آگاهی از معماری نرم افزار در تکامل بلند مدت تولید نرم افزار،متن ترجمه به فارسی

آگاهی از معماری نرم افزار در تکامل بلند مدت تولید نرم افزار،متن ترجمه به فارسی

قالب: Word

تعداد صفحات: 66

تقریباً چهل سال است که معماری نرم افزار در مهندسی نرم افزار به کار گرفته می شود. هنگام طراحی محصولات نرم افزاری، بیشتر انتظار می رود معماری نرم افزار مد نظر باشد تا طراحی قراردادی آن.

به هر حال، نتایج این تحقیق تأثیر چندانی بر روش نرم افزاری نداشته است. اغلب، معماری در این زمینه ها وجود دارد. با وجود این، بسیاری از محصولات نرم افزاری برای بیش از 10 یا 20 سال استفاده شده اند.

چگونه گروه های طراحی، همزمان هم نیازهای در حال تغییر را مدیریت می کنند و هم کیفیت محصول را برای جواب دادن به این سؤال، تئوری مشترک بر اساس 15 مصاحبه ی نیمه ساختاری ارائه شد تا طیف وسیع روش های معماری در طراحی محصول نرم افزاری مشخص شود.

نتایج ما نشان می دهد که معمار اصلی یا طراح اصلی به عنوان یک «معماری متحرک» عمل می کند و تغییرات را به وجود می آورد و طراحی را ایجاد می کند، در حالی که دانش خود در مورد جنبه های مسأله سازی که احساس می کند باید به آن ها توجه کند را آپدیت می کند، امکان دارد.

مستند سازی و بازنمایی های معماری مورد استفاده قرار نگیرد، مخصوصاً اگر پیشرفت های مداوم را در روش های معماری اعمال کنند.

ما با مراجعه به کار مشارکتی کامپیوتری ساپورت شده؛ در این مورد بحث می کنیم که چگونه نیازهای معماری موجود را باید به وسیله ی پروتکل های اجتماعی موجود تکمیل کرد تا فرآیندهای اشتراک دانش و ارتباط معماری متحرک را ساپورت کند.

عبارات کلیدی

  • آگاهی
  • معماری نرم افزار
  • تکامل بلند مدت
  • تولید نرم افزار

اطلاعات فایل

  • نویسنده: محسن صادقی
  • دسته بندی: نرم افزار و سخت افزار و آی تی
  • قیمت: 10000 تومان