

1.000.000

4.600.000

500.000

500.000

6.150.000

2.242.500

فروش

تخفیفات نقدی خرید

موجودی کالا (پ)

سود و زیان

316.057.700

219.000

17.945.000

334.221.700
سود و زیان

سرمایه

ثبت بستن حساب سود و زیان

81.995.820 81.995.820
سرمایه

برداشت

ثبت بستن حساب برداشت

7.000.000 7.000.000

عبارات کلیدی

  • پروژه مالی کارگاه تولید نقل
  • پایان نامه مالی کارگاه تولید نقل
  • مقاله مالی کارگاه تولید نقل
  • پروژه مالی کارگاه تولید نقل
  • تحقیق مالی کارگاه تولید نقل
  • دانلود پایان نامه مالی کارگاه تولید نقل
  • مالی
  • کارگاه
  • تولید
  • نقل