پژوهش کامل و جامع در مورد چوب

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2707 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 167

پژوهش کامل و منسجم در مورد چوب

مقدمه و تاریخچه

پیش از بکار گیری مواد معدنی یا مصالح صنعتی چون آهنم آجر و سرامیک در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است انسان اولیه طرز شکل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر اهمیت چنان ماده ای است که قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راه های مختلفی چون ابزار و وسائل زندگی سلاح ، ساختمان استفاده کرده است ( تصویر شماره 1)

از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و کوشک ها از چوب ساخته میشدند که بسیاری از آنها در ایران یا کشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساختمانهای چوبی بدون شک بایستی به عصر نوسنگی برسد نزدیک به 6000 سال پیش ، معماران ایرانی برای گرمی بخشیدن به خانه های مسکونی ، کاخ ها و ابنیه ، به طور گسترده از چوب استنفاده میکردند پولی بیوس ، از نخستین تاریخ نگاران جهان ، کاخ باستانی همدان ( هگمتانه ) را که در زمان مادها بنا شده بود چنین توصیف کرده است :

«بیشتر این کاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود . ستون های چوبی آن را با ورق های نقره و زر پوشانیده بودند »

در تخت جمشید ا زچوب های بلوط ، گردو و سرو استفاده شده است . به طور کلی تیر و ستون های چوبی از ویژگی های معماری باستانی ایران است و در مراحل مختلف و سبک های معماری گوناگون ایرانی ، چوب از ارکان اصلی بوده است . از نشانه های زنده ساختمان های چوبی میتوان از چهل ستون ، عالی قاپو ، مسجد بناب در حومه مراغه که مربوط به دوره میانی معماری کشورمان است نام برد .

فهرست مطالب

مقدمه و تاریخچه

ساختار درخت

ساختار قابل رویت :

سخت چوب ها :

نرم چوب ها :

خواص چوب

خواص فیزیکی چوب :

رطوبت چوب :

هدایت حرارت در چوب :

تغییر ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط ) :

گرمای ویژه چوب :

قابلیت سوختن و قدرت انرژی زایی :

انتقال و انتشار صوت :

جذب و تخفیف صدا :

هدایت الکتریکی :

هم گشیدگی و واکشیدگی :

رنگ و بو :

خواص مکانیکی چوب :

مقاومت خمشی :

تاب ضربه ای :

تاب کششی :

دوام چوب :

خواص شیمیایی :

اثر هوا ، اکسیرژن و آب بر سلولز :

اثر حرارت :

اثر اسیدها :

اثر قلیاها :

خواص کاربردی :

رطوبت چوب

میزان رطوبت در چوب :

چوب دارای آب آزاد یا چوب تر:

چوب نم دار :

چوب خشک :

چوب خشک مطلق :

تغییر حجم در مقاطع چوبی :

اشکال گوناگون

چوب از نظر مصرف :

چوبهای گرد :

چوب های بریده شده :

انواع چوب های بریده شده :

چهار تراش :

بینه :

تخته :

الوار :

چوب های ورقه ای :

چوب های مصنوعی :

تخته چند لایی :

تخته خرده چوب ( نئوپان ) :

تخته فیبرها :

صفحات چوب ـ سیمان :

کانتکس :

آندولین :

تخته های گلولام :

معایب چوب :

معایب هنگام رویش درخت :

گره ها :

تغییر جهت تارهای چوب :

ترک ( شکاف و گسیختگی ) :

پیچ خوردگی درخت :

یکطرفه روئیدن درخت :

اعوجاج :

روی هم افتادگی :

دو مرکزی بودن :

قارچ ها و میکر ارگانیسم ها :

آفات چوب :

حشرات :

قابلیت اشتعال چوب :

حفاظت از چوب

پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف :

لاک :

ورنی ها :

رنگ ها :

بتانه :

اشباع چوب

روش های اشباع :

با فشار :

بدون فشار :

سوزاندن سطح چوب :

موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسکلت ساختمان :

چوب به عنوان مصالح کمکی :

چوب به عنوان مصالح

برای معماری داخلی :

پوشش های چوبی

درها و پنجره های چوبی

تیغه های جداکننده چوبی

کارهای چوبی تزئینی :

اتصالات چوب

اتصالات چوبی :

میخ ، پیچ و سایر وسایئل اتصال :

چسب ها :

حمل و نقل و نگهداری

جدول شماره (1)بعضی گونه های درخت و کاربرد آنها ( سخت چوبها )

جدول شماره (2) بعضی گونه های درخت و کاربرد آنها ( نرم چوبها )

ساختمان چوب

کارکردن چوب

آب موجود در چوب به دو دسته تقسیم میشود :

نقطه اشباع چوب

رطوبت تعادل

علت تغییر شکل دادن چوب

خشک کردن چوب

1- خشک کردن چوب در هوای آزاد

2- خشک کردن چوب در کوره

انواع کورهای چوب خشک کنی

زیانهای ناشی از خشک کردن چوب

1- رکود سرمایه

2- تغییر شکل

3- کج شدن چوب

قسمتهای مختلف یک درخت

انواع چوبهایی که در ساختمان مصرف میشوند

تفاوتهای درختان سوزنی برگ و پهن برگ

وزن مخصوص چوب

نقوش چوب

1- نقوش ایجاد شده در اثر رنگ

2- نقوش ایجاد شده در اثر الیاف

معایب چوب

1- گره ها

2- پیچ خوردگی دخت

3- بد روئیدن درخت

4- شکاف و گسیختی

1- قطع کردن دخت

2- حمل درخت به کارخانه

3- پوست کندن درخت

4- خشک کردن الوار

5- محافظت چوب بعد از خشک کردن

6- محافظت چوب پس از مصرف

7- محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار

تشخیص معایب چوب

عمر چوب

عمل آوردن چوب

چوبهایی که در ساختمان مصرف میشود

1- نئوپان

2- تخته سه لا

3- روکش

تهیه روکش

4-فیبر

فرمیکا

پارکت یا فرش چوبی

کلیات

مواد متشکله

هیگرو سکپی یا میزان مکش آب ـ وضع فیزیکی

وضع مکانیکی چوب

معایب چوب

انواع چوب عمل شده ( مواد افزونی )

برش ها

چوب ساختمانی

ساختمان درخت ـ

بریده درخت

بریدن الوار و تخته

خشک کردن چوب

کارکردن چوب

عیب های چوب

بهتر کردن جنس چوب

چوبهای ساختمانی

چوبهای ساختگی

تخته فنری

تخته پوک

گرده چوب ساختگی

ویژگیهای چوبهای ساختمانی :

تخته خرده چوب

پانلهای معدنی

کابینت

تعریف تخته خرده چوب :

تخته ها ی حاصل از پرس صفحه ای صاف :

تخته های حاصل از پرس غلتکی ( پرس بی انتها ):

تخته های تولید شده با پرس قالبی ( قالب گیری شده )

تخته خرده چوب بدون روکش :

تخته خرده چوب با روکش طبیعی ( چوبی ) :

تخته خرده چوب با روکش مصنوعی :

تخته خرده چوب لعاب دار ( لاک کاری شده)

تخته لایه

تعریف تخته لایی :

لایه خارجی ( نمایی )

لایه مرکزی ( مغز )

لایه میانی :

گونه های چوبی مور مصرف در تخته چند لایه :

انواع تخته لایه

تخته لایه پهنا تار:

تخته لایه متعادل:

تخته لایه مطبق :

تخته لایه اختر تار :

تخته لایه مختلط :

تخته لایه قالبی :

تخته لایه همگن :

تخته لایه ناهمگن

استاندارد و درجه بندی تخته چند لایه :

موارد مصرف تخته چند لا

انواع تخته فیبر از لحاظ فرایند تولید :

موارد مصرف تخته فیبر

تخته فیبر نیمه سخت

تخته فیبر سخت :

روکوب گونیایی :

روکوب مربعی :

H.P.L

خصوصیات روکش فرمیکا

مقاومتهای رطوبتی :

مقاومت حرارتی :

سایر مقاومت ها :

تخته فیبر سخت ( HDF) :

روکوب گونیایی :

روکوب مربعی :

کفپوشهای hdf

پنل های معدنی

موارد مصرف پانلهای چوب و سیمان : ( C.B)

پانلهای چوب و گچ ( G.F.B)

موارد مصرف پانلهای چوب و گچ: (G.F.B )

پانلهای چوب و لاستیک :

کابینت

انواع سیستم آشپزخانه

مواد اولیه مورد استفاده در ساخت کابینت

نوع پشت بند

نوع کابینت

روش علمی ساخت کابینت

رعایت نکات فنی و حفاظتی پس از نصب کابینت

نکات حفاظتی

جدول کیفیت سختی در چوبهای سوزنی و پهن برگ

توسکا Alnus:

راش Brich

ملج

افرا Maple:

گردو

چنار

بلوط

ممرز

کاج ایرانی ( روس )

نراد

ماهاگونی یا آکاژو

اکونه ( گابون )

ساج ( تیک )

چوب آبنوس

چوب ا فرای سیاه

چوب والسا ـ بالسا

زبان گنجشک ( ون )

چوب شمشاد

چوب لاله درختی

چوب کاج بلسان ( Balsam fir)

ویژگیهای چوبهای مختلف مورد مصرف در مبل سازی

روکش

طبقه بندی روکشها از نظر کاربرد

روکشهای نمایی :

روکشهای تجاری :

روکشهای بسته بندی :

گونه های مورد مصرف در تهیه روکش :

موارد مصرف روکش :

منابع مهم تولید روکش در ایران :

روکش مصنوعی :

منابع و ماخذ

عبارات کلیدی

 • پژوهش کامل و جامع در مورد چوب
 • خرید و دانلود تحقیق چوب
 • دانلود پروژه چوب
 • پروژه چوب
 • تحقیق چوب
 • تحقیق در مورد چوب
 • پایان نامه چوب
 • پژوهش چوب
 • سخت چوب ها
 • تخته فیبرها
 • تخته چند لایی
 • چوب های مصنوعی
 • چوب های ورقه ای
 • نرم چوب ها
 • خواص چوب
 • خواص فیزیکی چوب
 • رطوبت چوب
 • هدایت حرارت در چوب
 • تغییر ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط ) چوب
 • گرمای ویژه چوب
 • قابلیت سوختن و قدر