پژوهش بررسی بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 124 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 78

پژوهش بررسی بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن در 78 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل یک- کلیات تحقیق…

مقدمه…

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع…

فرضیه های تحقیق…

قلمرو تحقیق…

روش تحقیق…

تعریف واژه های بکار رفته در تحقیق…

فصل دو- کلیات بیمه…

تاریخچه بیمه در جهان و ایران…

مبانی تئوریک بیمه…

بررسی فقهی مساله بیمه…

تقسیم بندی انواع بیمه…

فصل سه- کلیات بیمه های آتش سوزی…

تاریخچه بیمه آتش سوزی…

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بیمه آتش سوزی در ایران…

مفاهیم آتش سوزی…

طریقه بوجود آمدن آتش سوزی…

طبقه بندی آتش سوزیها…

عوامل گسترش آتش سوزی…

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی…

قرارداد بیمه آتش سوزی…

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی…

کارشناسی و بازدید اولیه…

نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه…

قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی…

خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی…

انفجار…

صاعقه…

خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی…

بیمه شکست شیشه…

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بیمه سرقت با شکست حرز…

بیمه طوفان…

بیمه ضایعات…

بیمه سیل…

بیمه زلزله…

بیمه سقوط هواپیما…

انواع بیمه های آتش سوزی…

بیمه منازل مسکونی…

بیمه تمام خطر…

بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت…

بیمه مشترک…

بیمه نامه اظهارنامه ای…

خسارت آتش سوزی…

پرداخت خسارت…

حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت…

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهار- نتیجه گیری و پیشنهادات…

عوامل موثر بر بیمه های آتش سوزی …

عوامل اجتماعی…

عوامل مربوط به برنامه ریزی…

عوامل آموزشی…

عوامل بازاریابی…

عوامل اقتصادی…

عوامل مذهبی…

عوامل ساختاری…

بررسی آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران از سال 1379 الی 1382…

نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شرکتها تا سال 82…

پیشنهادات…

منابع…

مقدمه

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است.

با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاه های کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یک قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذکر کلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های کوچک و بزرگ درگوشه و کنار این کشور و عدم وجود استطاعت مالی کافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمکین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیکه که باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندکی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند که با وجود ارائه پوششهای نسبتاً کافی بیمه ای توسط شرکتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلکه خود محتاج کمک دیگران میشوندو این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشکلات و نابسامانی های زیاد شوند.

فرضیه های تحقیق

جهت تببین عوامل موثر درتوسعه مطلوب بیمه های آتش سوزی فرضیه های زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

فرضیه یک: رابطه مستقیمی بین میزان درآمد مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه دوم : رابطه مستقیمی بین میزان شناخت مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجوددارد .

فرضیه سوم: رابطه مستقیمی بین میزان تبلیغات موثر توسط بیمه گران و خرید بیمه نامه های آتش سوزی توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

فرضیه چهارم: رابطه مستقیمی بین اعتقادات مذهبی مردم درزمینه قضا و قدر و میزان استقبال آنان از بیمه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه پنجم: میزان حق بیمه صادره شرکتهای بیمه نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده و به همان نسبت میزان ضریب خسارت کاهش یافته است.

قلمروتحقیق:

شرکتهی بیمه ایران و همچنین استفاده از کتابخانه بیمه مرکزی ایران و کتب و نشریات بیمه ای موجود درآن و پژوهشهای مرتبط با موضوع و گزارشهای آماری.

روش تحقیق:

مطالعه و بررسی کتب و نشریات بیمه ای و استفاده ازپایان نامه ها و پژوهشهای بعمل آمده دراین زمینه و استفاده از پرسشنامه و آمار موجود دربیمه مرکزی ایران.

محدودیتهای تحقیق:

کمبود مقالات علمی و تحقیقات انجام شده درزمینه بیمه (به خصوص بیمه آتش سوزی) و همچنین همکاری نکردن شرکتهای بیمه در زمینه ارائه آمار و گزارشهای آماری مورد نیاز.

تعریف واژه های بکار رفته درتحقیق :

بیمه:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر در صورت یا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد رابیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند».

بیمه آتش سوزی :

دربیمه آتش سوزی بیمه گر درچارچوب شرایط بیمه نامه تعهد می کند خسارت هایی راکه علت وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده بیمه گذار وارد می شود، جبران کند. دراین بیمه نامه می توان خطرهای دیگری مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، نشست و ترکیدگی لوله، شکست شیشه و سقوط هواپیما برروی اموال و اماکن رانیز با پرداخت بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.

تاریخچه بیمه درجهان و ایران

نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مود عمل قرارگفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید. عموماً با پیشرفت تکونولوژی و ورود فراورده های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانبی و مالی نیز درپی دارند.

بیمه گران مدام درفکر ارائه تامین بیمه ای برای این دسته ازخطرها هستند. اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشناشد معلوم نیست. برخی دریانوردان فینیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان ازبازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایا می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازند. درطی این مدت کالای دریانورد درگرو بازرگانان بود و اگر به موقع موفق به پرداخت طلب خود نمی شد می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریا با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. این نوع وامها را در تاریخ و پیدایش بیمه، بیمه وامهایی دریایی نامیده اند. که درسده های پنجم و ششم قبل ازمیلاد مسیح درمدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپایی آن زمان بود رواج داشت. برخی معقتدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای مهم حرفه بیمه گری محسوب می شود، چینها درسه هزار سال قبل ازمیلاد رعایت می کرده اند. به نظر بسیاری از مولفان، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن درسده چهاردهم به وجود آمده است. ازسده پانزدهم، شماری ازبازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیتی خاص یافت.

درسال 1310 خورشیدی فعالیت جدی ایران درزمینه بیمه آغاز شد. دراین سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها درایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی ازجمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال ، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و … به تاسیس شعبه یا نمایندگی درایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسئولان کشور رامتوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت درشانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت بیمه ایران، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا ازآن پس دولت با دراختیار داشتن تشکیلات اجرای مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت برفلعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دوسال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی درسال 1316،«قانون بیمه» در36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس رسید.

حق بیمه صادره

در سال 1381 حق بیمه های صادره در رشته آتش سوزی 4/859 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل 7/52 درصد افزایش داشته است و 5/9 درصد از مجموع حق بیمه های صنعت بیمه را تشکیل می دهد. از لحاظ نقش شرکتهای بیمه در تولید حق بیمه آتش سوزی، بیمه ایران با 4/54 درصد سهم، بیش از نیمی از بازار این رشته را دراختیار دارد. به دنبال آن، شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا به ترتیب با 7/4، 27/10 و 4/7 درصد سهم قرار دارند. شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در چهارمین سال فعالیت خود در این رشته 4/1 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و فقط 2/01 درصد از حق بیمه های این رشته را در اختیار دارد. در مقایسه با سال قبل حدود 9/2 واحد به سهم شرکت های بیمه آسیا و دانا در حق بیمه های دریافتی رشته آتش سوزی افزوده شده و به همین میزان از سهم شرکت های بیمه ایران، البرز و صادرات و سرمایه گذاری کاسته شده است.

در سال 1381 سهم شرکت های بیمه آسیا و دانا از حق بیمه های صادره رشته آتش سوزی به بالاترین مقدار خود طی پنج سال اخیر رسیده است. این وضعیت در شرکت بیمه البرز معکوس است و سهم این شرکت با کاهش اندکی در مقایسه با سال قبل به پایین ترین میزان خود طی پنج سال اخیر رسیده است. سهم شرکت بیمه ایران از حق بیمه های صادره رشته آتش سوزی طی پنج سال اخیر در نوسان بوده است. فعالیت شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در این رشته برخلاف روند سال های پیش نزولی داشته است.

از لحاظ رشد حق بیمه صادره، شرکت های بیمه دانا و آسیا به ترتیب با 2/105 و 5/58 درصد، رشدی بیش از رشد بازار این رشته (7/52 درصد) دارند. رشد حق بیمه آتش سوزی در شرکت های بیمه ایران و البرز به ترتیب 8/45 و 9/49 درصد است.

خسارت پرداختی

در سال 1381 خسارت پرداختی رشته آتش سوزی در مقایسه با سال قبل 8/73 درصد افزایش به 189 میلیارد ریال رسیده است. 4/3 درصد از مجموع خسارت های پرداختی صنعت مربوط به این رشته است که بسیار کمتر از سهم این رشته از حق بیمه های بازار (5/9 درصد) است. سهم رشته آتش سوزی از حق بیمه های صادره بازار بیمه در پنج سال اخیر به مراتب از سهم این رشته از خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است. در این میان، شرکت های بیمه آسیا و ایران به ترتیب 1/51 و 5/41 درصد در خسارت های پرداختی رشته آتش سوزی را بر عهده دارند. سهم شرکت های بیمه آسیا و صادرات و سرمایه گذاری از خسارت های پرداختی رشته آتش سوزی بیشتر از سهم آنها از حق بیمه های دریافتی این رشته است. در مقابل سهم شرکت های بیمه ایران، البرز و دانا از خسارت های پرداختی این رشته (به ترتیب 5/8، 41/4 و 4/2 درصد) است. در این سال رشد چشمگیر خسارت های پرداختی شرکت بیمه آسیا (1/198 درصد) در رشته آتش سوزی، باعث افزایش در مجموع خسارت پرداختی بازار این رشته (8/73 درصد) شده است.

در سال 1381، شرکت بیمه آسیا در رشته آتش سوزی حدود سه برابر سال قبل خسارت پرداخت کرده است که این امر باعث افزایش سهم این شرکت از 8/29 درصد به 1/51 درصد خسارت های پرداختی بازار بیمه در این رشته شده است. در مقابل شرکت بیمه دانا با کاهش 4/29 درصدی خسارت های پرداختی سهم خود را از خسارت های پرداخت شده در این رشته حدود 5/3 واحد کاهش داده و به 4/2 درصد رسانده است.

شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری در چهارمین سال فعالیت خود در این رشته حدود 4/0 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که در مقایسه با سال گذشته حدود 18 برابر شده است.

در سال 1381 سهم رشته آتش سوزی از حق بیمه های دریافتی بازار بیمه کاهش یافته و در مقابل، سهم آن از خسارت های پرداختی بازار بیمه افزایش یافته است. در این میان شرکت های بیمه ایران والبرز وضعیتی متفاوت را بازار بیمه داشته اند.

بدین ترتیب که با کاهش 6/2 و 2/0 واحد سهم از حق بیمه های دریافتی رشته آتش سوزی، سهم آنها از خسارت های پرداختی این رشته نیز به ترتیب 2/16 و 8/1 واحد کاهش یافته است. در مقابل، سهم شرکت بیمه آسیا از حق بیمه های صادره و خسارتهای پرداختی بازار بیمه در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. در شرکت بیمه دانا با وجود 9/1 واحد افزایش سهم از حق بیمه بازار، 5/3 واحد کاهش سهم از خسارت این رشته مشاهده می شود. این وضعیت در شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری معکوس است. این شرکت در 16/0 از حق بیمه های صادره و 24/0 از خسارت های پرداختی بازار بیمه سهیم است.

عبارات کلیدی

  • پژوهش بررسی بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
  • پژوهش بررسی بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
  • مقاله بررسی بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
  • پروژه بررسی بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
  • تحقیق بررسی بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
  • دانلود پایان نامه بررسی بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
  • بیمه های آتش سوزی
  • دلایل