خط مونتاژ موتور نیسان

دسته: مکانیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 88 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 81

خط مونتاژ موتور نیسان

مقدمه

شستشو و بادگیری

ایستگاه فرعی سرسیلندر

م رحله مونتاژ: کاسه نمد گیت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع ها

مرحله مونتاژ: اسبکها بر روی میل اسبک و مونتاژ مجموعه بر روی سر سیلندر

مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه

مرحله: یاتاقان گذاری کپه های ثابت و بلوک سیلندر

مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافی روغن (ضربه گیر)

مرحله مونتاژ: میل لنگ و کاسه نمد بر روی بلوک سیلندر

مرحله مونتاژ: دسته روغن و جت روغن سرسیلندر

مرحله مونتاژ: حکاکی

مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات

مرحله مونتاژ: لوله مکنده فیلتر روغن

مرحله مونتاژ: بوش موقعیت

مرحله مونتاژ: پایه دینام

مرحله مونتاژ : سر سیلندر و پین موقعیت بر روی بلوک سیلندر

مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنمای گیج روغن

مرحله مونتاژ : انتقال بلوک به ایستگاه زنجیر سفت کن

مرحله مونتاژ : واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مرکز پمپ بنزین

مرحله مونتاژ: واشر سینی جلو

مرحله مونتاژ: پولی واتر پمپ – پولی میل لنگ

مرحله مونتاژ : صافی روغن

مرحله مونتاژ: بستن پیچ پولی واتر پمپ

مرحله مونتاژ : کارتل

مرحله مونتاژ: گوشواره ای جلو

مرحله مونتاژ : واشرگذاری

مرحله مونتاژ : مونتاژ فیلتر روغن

مرحله مونتاژ : مونتاژ پیچ سرسیلندر به سینی جلو

مرحله مونتاژ : مجموعه مانیفولد روی سرسیلندر و اتصال گوشواره عقب موتور

مرحله مونتاژ : درپوش مانیفولد دود

مرحله مونتاژ : شیلنگ بنزین

مرحله مونتاژ : دلکو

مرحله مونتاژ: ایمنی سینی عقب – فلایویل – دلکو

مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب

مرحله مونتاژ : مونتاژ اویل پمپ

مرحله مونتاژ: مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام

مرحله مونتاژ : مجموعه صفحه و پوسته کلاچ و اندازه گیری ترک پیچها

مرحله مونتاژ : گوشواره ای جلو

مرحله مونتاژ: در پوش سوپاپ

مرحله مونتاژ: وایر چینی

مرحله مونتاژ: شارژ روغن

مرحله مونتاژ: کاسه نمد و قطعه تنظیم تایم و پایه دلکو بر روی در پوش جلو

مرحله مونتاژ: پین موقعیت واتر پمپ و واتر پمپ بر روی در پوش

مرحله مونتاژ: (مجموعه مانیفرلد)

مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون

مرحله مونتاژ : تست نهایی

مرحله مونتاژ: تعمیرات

شرکت نامکو مونتاژ کننده انواع موتور مورد نیاز شرکت مگاموتور می باشد که اقدام به استقرار استاندارد 16949 ISO/TS جهت محصولات خود نموده است لذا مدیریت محترم عامل شرکت نامکو استقرار و پیاده سازی این استاندارد را از برنامه های استراتژیکی شرکت معرفی نموده اند.

استقرار این استاندارد بعهده نماینده مدیریت می باشد.

2- معرفی استاندارد 16949 ISO/TS:

این استاندارد، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و خاص صنایع خودروسازی است.

الزامات این استاندارد مکمل الزامات و یا خواسته های مشخص شده برای محصول است هدف از این استاندارد تکوین یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور ایجاد بهبود مداوم تاکید بر جلوگیری از شکست، کاهش انحرافات و تلفات در زنجیره تامین است. این استاندارد دیدگاه فرآیند گرایی دارد، بدین معنا که برای کارکرد اثر بخش یک سازمان فعالیت های مختلفی انجام می پذیرد که با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند فعالیتی که با استفاده از منابع و با مدیریت آن ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند به عنوان فرآیند در نظر گرفته می شود. بکارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت نمودن آنها رویکرد فرآیندگرا نامیده می شود.

استاندارد 2002: 16949 ISO/TS شامل هشت بند اصلی می باشد که عبارتند از:

1- هدف و دامنه کاربرد.

2- مراجع قانونی.

3- اصطلاحات و تعاریف.

4- سیستم مدیریت و کیفیت.

5- مسئولیت مدیریت.

6- مدیریت منابع.

7- پدیدآوری محصول.

8- اندازه گیری و تحلیل و بهبود.

3- خلاصه ای از گزارش:

گزارش فوق برای خط مونتاژ موتور نیسان نوشته شده است که متشکل از چندین ایستگاه اصلی و فرعی می باشد.

بدین صورت که در هر کدام از ایستگا ه ها قطعه ای از موتور مونتاژ شده و در پایام خط تولید موتور تکمیل و به اتاق تست برده می شود.

یادآوری می شود که موتور نیسان برای مدل های متفاوتی مونتاژ می شود مانند 140. 160 . ARIC .

ایستگاه: شستشو و بادگیری

دستورالعمل

1) باز کردن شمع پلاستیکی پالت بلوک سیلندر

توجه:

1- کنترل بلوک از نظر زنگ زدگی

2) برداشتن بلوک سیلندر توسط بالا بر و فیکسچر مخصوص و استقرار بر روی رولر خط تولید

توجه:

1- کنترل سطوح دیگر بلوک از نظر زنگ زدگی .

2- کنترل بلوک از نظر شکستگی و کامل بودن مجموعه و عدم شکستگی قلاویز در رزوه های سطح محل نصب سینی جلو.

3- کنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ.

4- کنترل فیکسچر بلند کردن بلوک.

3) جازدن جت روغن زنجیر موتور و کورکن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)

توجه:

1- اطمینان از سوراخ بودن جت روغن زنجیر موتور.

2- جت روغن زنجیر موتور و کورکن جلوی سیلندر پس از مونتاژ باید هم سطح بلوک یا یک میلی متر داخل تر از سطح بلوک سیلندر باشد( mm1-0)

3- کنترل ابزار جازدن کورکن روغن

4- جازدن دو عدد پین موقعیت سینی جلوی سیلندر در جلوی سیلندر (با ابزار مخصوص)

توجه:

1- اطمینان از صحت جازدن پین موقعیت بطوریکه پین به اندازه mm 7-4 از سطح بلوک بیرون قرار گیرد.

2- کنترل ابزار جازدن پین موقعیت جلوی سیلندر

تذکر:

جهت آماده سازی مجموعه پیستون مطابق با گرید سیلندر گرید پیستون های بلوک در برگه ثبت گرید پیستون نوشته و به ایستگاه فرعی پیستون داده می شود.

5) برگرداندن بلوک سیلندر بطوریکه سطح کارتل به سمت بالا قرار گیرد. (سمت عقب بلوک به سمت دستگاه شستشو باشد.)

6) قرار دادن فاصله اندازه بلوک در قست کپه 1 (کپه جلوی بلوک)

7) انتقال دادن بلوک سیلندر به داخل دستگاه شستشو.

توجه:

1- قبل از اینکه بلوک سیلندر و قطعات دیگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است که دمای مایع شستشو باشد.

تذکر: جهت تمیز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زیر محلول و مایع شستشو باید تهیه شود.

مواد مصرفی مقدار مصرف
LUNOXMA2%3 SOLUTION 45kg 1200 دستگاه
با مواد مصرفی مطابق با لیست اعلام شده واحد مهندسی

8) بعد از شستشوی بلوک باید آن را باد گرفت

توجه:

1- قطعات باید کاملا خشک و تمیز شود.

9) جازدن مجموعه ساچمه ای روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فیلتر روی بلوک سیلندر ( در صورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)

توجه:

1- اطمینان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن

2- کنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن

10) مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)

توجه:

1- اطمینان از صحت مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن

2- کنترل ابزار مخصوص مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن

11) مونتاژ لوله رابط بخاری بر روی بلوک سیلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد.)

تذکر: لازم است که هنگام مونتاژ باید رزوه لوله رابط آب را لاکتایدازد.

نوع مواد مصرف واحد مصرف
TB1215 gr2/0

توجه:

1- اطمینان از صحت مونتاژ لوله رابط آب

12) جازدن کورکن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)

توجه:

1- اطمینان از صحت مونتاژ کورکن عقب بطوریکه کورکن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوک داخل تر باشد.

2- کنترل ابزار جازدن کورکن عقب

** در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه کامل باشد لازم است کلیه پارامترهای کنترلی اعلام شده بندهای 3-9-10-11-12-13- توسط اپراتور چک و بازبینی گردد.

13) بازکردن شمع پلاستیکی پالت میل لنگ

توجه:

1- کنترل میل لنگ از نظر زنگ زدگی

14) گذاشتن پالت حمل میل لنگ بر روی رولر

15) برداشتن میل لنگ وگذاشتن در داخل حمل میل لنگ

توجه:

1- کنترل دقیق میل لنگ از نظر زنگ زدگی و در صورت مجموعه بودن کنترل قطعات مونتاژ شده.

16) انتقال پالت حمل میل لنگ به داخل دستگاه شستشو

17) پس از شستشو بادگیری میل لنگ ها

توجه:

1- میل لنگ باید کاملاً خشک و تمیز باشد.

18) برداشتن مانیفولد دود و در دو گذاشتن بر روی رولر دستگاه شستشو

19) پس از شستشو برداشتن ماینفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پا لت

20) بادگیری مانیفولد دود پس از شستشو

توجه:

1- کنترل قطعه از نظر زنگ زدگی

2- در موقع گذاشتن مانیفولد دود در پالت و یا رولر شستشو باید دقت شود که پیچ های دو سر رزوه دفرمه نگردد.

3- در موقع گذاشتن مانیفولد دود پالت لازم است در لابلای مانیفولدها مقوا و یا جدا ساز قرار داده شود.

4- کنترل مانیفولد دود از نظر تمیزی و خشک بودن

** شستشوی قطعات ذیل قبل از مونتاژ الزامی می باشد.

1- مجموعه پیستون و رینگها (در صورتیکه پیستون CKD باشد)

2- مجموعه فلایویل (در صورتیکه که فلایویک قطعات CKD باشد.) قطعات منفصله خرید

خارجی

توجه:

1- کنترل میل لنگ از نظر کثیف بودن رور نالها و زنگ زدگی در قسمت ژور نالها، در صورت کثیف بودن سریعاً به اپراتور ایستگاه شستشو اطلاع و قطعه کثیف با کهنه تمیز و یا به ایستگاه شستشو منتقل شود.

1) مونتاژ نمودن بوش مسی ته میل لنگ با ابزار مخصوص

توجه:

1- بوش مسی در هنگام مونتاژ به صورت پرس فیت در محل خود باید مونتاژ شود لق بودن بوش پس از مونتاژ و یا به سختی جا رفتن بوش قابل قبول نیست.

2- کنترل بوش پس از مونتاژ از نظر پلیسه کردن لبه و راحت جا رفتن شفت

3- کنترل ابزار مخصوص

2) مونتاژ کورکن میل لنگ (ابزار مخصوص مغناطیسی) در موقعیتهایی که مشخص شده است. ( در صورتیکه میل لنگ به صورت مجموعه نباشد)

3) بعد از مونتاژ کردن کورکن میل لنگ باید سر سوراخی که ساچمه یا کورکن در آن قرار گرفته است با ابزار پرچ کن، پرچ شود (در صورتیکه میل لنگ به صورت مجموعه نباشد)

تذکر: لازم به ذکر است که باید ساچمه تا انتهای محفظه کوبیده شود.

توجه:

1- کورکن میل لنگ پس از مونتاژ باید به میزان 5/1 میلی متر از سطح محل قرار خود روی میل لنگ داخل تر قرار گیرد.

2- پس از پرچ کردن دهانه محل قرار میل لنگ قطر دهانه باید کمتر از 6/5 میلی متر باشد

3- کنترل ابزار مخصوص جازدن کورکن و ابزار پرچ کن کورکن

1) مونتاژ 3 عدد خار سر میل لنگ (ابزار مخصوص مغناطیسی- ابزار مخصوص مونتاژ)

عبارات کلیدی

  • خط مونتاژ موتور نیسان
  • خط مونتاژ موتور نیسان