گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 470 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 505

گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت در 505 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه عمومی (حقوقی)

 1. الزام به انتقال سند رسمی
 2. قرار تامین خواسته
 3. درخواست طلاق غیابی
 4. تخلیه
 5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
 6. الزام به انجام تعهد
 7. ابطال سند
 8. الزام به انتقال سند
 9. اعسار از پرداخت دیه
 10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
 11. مطالبه طلب
 12. استرداد اثاثیه منزل
 13. صدور حکم تولیت
 14. تخلیه
 15. خلع ید
 16. فسخ مبایعه نامه
 17. تخلیه
 18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

 1. مطالبه مهریه
 2. مطالبه خسارات وارده
 3. مطالبه طلب
 4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
 5. تخلیه ملک
 6. تقاضای تامین خواسته
 7. مطالبه سهم الارث
 8. فروش و افراز ملک مشاع
 9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
 10. مطالبه دیه جراحات وارده
 11. فسخ قرارداد
 12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
 13. تعدیل اجاره بهاء
 14. فک رهن
 15. فسخ معامله و استرداد خودرو
 16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
 17. مزایده اموال منقول
 18. فسخ نکاح و مطاله نفقه
 19. مطالبه طلب
 20. مطالبه نفقه
 21. مطالبه اجرت المثل
 22. الزام به تسلیم بیع
 23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
 24. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت های مالی و حبس محکوم علیه)
 25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
 26. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه های عمومی (جزایی)

 1. فروش مال غیر
 2. ترک انفاق
 3. صدور چک بلامحل
 4. تصرف عدوانی
 5. استفاده از سند مجعول
 6. فروش مال غیر و کلاهبرداری
 7. فحاشی و ورود به عنف
 8. اعسار از پرداخت دیه
 9. سرقت تعزیری
 10. فروش مال غیر
 11. ترک انفاق
 12. قرار منع تعقیب
 13. صدور چک بلامحل
 14. ایجاد مزاحمت
 15. رابطه نامشروع
 16. خیانت در امانت
 17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب بندی

ب) اجرای احکام کیفری

 1. قتل عمد
 2. شهادت خلاف واقع
 3. آدم ربائی توام با اذیت و آزار
 4. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
 5. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

 1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
 2. حمل و استفاده از مواد مخدر
 3. آزادی مشروط
 4. قاچاق چوب
 5. سلاح شکاری
 6. کشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

 1. سرقت
 2. ممانعت از تحصیل کودک
 3. ولگردی
 4. مخدوش نمودن شناسنامه
 5. عدم ثبت واقعه ازدواج
 6. زنای غیر محصنه
 7. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
 8. و) دادگاه تجدید نظر
 9. کلاهبرداری
 10. صدور چک وعده دار موضوع ماده 13
 11. اثبات مالکیت
 12. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
 13. ایراد ضرب و شتم عمدی
 14. جعل
 15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

 1. تقسیط محکومٌ به
 2. طلاق (خلع)
 3. مطالبه مهریه
 4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
 5. اهداء جنین
 6. طلاق (به لحاظ حرج)
 7. اثبات نسب
 8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
 9. طلاق (رجعی)
 10. نفقه
 11. طلاق ـ خلع ید
 12. تغییر نام کوچک
 13. قرار تامین خواسته
 14. فرزند خواندگی
 15. تمکین
 16. گواهی عدم امکان سازش
 17. الزام به استرداد وسایل شخصی
 18. توقیف عملیات اجرایی
 19. مطالبه نفقه آینده
 20. طلاق توافقی (رجعی)
 21. طلاق توافقی (خلع)
 22. طلاق (مبارات)
 23. درخواست اجاره ازدواج
 24. قرار موقوفی تعقیب
 25. استرداد جهیزیه
 26. الزام به تهیه مسکن علیحده
 27. تقاضای ازدواج مجدد
 28. فسخ نکاح
 29. حضانت دائم
 30. گواهی رشد
 31. تعیین وضعیت ملاقات
 32. بذل مدت ازدواج موقت
 33. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

 1. نصب امین
 2. اعلام فوت
 3. قیومیت
 4. اعلام حجر
 5. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
 6. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
 7. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
 8. اعلام مفقودیت
 9. اعلام حجر
 1. «دفاتر حقوقی»
 2. دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه، 4. دفتر ثبت اجرائیه
 1. دفتر ثبت عرایض
 2. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می گردد.
 3. توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می باشد.
 1. دفتر اوقات
 2. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می باشد.
 1. دفتر احکام یا دادنامه
 2. پس از صدور رای از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می باشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رای، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رای و شرح دادنامه می باشد.

10. پس از صدور رای و ثبت در دفتر دادنامه رای صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می گردد و در صورت عدم قطعیت رای و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رای ثبت واخواهی در همان شعبه می گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید.

11. پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تایید رای بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می گردد.

12. توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشور

13. دفتر ثبت اجرائیه

14. پس از صدور رای و قطعیت رای صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور می گردد.

15. اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال می گردد.

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

باسمه تعالی

نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی

پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: الزام به انتقال رسمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش: (1) کلاسه: 1732/80/1

خواهان: حسن با وکالت حاجی محمد…

خوانده: محمد ابراهیم

تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک 298 را مجزا و تفکیک شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یکصد ریال

دلایل و ضمانت: 1. عین وکالتنامه، 2. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه 13/3/69 یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تادیه شود ولیکن مشارالیه علی رغم اخذ سند آن با بهانه های واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده های ذکر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.

در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه می شود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می شود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

دادخواست دعوی تقابل

خواهان: محمد ابراهیم

خوانده : حسن

خواسته: دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بی اعتباری قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه میلیون و یکصد ریال

دلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی 187 مورخه 2/7/69

به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرک تحقیقات کشاورزی از قطعات زمینهای شرکت تعاونی مسکن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شرکت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذکر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.

نظر به اینکه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر کدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری 2 میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض می دارد که قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده که خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه های به شماره 582-4/5/78 در پرونده کلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گردیده است.

در تاریخ 20/6/81 دادگاه تشکیل جلسه نمود. اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچکدام از طرفین نمی توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وکالت از سوی موکل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موکل نیز به علت آنکه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملک مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شکایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینکه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شکایت سوای زمین موضوع سند مشتکی عنه می باشد حکم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینکه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینکه برای خود سند دریافت کرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موکل می باشد.

تصمیم دادگاه: نظر به اینکه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پرونده های به کلاسه های ذکر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد ادعای ضروری می باشد.

پاسخ استعلام از اداره ثبت کافی و مقصود نیست.

عین وکالتنامه وکیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.

در تاریخ 9/7/82 دادگاه تشکیل جلسه نمود. آقای یحیی وکیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که بموجب مبایعه نامه مورخه 13/3/69 ملک مورد بحث در ملکیت موکل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینکه مالکیت نسبت به عرصه مذکور نداشته مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی نموده است. لذا از آنجا که برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات می باشد تقاضای الزام وی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک مزبور به شرح پلاک ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.

اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشته ام. همانگونه که سایر اعضاء شرکت بر اساس سند عادی شرکت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمین 43 بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان کراراً مراجعه کردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال 70 و 71 از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری می کند و اینجانب بر اساس درخواستی که در پرونده به کلاسه موجود می باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم که منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل که طی شماره ثبت دفتر دادگستری 144599 مورخه 20/3/81 تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.

عبارات کلیدی

 • گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت
 • گزارش کاراموزی گزارشات عملی وکالت
 • کاراموزی گزارشات عملی وکالت
 • کارورزی گزارشات عملی وکالت
 • دانلود گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت
 • گزارش
 • عملی
 • وکالت