گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 145 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

فرم مشخصات عناصر زمان سنجی

نام محصول: پژو 405 شماره ایستگاه: 01 در (راست)
سرعت خط نمایشگر:16.3 (خودرو در ساعت ) سرعت خط محاسبه شده: 64،16 (خودرو در ساعت)
تعداد اپراتور: 1 نفر صفحه 1 از 2
کد:

A

شرح عنصر:

اپراتور در عقب سمت راست:

حرکت به سمت پالت های قطعات با طی 3 گام،برداشتن یک عدد برچسب کورکن قطر 20 میلی متر، یک عدد لاستیک چسب دار روی درهای جانبی، یک عدد اسفنج زیر ریل ناودانی شیشه درعقب، یک عدد دسته سیم داخلی در عقب، یک عدد مجموعه قفل جانبی در عقب سمت راست، یک عدد مجموعه دستگیره در بازکن داخلی راست، سه عدد خاربست نگهدارنده دستگیره مچی در، سه عد بست پلاستیکی نگهدارنده میله قفل کن داخل در، سه عدد بست پلاستیکی نگهدارنده دسته سیم داخل در، یک عدد ناودانی شیشه عقب راست، 2 عدد مهره 6 گوش فلنجی 6 میلی متر، از پالتهای مربوطه همراه با طی 4 گام، حرکت به سمت در عقب با طی 5 گام، قرار دادن ناودانی شیشه عقب راست، مجموعه قفل جانبی عقب ومجموعه دستگیره دربازکن داخلی در فریم داخلی در عقب، قرار دادن دسته سیم داخلی در عقب رویه نگر در عقب، چسباندن موقت برچسب کورکن، لاستیک چسب دار و یک عدد اسفنج زیر ریل ناودانی روی فریم درب عقب.

نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدنه

برای حرکت به سمت پالت قطعات

نقطه انفصال: تماس موقت مجموعه چسبها بر روی فریم در عقب فرکانس: 1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

کد:

B

شرح عنصر:

جا زدن ونصب 3 عدد بست پلاستیکی نگهدارنده میله قفل کن داخلی در(سیاه رنگ) 3 عدد بست نگهدارنده دستگیره و 3 عدد بست نگهدارنده دسته سیم داخلی در(سفید رنگ) در محل های تعبیه شده روی فریم درب عقب.

نقطه شروع: تماس موقت مجموعه

چسبها بر روی فریم در عقب

نقطه انفصال: تماس دست با برچسب کورکن

قطر 20 میلی متر

فرکانس: 1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

کد:

C

شرح عنصر:

برداشتن و چشباندن برچسب کورکن قطر 20 میلی متر روی فریم در عقب، چسباندن لاستیک چسب دار(چسب شکلاتی) روی فریم داخلی در، محل نصب قفل کن مجموعه قفل جانبی عقب، چسباندن اسفنج محافظ زیر ریل ناودانی شیشه در عقب در کناره داخلی چپ فریم در.

نقطه شروع: تماس دست با برچسب کورکن قطر 20 میلی متر نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدنه به سمت محل قرار گیری آجار

بادی تفنگی

فرکانس: 1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

کد:

D

شرح عنصر:

حرکت به سمت پالت قطعات محل قرار گرفتن آچار بادی تفنگی روی صندلی چرخ دار(3 گام)، برداشتن آچار بادی تفنگی بر کشتن به سمت درب عقب روی صندلی چرخ دار(3 گام)، برداشتن 3 عدد پیچ زبانه قفل در و ستون از جعبه قطعات کشویی صندلی، جاگذاری قفل از داخل و محکم کردن آن توسط 3 عدد پیچ – ابتدا پایین چپ، سپس بالا راست و در آخر پایین راست – به وسیله آچار تنفنگی، قرار دادن آچار بادی روی هنگر در.

نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن به سمت محل قرارگیری آچار بادی تفنگی نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه میله های قفل کن فرکانس: 1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

ادامه فرم مشخصات عناصر زمان سنجی نام محصول: پژو 405 شماره ایستگاه: 01 در راست صفحه 2 از 2

کد:

E

شرح عنصر:

اپراتور در عقب سمت راست:

در اختیار گرفتن میله های مجموعه قفل، عبور دادن میله قفل کن از سوراخ مربوط به قفل کن در گوشه بالای راست درعقب، مهار کردن میله های مجموعه قفل در خارهای منصوبه روی فریم داخلی در عقب و بوسیله پین روی مجموعه قفل کن.

نقطه شروع: تماس دست با میله های مجموعه قفل نقطه انفصال: تماس دست با دسته سیم در عقب فرکانس: 1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

کد:

F

شرح عنصر:

برداشتن دسته سیم از روی هنگر، عبور دادن دسته سیم از سوراخ موجود روی کناره راست در به داخل، جازدن گردگیر روی آن در سوراخ روی در، مهار کردن دسته سیم توسط خارها(بستهای پلاستیکی مربوطه) منصوبه روی فریم داخلی در وهمچنین خار روی دسته سیم، جا زدن سوکت سرسیم در محل مربوطه روی قفل.

نقطه شروع: تماس دست با دسته سیم در عقب نقطه انفصال: تماس دست با ریل ناودانی شیشه عقب راست فرکانس: 1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

کد:

G

شرح عنصر:

برداشتن ریل ناودانی شیشه در عقب سمت راست، جا زدن آن در مناره راست فریم داخلی در عقبراست، برداشتن 2 عدد مهره 6 گوش فلنجی 6 میلی متر، بستن موقت مهره ها روی خار پیچهای منصوبه روی ریل ناودانی.

نقطه شروع: تماس دست با ریل ناودانی شیشه عقب راست نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه دستگیره دربازکن داخلی راست فرکانس: 1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

کد:

H

شرح عنصر:

برداشتن مجموعه دستگیره در بازکن داخلی راست، در اختیار گرفتن میله درب بازکن قفل، جا زدن قلاب سر میله دربازکن در روی مجموعه دستگیره دربازکن، جا زدن مجموعه دستگیره دربازکن روی فریم درب عقب، کشیدن و رها کردن اهرم درب باز کن.

نقطه شروع: تماس دست با مجموعه دستگیره دربازکن داخلی راست نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن برای برخاستن از روی صندلی فرکانس: 1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

کد:

I

شرح عنصر:

برداشتن وجازدن اسفنج زیر ریل ناودانی شیشه در عقب.

نقطه شروع:آغاز تغییر جهت بدن برای برخاستن از روی صندلی نقطه انفصال:آغاز تغییر جهت بدن برای حرکت به سمت پالت قطعات فرکانس:1 تکراری ■ موقت □ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

کد:

J

شرح عنصر:

آماده سازی لاستیک چسب دار روی درهای جانبی، اسفنج زیر نوار گردگیر شیشه در عقب، برچسب کورکن قطر 20 میلی متر و چساندن موقت آنها بر روی نرده های پالت قطعات

نقطه شروع:تماس دست با اولین قطعه نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرین قطعه فرکانس:9/1 تکراری□ موقت ■ حاکم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

جدول محاسبه زمان استاندارد ایستگاه کاری
نام محصول: پژو 405 شماره ایستگاه: 01 در – راست
سرعت خط نمایشگر: 16،3 (خودرو در ساعت) سرعت خط محاسبه شده: 16،64 (خودرو در ساعت)
تعداد اپراتور: 1 نفر صفحه 1 از 1

عبارات کلیدی

  • گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC
  • گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC
  • کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC
  • کارورزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC
  • دانلود گزارش کارآموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهایMAC
  • زمان بندی
  • نمودار
  • MAC