گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 335 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 275

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)در 275 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان… صفحه

پیشگفتار… 1

بخش اول : امور حقوقی… 2

غبن فاحش … 3

الزام به ایفای تعهد… 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی… 16

فسخ قرارداد اجاره… 19

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی… 23

فسخ قرارداد بیع… 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق… 30

احضار از پرداخت محکوم به … 32

تخلیه مورد اجاره … 34

الزام به تنظیم سند رسمی … 38

ابطال رای داور مرضی الطرفین … 44

تجویز انتقالمنافع … 50

تجویز تعدیل اجاره بها … 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع … 55

موت فرضی … 58

تحریر مهر و موم ترکه … 61

تغییر نام شناسنامه … 63

تنفیذ وصیت نامه … 65

تقاضای صدور گواهی افراز … 68

خلع ید … 70

فروش مال غیر … 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه … 75

تخلیه … 79

تخلیه مورد اجاره … 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر … 86

جعل … 88

اعمال ماده 696… 90

قتل غیر عمد … 92

فریب در ازدواج … 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات … 96

ترک انفاق … 98

جعل سوء استفاده از امتیازات … 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت … 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر … 109

ربا خواری … 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح … 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه … 117

ازدواج مجدد … 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح … 121

اجازه ازدواج مجدد … 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش … 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م… 133

طلاق توافقی … 140

تقلیل نفقه … 142

اثبات زوجیت … 144

قرار تامین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه … 147

افزایش نفقه فرزندان … 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد … 153

رفع رطوبت … 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین … 171

استرداد شیربها … 176

مطالبه وجه … 180

استرداد سند مالکیت … 184

ابطال اجرائیه … 190

الزام به ساختن مقبره … 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد … 208

توهین و اهانت به مامورین … 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی … 215

ایراد ضرب و جرح عمدی … 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی … 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی … 225

کیف ربایی … 232

سرقت مسلحانه … 236

سرقت مقرون به آزار … 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره … 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) … 251

برگزاری پارتی و شرب خمر … 259

لواط … 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین … 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی … 270

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سوره دیگر مانند سوره نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تاسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

کلاسه پرونده : 77/150/1857

خواهان: بهزاد فداکار

خوانده: حسین اسلامی

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق ماده 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق ماده 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم.

خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل

علی جعفری گردید که بعد از 4 ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم.

قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد.

نظریه کارشناس 1- پلاک 7325/43 به مساحت 242 متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان.

2- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان

پرونده 1650 دادنامه 143 30/5/79 شعبه به دادگاه شهریار

خواهان بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی

خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77 و 8/6/77

در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یک دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاک ثبتی 7325/42 21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یک قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریه کارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد.

عبارات کلیدی

  • گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)
  • گزارش کاراموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)
  • کاراموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)
  • کارورزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)
  • دانلود گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تج