تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو

دسته: حسابداری

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 278 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده

در این مقاله با کلیات و مفاهیم آشنایی با شرکت آب وفاضلاب وابسته به وزارت نیرو، اعتبارات، حسابداری انبارشرکت آب و فاضلاب روستایی، حسابداری داراییها جاری و ثابت و حسابداری بدهیهای جاری و بلند مدت آشنا می شویم.

شرکت آب و فاضلاب روستایی یکی از شرکت های دولتی است که به منظور نگهداری ،بهره برداری ،توسعه ،بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه خطوط انتقال مخازن سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب تشکیل شده است.

طرح : مجموعه عملیات منظم و خدمات مشخصی را که در طی مدت معین برای نیل به هدفهای برنامه های میان مدت عمرانی و یا تحصیل داراییهای ثابت عمرانی انجام میشود.

طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطا لعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجراء و با مطالعه اجرامیگردد تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود .

واژه های کلیدی: شرکت آب و فاضلاب، طرح های عمرانی، اعتبارات، حسابداری انبار

فصل اول: کلیات و مفاهیم آشنایی با شرکت آب وفاضلاب

۱- ۱ تعریف :

شرکت آب و فاضلاب روستایی یکی از شرکت های دولتی است که به منظور نگهداری ،بهره برداری ،توسعه ،بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه خطوط انتقال مخازن سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب تشکیل شده است.

۲-۱ مقدمه:

آبرسانی به مناطق روستایی در سالهای قبل از انقلاب بصورت محدود توسط ادارات دولتی یا روستائیان انجام میگرفت .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل نهاد جهاد سازندگی تامین آب آشامیدنی روستاها به واحدی بنام آبرسانی روستا ها واگذار گردید که عمدتا” روستاهای زیر ۱۵۰ خانوار مطالعه – طراحی و آبرسانی میگردید.

در سال ۱۳۶۹ پس از تفکیک وظایف وزارتخانه های جهاد سازندکی و بهداشت و درمان آبرسانی کلیه روستا ها به وزارت جهاد سازندگی واگذار گردید.

به پشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب مجلس شورای اسلامی در مورخه ۱۲/۰۹/۱۳۷۴شرکت اب و فاضلاب روستایی تشکیل و ازسال ۱۳۷۷رسما” بعنوان دستگاه اجرایی شروع بکار نمود. از سال ۱۳۸۱شرکت های آب و فاضلاب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع وبه وزارت نیرو الحاق شده است.

موضوع فعالیت و وظایف شرکت:

مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه تاسیسات مربوط به تامین و انتقال توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی روستا ها نظیر چاه ها آبگیر ها – تصفیه خانه ها – مخازن – ایستگاه ها ی پمپاژ – خطوط انتقال سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی نظیر خطوط انتقال شبکه جمع آوری و تصفیه خانه

مرمت بازسازی وتوسعه شبکه ها وتاسیسا ت آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی رفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها

تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی براساس استاندار دهای مصوب ودر چهار چوب برنامه ومصوبات و زارت نیرو

بهره برداری واداره تاسیسات مرتبط باوظایف که در اختیار شرکت گذارده می شود

اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از داخلی و خارجی عرضه اوراق مشارکت داخلی وپیش فروش انشعاب وسایر روشهای تامین منابع مالی بااخذ مجوز از مراجع قانونی زیربط

خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی اجرایی بهره برداری ونگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها افزایش بهره وری وارتقای سطح خدماتی

انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور آب و فاضلاب روستایی

تحت پوشش بردن روستا ها به منظور نظارت و کنترل در توزیع و ارائه آب بهداشتی وسالم

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم آشنایی با شرکت آب وفاضلاب

۱-۱- تعریف ۲

۲-۱- مقدمه ۲

۳-۱- منشور اخلاقی ۵

فصل دوم: اعتبارات

۱-۲- اعتبارات ۸

۱-۱-۲ اعتبارات جاری ۸

۱-۱-۱-۲ حقوق ودستمزدکارکنان ۸

۲-۱-۱-۲- حقوق دستمزد نیروهای قراردادی ۹

۳-۱-۱-۲- هزینه ی نگهداری شبکه هاوتاسیسات ۹

۴-۱-۱-۲- هزینه های اداری ۱۰

۵-۱-۱-۲- هزینه ی تولید ۱۰

۶-۱-۱-۲- هزینه ی توزیع وفروش ۱۰

۸-۱-۱-۲- ذخیره حقوق ومزایان آخرسال ۱۱

۲-۱- ۲- اعتبارات عمرانی ۱۱

۱-۲-۱-۲- پیشنهاد طرح ۱۱

۲-۲-۱-۲ برآورد اعتبار مورد نیاز ۱۱

۳-۲-۱-۲- تصویب اعتبار ۱۱

۴-۲-۱-۲- نحوه ثبت حسابداری ابلاغ اعتبارات ۱۲

۵-۲-۱-۲- طرح ۱۲

۲-۲- انواع طرح ۱۳

۱-۲-۲- طرح های عمرانی انتفاعی ۱۳

۲-۲-۲- طرح های عمرانی غیرانتفاعی ۱۳

۳-۲-۲- طرح های عمرانی مطالعاتی ۱۳

۳-۲- مراحل اجرای طرح ۱۳

۱-۳-۲- مطالعه مقدماتی طرح ۱۳

۲-۳-۲- ارجاع کاربه پیمانکار ۱۴

۳-۳-۲- نحوه ارجاع کاربه پیمانکار ۱۴

۴-۳-۲- انعقاد قرارداد با پیمانکار ۱۵

۵-۳-۲-شرایط خصوصی پیمان ۱۷

۴-۲- اجرای عملیات طرح های عمرانی ۲۷

۱-۴-۲- تحویل محل قرارداد ۲۷

۲-۴-۲- معرفی ناظربه کارفرما ۲۷

۳-۴-۲- معرفی یک نفر بعنوان نماینده ۲۷

۴-۴-۲- اعلام شروع به کار ۲۷

۲-۲-۴-۲- مرحله پرداخت پیش پرداخت ۲۸

۱-۲-۴-۲-۲۰ % کل قرارداد ۲۸

۲-۲-۴-۲- نحوه ثبت حسابداری ۲۸

۳-۲-۴-۲- مرحله پرداخت صورت وضیعت ۲۸

۱-۳-۴-۲- اعمال کسورات ۲۹

۲-۳-۴-۲- مرحله تسویه حساب ۳۰

۳-۳-۴-۲- تحویل اسناد هزینه و دریافت رسید ۳۰

۴-۳-۴-۲- ممیزی اسناد ۳۰

۵-۳-۴-۲٫دریافت رسید ۳۰

۶-۳-۴-۲- احتساب هزینه به پروژه ۳۰

فصل سوم: حسابداری انبارشرکت آب و فاضلاب روستایی

۱-۱-۳- برآورده شدن نیازهای طرح ۳۳

۲-۱-۳- دارا بودن اعتبار ۳۳

۳-۱-۳- استعلام خرید ۳۳

۴-۱-۳- رسید انبار ۳۳

۵-۱-۳ – حواله انبار ۳۳

منابع وماخذ ۵۶

منابع و ماخذ:

سرفصل ها و بخشنامه ارسالی شرکت مهندسی کشور و امور مالی شرکت آب و فاضلاب روستایی کل کشور

سال۱۳۸۸

سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات

کتاب مباحث جاری انتشارات دانشگاه پیام نور

سال ۱۳۷۹

مولف : دکتر حسین کربا سی یزدی

نشریه شماره ۹۰

سال ۱۳۷۶

سازمان حسابرسی

دکتر فضل اله اکبری و مصطفی علی مدد

آیین نامه های اداره تامین اجتماعی و اداره دارایی

عبارات کلیدی

  • تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو
  • تحقیق بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب روستایی وابسته به وزارت نیرو
  • سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب
  • شرکت آب و فاضلاب روستایی