فرم قرارداد بنگاهی اجاره و رهن مسکن به صورت دقیق با فرمت ورد در دو صفحه

دسته: آموزشی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 8 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 2

دانلود فرم قرارداد بنگاهی اجاره و رهن مسکن به صورت دقیق با فرمت ورد در دو صفحه

بسمعه تعالی

اجاره نامه

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- موجر / موجرین … فرزند … شناسنامه … صادره از … کد ملی …

متولد … ساکن …تلفن…

با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت … فرزند … شناسنامه … متولد … به موجب …

2-1- مستاجر / مستاجرین … فرزند … شناسنامه … صادره از … کد ملی …

متولد … ساکن …تلفن…

با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت … فرزند … شناسنامه … متولد … به موجب …

ماده 2 : موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع … دانگ / دستگاه / یک باب … واقع در …

دارای پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی بخش … به مساحت … متر مربع دارای سند

مالکیت بشماره سریال … بنام … مشتمل بر … اتاق خواب با حق استفاده از برق / آب / گاز بصورت اختصاصی / اشتراکی / آبگرمکن / ارکاندیشن / کولر / پارکینگ به شماره … و انباری به متراژ… متر مربع تلفن / دایر / غیر دایر به شماره … و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده مستاجر هنگام تحویل مورد اجاره به شرح …

عبارات کلیدی

 • فرم قرارداد بنگاهی اجاره و رهن مسکن به صورت دقیق با فرمت ورد در دو صفحه
 • دانلود فرم قرارداد بنگاهی اجاره و رهن مسکن به صورت دقیق با فرمت ورد در دو صفحه
 • کسب درآمد اینترنتی
 • دانلود مقاله
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود اندروید
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پروژه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود فایل
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود نمونه سوالات
 • کار در منزل
 • دانلود آهنگ
 • دانلود سریال
 • دانلود فیلم