روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری

دسته: محیط زیست

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 73 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115

روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری

در 115 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

شهرگرائی که حاصل توسعه اقتصادی و صنعتی می باشد، مشکلات متعددی را در پی داشته است. افزایش جمعیت و تراکم آن در واحد سطح شهرها، پیدایش موسسات خدماتی مانند بیمارستانها، دانشگاه ها، آموزشگاه ها، ادارات و … توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ از جمله کارخانجات، صنایع نساجی و داروئی و غذایی و …تولید حجم زیادی از فاضلابهای خانگی، شهری و صنعتی را به همراه داشته و سبب آلودگی در محیط زیست می گردد.

افزایش جمعیت در شهرهای توسعه یافته منتج به عدم تکافوی آب آشامیدنی و بی مصرف شدن آبهای سطحی زیرزمینی جهت شرب، در نتیجه آلودگی و گسترش شبکه آبرسانی متناسب با افزایش جمعیت و موسسات از یک طرف و جمع آوری فاضلاب شهری و صنعتی دفع مناسب آنها از سوی دیگر، دو عامل عمده از عوامل موثر در حفظ سلامتی مردم و اجتماع است. تخلیه فاضلاب حاصل از فعالیتهای مختلف سبب تنزل کیفیت جریان آبهای سطحی و زیرزمینی گردیده و افزایش آلودگی این آبها سلامت ساکنین شهرها را روزبروز در معرض مخاطرات جدی قرارداده است. کاربرد مواد شیمیائی و انواع مختلف دترژنت ها در زندگی روزمره و تخلیه آنها همراه با فاضلابهای انسانی به جریانهای آبهای سطحی و زیرزمینی و افزایش آلودگی آنها به فاضلاب از نظر شیوع بیماریهای عفونی و انگلی بطور مستقیم از طریق مصرف آبهای آلوده و بطور غیرمستقیم از طریق رشد و تکثیر عوامل بیماریزا و انتقال بیماریها توسط حشرات و بندپایان و آلوده شدن سبزیجات و صیفی جات آبیاری شده توسط فاضلابها امری واضح و روشن است. با نگاهی گذرا به آثار بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای انگلی و روده ای به اهمیت آبهای آلوده در انتقال این بیماریها پی برده از طریق کنترل آلودگی آبهای مصرفی می توان تا اندازه ای این بیماریها را مهار نمود.

در این راستا بیمارستانها نیز بعنوان منبع قابل توجه آلودگی بشمار می آیند و فاضلاب حاصل از فعالیتهای مختلف در این مکانها سبب آلودگی شدید آبهای زیرزمینی می گردد با توجه به این مسئله که بیمارستانها عامل تولید فاضلابهای خطرناک می باشند و اغلب بیمارستانهای موجود فاقد سیستم تصفیه فاضلاب مناسب بوده و فاضلاب تولیدی را بدون درنظرگرفتن قوانین زیست محیطی به کانالها یا جویهای آب تخلیه می نمایند، طراحی سیستم های فاضلاب جهت بیمارستانها امری ضروری محسوب می گردد.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری در قالب ۵ فصل می پردازد. فصل اول عبارت اند از:روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری، مقایسه روشهای جمع آوری فاضلاب (مجزا- درهم) ، الگوهای جمع آوری فاضلاب، نقشه برداری، انواع نقشه، دوربین های نقشه برداری (قسمتهای مختلف دوربین های نقشه برداری و عملیات ترازیابی) ، اجزاء فاضلابهای بیمارستانی، فاضلاب حاصل از مراکز بهداشتی – درمانی از جنبه های مختلف بررسی می شود. الگوهای سیستم جمع آوری فاضلاب و سیلاب براساس وضعیت خطوط نسبت به تصفیه خانه به عواملی از جمله سطح، شکل منطقه، پستی و بلندی و عوارض طبیعی منطقه، نوع سیستم جمع آوری، روش تصفیه و دفع و نیز تصفیه خانه بستگی دارد .

فصل دوم شبکه جمع آوری فاضلاب، اجزای شبکه آدم روها Manbloes و ساختمان آدم رو ها را توضیح می دهد.

فصل سوم مبانی ومفروضات، انواع سرانه مصرف آب، استانداردهای ایران، مصرف کل آب (توزیع جمعیت بیمارستان) و … را توضیح می دهد.

فصل چهارم به محاسبات شبکه ، نشت آب و عمق لوله های فاضلاب و … می پردازد. عمق لوله های آب باران باید حداقل به اندازه ای باشد که از یخبندان در امان بماند. عمق لوله های فاضلاب خانگی بستگی به وجود و یا عدم وجود زیرزمین در شهر و عمق آنها دارد. در این صورت باید توجه نمود که زیرزمین های عمیق برخی از ساختمان های بلند مبنا قرارنگیرند. بلکه عمق نیم طبقه ها یا زیرزمین هائی که بیشتر ساختمان های شهر می باشند، مورد توجه قرارگیرند. علاوه بر عمق زیرزمین بلندی سیفون دستگاه های بهداشتی و اختلاف سطح لازم برای برقراری جریان فاضلاب از ساختمان به لوله های فاضلاب شهر در انتخاب حداقل عمق لوله های فاضلاب خانگی موثرند.

فصل پنجم به مراحل اجرایی پروژه ، انواع خاکبردارهای مکانیکی، کارگزاری لوله های فاضلاب، قراردادن لوله های فاضلاب در ترانشه، گزارش کار طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بیمارستان بوعلی و …. می پردازد. تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهرها بیش از تاسیسات خدمات شهری دیگری نظیر شبکه آب، برق و تلفن نیاز به نگهداری دائمی دارد. چرا که از نظر اقتصادی، و چه از نظر آسانی کار بهتر است طبق برنامه مشخصی بازرسی های مرتبی از شبکه به عمل آید. برای انجام این کار لازم است سازمان مجهزی با دراختیارداشتن نیروی انسانی آشنا با اصول جمع آوری فاضلاب این کار را به عهده گیرند. لذا در سازمانهای منطقه ای آب و فاضلاب باید اداره ویژه ای برای بازرسی و نگهداری شبکه جمع آوری فاضلاب وجود داشته باشد. ماموین این اداره با کمک وسائل نقلیه ویژه و مجهزی طبق برنامه منظمی مرتبا از راه دریچه های آدم رو مسیر جریان فاضلاب را مشاهده کرده و در صورت دیدن علائمی از نارسائی های احتمالی آینده و پیش از آن که آن نارسائی ها موجب اشکالات بزرگتری را فراهم آورند اقدام به برطرف نمودن آن نمایند.

واژه های کلیدی: فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستان ها، نقشه برداری، ترانشه

فهرست مطالب

فصل اول: ۱

کلیات و مطالعات ۱

مقدمه ۱

روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری ۳

مقایسه روشهای جمع آوری فاضلاب (مجزا- درهم) ۴

الگوهای جمع آوری فاضلاب ۵

۱- الگوی شعاعی ( Radial Pattern) ۵

۲- الگوی عمودی ( Perpendicular Pattern) ۶

۳-الگوی تقاطعی ( Interceptor Pattern) ۶

۴-الگوی بادبزنی ( Fan Pattern) ۶

۵- الگوی ناحیه ای یا منطقه ای ( Zon Pattern) ۷

آمار هواشناسی ۸

نقشه برداری ۱۰

نقشه ۱۰

انواع نقشه ۱۱

الف- نقشه های توپوگرافی: ۱۱

ب- نقشه های پلانیمتری: ۱۱

ج- نقشه های جغرافیائی: ۱۱

د- نقشه های عمومی ۱۲

ه- نقشه های ثبتی ۱۲

و- نقشه های مخصوص: ۱۲

ز- پلان: ۱۲

دوربین های نقشه برداری ۱۳

قسمت اول- قسمتهای مختلف دوربین های نقشه برداری ۱۳

۱- تراز ۱۴

۲-پیچ ها ۱۶

قسمت دوم- عملیات ترازیابی ۲۱

ترازیابی مستقیم یا هندسی ۲۱

الف- ترازیابی ساده: ۲۱

A – ترازیابی دو نقطه ۲۲

B – ترازیابی چند نقطه روی یک خط مستقیم ۲۳

C – ترازیابی چند نقطه پراکنده ۲۳

ب- ترازیابی مرکب : ۲۴

اجزاء فاضلابهای بیمارستانی ۲۶

فاضلاب حاصل از مراکز بهداشتی – درمانی از جنبه های زیر بررسی می شود. ۲۶

خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی فاضلابهای بیمارستانی ۲۷

مشکلات زیست محیطی ایجادشده توسط فاضلابهای بیمارستانی ۲۹

مشکلات زیست محیطی ناشی از فاضلاب بیمارستانی ۳۰

جیوه در پساب های بیمارستانی ۳۲

خصوصیات مربوط به عوامل سمی در فاضلاب بیمارستانی ۳۳

الف- هورمون های جنسی ۳۷

ب- رادیو المنت ها ۳۷

ج- آنتی بیوتیک ها ۳۸

د- عوامل Cytostatic ۳۹

اثر فاضلابهای بیمارستانی برروی سیستم های تصفیه فاضلابهای شهری و خطرهای زیستی آن ۴۲

لجن حاصل از تصفیه فاضلاب بیمارستانی ۴۳

استانداردهای درنظرگرفته شده برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی: ۴۴

کلرزنی پساب های بیمارستانی ۴۹

گزینه های تصفیه و دفع لجن ۵۰

فصل دوم: ۵۲

شبکه جمع آوری فاضلاب ۵۲

اجزای شبکه آدم روها Manbloes ۵۲

ساختمان آدم روها ۵۳

فصل سوم: مبانی ومفروضات ۵۷

جمع آوری اطلاعات ۵۷

انواع سرانه مصرف آب: ۵۹

منزوی ۵۹

استانداردهای ایران ۵۹

مصرف کل آب (توزیع جمعیت بیمارستان) ۶۱

جدول مصرف سرانه آب براساس طراحی آبرسانی شهری، مهندس طائبی پور ۶۱

مقدار مصرف آب: ۶۱

فصل چهارم: ۶۳

محاسبات شبکه ۶۳

نشت اب: ۶۳

آب باران غیرمجاز: ۶۴

عمق لوله های فاضلاب: ۶۵

عمق فاضلاب رو ۶۷

رواناب: ۶۷

نشتاب و آب نفوذی: ۶۷

نشتاب: ۶۷

آب نفوذ: ۶۸

ضریب رواناب: ۶۸

فصل پنجم: ۷۱

مراحل اجرایی پروژه ۷۱

ترانشه فاضلابرو ۷۱

ابعاد و مقاطع ترانشه های فاضلابرو: ۷۱

خاکبرداری ترانشه: ۷۳

انواع خاکبردارهای مکانیکی: ۷۴

۱-خاکبردار با جام متعدد: ۷۵

۲- خاکبردار با جام متصل به کابل ۷۶

۳-بیل مکانیکی ۷۶

۴-دراگلاین ۷۶

۵- مسیر خاکبرداری ۷۷

پلان و نیم رخ طولی: ۷۸

کارگزاری لوله های فاضلاب ۸۰

محل لوله های فاضلاب ۸۰

عمق لوله های فاضلاب ۸۰

کندن ترانشه ۸۱

پهنای ترانشه ۸۲

پایداری دیواره ترانشه ۸۳

شیب دیواره ترانشه ۸۴

خشک کردن کف ترانشه ۸۴

الف: روش مستقیم خشک کردن ترانشه ۸۴

ب- روش مکشی آب زیرزمینی ۸۵

ج- روش چاه کنی ۸۵

داربست و نگهداری دیواره ترانشه ۸۶

قراردادن لوله های فاضلاب در ترانشه ۸۷

الف- ترازیابی کف ترانشه ۸۷

ب- بستر سازی ۸۷

ج- نصب لوله ۸۸

د- جهت یابی محور لوله ها ۸۸

ه- ترازیابی ۸۸

انشعاب خانه ها ۸۸

آزمایش فشار در لوله های فاضلاب ۸۹

نگهداری شبکه ی جمع آوری فاضلاب ۹۳

سازمانهای نگهدارنده تاسیسات فاضلاب شهرها ۹۳

معایب احتمالی شبکه جمع آوری فاضلاب ۹۳

الف – شکسته شدن لوله های فاضلاب ۹۳

ب- گرفتگی لوله های فاضلاب ۹۴

بازرسی شبکه جمع آوری فاضلاب ۹۶

گزارش کار طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بیمارستان بوعلی ۹۹

بخش اول ۹۹

مشاهدات پروژه اجرایی ۹۹

۱- مشخص کردن مسیر توسط رنگ: ۹۹

۲- کنده کاری زمین ۹۹

۳-رگلاژبندی: ۱۰۰

۴-لوله گذاری شبکه ۱۰۱

۵-ساختن منهول از نوع آجری ۱۰۱

بخش دوم: مراحل طراحی شبکه توسط گروه ۱۰۳

-تجهیزات مورد استفاده در نقشه برداری: ۱۰۳

-مشکلات اجرایی شبکه: ۱۰۷

شرایط و مقتضیات مالی: ۱۰۸

امکانات و تعهدات مالی: ۱۰۸

۱-انواع سیمان ها ۱۰۸

۲-انواع آجر ۱۰۸

۳- انواع شن : ۱۰۹

۴- انواع ماسه: ۱۰۹

انواع عیار بتون ۱۰۹

۶- انواع لوله ها : ۱۱۰

مناسب ترین لوله ها از نظر جنس: ۱۱۰

هزینه عملیات خاکبرداری: ۱۱۱

برآورد هزینه های اجرای شبکه: ۱۱۱

عبارات کلیدی

 • روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری
 • دانلود پایان نامه روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری
 • دانلود مقاله
 • دانلود تحقیق
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود اندروید
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پایان نامه کارشناسی
 • دانلود پایان نامه ارشد
 • دانلود پروژه
 • دانلود پروژه پایانی
 • دانلود پروپوزال
 • دانلود گزارش کار آموزی
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود فایل
 • دانلود کتاب
 • دانلود نمونه سوالات
 • دانلو