تحقیق آبیاری قطره ای

دسته: پژوهش ها

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3596 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 42

تحقیق آبیاری قطره ای

هدفهای رفتاری : در پایان این فصل ، فراگیر باید بتواند :

1- آبیاری قطره ای را تعریف کند .

2- انواع سیستم های آبیاری قطره ای را توضیح دهد .

3- ویژگیهای آبیاری قطره ای را بیان کند .

4- عوامل موثر در آبیاری قطره ای را نام ببرد .

5- محدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ای را بیان کند .

6- اجزا ی سیستم آبیاری قطره ای را توضیح دهد .

7- انواع گسیلنده ها را توضیح دهد .

8- نحوه اتصال گسیلنده ها به لوله جانبی را توضیح دهد.

9- انسداد گسیلنده ها را توضیح دهد .

10- شبکه لوله های توزیع آب را توضیح دهد .

11- نحوه اتصال لوله ها را انجام دهد .

12- تجهیزات ایستگاه کنترل را توضیح دهد.

13- شبکه آبیاری قطره ای را راه اندازی کند .

14- قطره چکانها را تمیز و تعویض کند .

15- سیستم آبیاری قطره ای را سرویس کند .

آبیاری قطره ای :

سیستم آبیاری قطره ای عبارت است از شبکه وسیعی از لوله های معمولاً باریک که آب تصفیه شده را به خاک نزدیک گیاه هدایت می کند و طی آن ، آب با فشار کم از روزنه یا وسیله ای به نام گسیلنده از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می شود . آبیاری قطره ای تجارتی از اواسط ده ه 1960 و بعد از پیدایش و وفور شیلنگها و ضمایم پلاستیکی ارزان قیمت آغاز شد .

انواع سیستم های آبیاری قطره ای

1- آبیاری قطره چکانی : پخش آهسته آب بر سطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریک از روزنه های ریز را آبیاری قطره چکانی می نامند .

2- آبیاری زیر بستری : در این سیستم جریان آب وجود ندارد ، بلکه یک فضای رطوبتی ملایم و نسبتاً یکنواخت بنام پیاز رطوبتی در اطراف ایجاد می شود .

لوله های فوق سوراخ دار نیستند بلکه اسفنجی هستند و فن آوری آن فوق به گونه ای است که با فشار خیلی کم ( 6/0 تا 8/0 بار ) آب را از دیواره لوله تراوش می کند و پس از ایجاد یک فضای رطوبتی با اطراف خود به تعادل میرسد و به میزانی که ریشه گیاه آب را می مکد لوله هم تراوش می کند و در این سیستم هیچگونه تبخیری هم وجود ندارد

این لوله ها متناسب با نوع گیاه و شرایط آب و هوایی و اقلیم تولید می شوند . از مزارع بزرگ گرفته تا باغها ، پارکها و فضای سبز ، جنگلهای مصنوعی ، زمینهای ورزشی ، گلخانه ها ، باغجه های منازل و حتی گلدانهای کنار پنجره و گلدانهای معملی و … می توانند به این سیستم مجهز شوند . این لوله ها به دو صورت دستی و مکانیزه در زمین قرار داده می شوند .

الف – نصب دستی : برای این منظور ابتدا توسط کارگر ترانشه مربوه باعمق های تعیین شده و با عرض حدود 30 تا 40 سانتی متر حفر گردیده و پس از قرار دادن لوله ، روی آن را با خاک مناسب و مخلوط با کود دامی پر میکنند تا محیط متخلخلی در اطراف لوله ایجاد شود .

ب – نصب مکانیزه : در این روش توسط شیارکن و یا زیر شکن های مناسب که توسط تراکتور کشیده می شود همزمان با ایجاد شیار لوله نیز خوابانیده می شود .

آبیاری فواره ای : عبارت اشز آب فشانی است که آب را به صورت چتر مانند در محل مورد نظر در کنار درخت پخش می کند و نیاز آبی نیز با اختصاص دادن یک آبفشان برای هر درخت کاملاً تامین می شود . دبی این وسیله به طور معمول از نفوذپذیری خاک بیشتر است ، بنابراین اخداث یک تشتک کوچک در پای درخت برای کنترل توزیع آب توصیه می شود .

آبیاری مه پاش : پخش آب به وسیله یک اشانک یا مه پاش کوچک بر سطح خاک را « آبیاری مه پاش » می نامند .

ویژگیهای آبیاری قطره ای :

آبیاری قطره ای داریی ویژگیهای منحصر به فرد است که در دیگر روشها بندرت دیده می شود .

این ویژگیها را می توان چنین بیان کرد :

فقط بخشی از خاک مرطوب شده و آبیاری می گردد

مقدار بده آبی و همچنین فشار مورد نیاز برای آبیاری در حد کم و ضعیفی است .

تاسیسات شبکه آبیاری خیلی سبک است و در محل های ثابتی قرا ر می گیرند .

باعث خیس و مرطوب شدن برگها و پوشش گیاهی نمی گردد .

روش مطلوبی برای حاصلخیزی نیز بحساب می آید .

از سایر فعالیتهایی که معمولاً بر روی گیاه صورت می پذیرد کاملاً مستقل است .

در اکثر موارد ضرورت اتوماتیک کردن سیستم را میطلبد ( بنابراین انتقال آب به مقدار کم و دفعات بیشتری انجام می شود .

عوامل مو ثر در آبیاری قطره ای

قبل از تصمیم گیری در مورد اجرا و بخصوص قبل ا ز شروع طراحی سیستم آبیاری قطره ای باید عوامل مختلفی از قبیل خاک ، منابع آب ، نوع زراعت ، آب و هوا و غیره مورد بررسی قرار گیرد .

محدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ای

متاسفانه ، امکان استفاده از آبیاری قطره ای – با تمام مزایایی که دارد – محدود می باشد .

عواملی که این محدودیت را بوجود می آورند به شرح ذیل است :

سرمایه گذاری اولیه نسبتاً زیاد می باشد .

خطر تجمع نمک در ناحیه ریشه گیاه وجود دارد .

مجاری قطره چکانها بر اثر وجود مواد زاید در آب آبیاری مسدود می گردد .

لوله های پلاستیکی بکار رفته در شبکه ، تحت تاثیر اشعه ماوراء بنفش خورشید قرار می گیرد و بتدریج کیفیت خود را از دست می دهد .

لوله های پلاستیکی ( پلی اتیلن ) در معرض خطر جوندگان صحرایی می باشند .

مواد شیمیایی تزریقی در سیستم ممکن است روی جنس لوله ها اثر نامطلوب بگذارد .

اگر اشکالاتی در فیاتر ها بروز دهد ، مواد نا خالص وارد لوله ها و سپس قطره چکانها شده ، آنها را مسدود می سازد .

اجزای مهم سیستم آبیاری قطره ای

اجزای سیستم آبیاری قطره ای با سیستم های دیگر آبیاری متفاوت است . زیرا در این روش می باید آب تصفیه شود و سپس در یک شبکه مخصوص توزیع گردد . در شکل زیر اجزای این سیستم به صورت شماتیک نشان داده شده است .

چنانکه که مشاهده می شود این سیستم شامل سه قسمت عمده است :

خط اصلی : مشتمل بر پمپ برای تامین فشار در سیستم انژکتور کود های شیمیایی برای تزریق کود به داخل سیستم ، فیلتر اولیه برای جدا کردن مواد معلق درشت از آب ، فشار سنج در دو طرف فیلتر برای پی بردن به زمان شست و شوی آن از روی مقدار افت فشار ، شیر کنترل جریان و دپی سنج آخرین جزء خط اصلی است .

قسمت نیمه اصلی

شامل فیلتر ثانوی برای جدا کردن مواد معلق ریز ، شیرهای سلو نوئید از نظر کمک به خود کار کردن سیستم ، تنظیم کننده فشار ، فشار سنج ، شیر کنترل جریان و در انتهای قسمت نیمه اصلی شیر تخلیه نصب است تا هر چند یک بار مواد جمع شده در لوله تخلیه گردد .

لوله های جانبی

لوله هایی هستند که از قسمت نیمه اصلی منشعب شده ، آب را به کمک گسیلنده ها در سطح زمین پخش می نمایند .

قسمتهای اصلی سیستم آبیاری قطره ای شامل قطعات زیر می باشند :

گسیلنده ها

در آبیاری قطره ای آب به فواصل بین ردیفهای کشت انتقال می یابد و در نزدیکی گیاه توزیع می گردد . حسب اینکه انتقال و توزیع آب با دو وسیله متفاوت صورت پذیرد یا بر عکس هر دو وظیفه را در یک واحد عهده دار باشد ، دو تیپ آبیاری از هم قابل تشخیص و تفکیک می باشد

عبارات کلیدی

  • تحقیق آبیاری قطره ای
  • تحقیق آبیاری قطره ای
  • آبیاری قطره ای
  • پروژه آبیاری قطره ای
  • بررسی آبیاری قطره ای
  • دانلود آبیاری قطره ای
  • درباره آبیاری قطره ای
  • مقاله آبیاری قطره ای